The Macedonian Minority in Bulgaria

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Liberator of Makedonija
  replied
  The following Macedonian organisations sent representatives to the delegation that met with Stevo Pendarovski in regards to Macedonian minority rights in Pirin Macedonia and Bulgaria:

  . United Macedonian Organisation "Ilinden" - Pirin
  . Association of Repressed Macedonians in Bulgaria - Victims of Communist Terror
  . Society for the Protection of Individual Human Rights
  . Society of Ancient Macedonians
  . Macedonian Club for Ethnic Tolerance in Bulgaria

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied

  European Free Alliance to the EU: Open the issue of the Macedonian minority in Bulgaria

  (Translation) 21 July 2021 – In a letter to European Commission President Ursula von der Leyen and EU Justice Commissioner Didier Reynders, EFA on behalf of the Macedonian minority called for an investigation into cases of discrimination and hate speech against Macedonians and for Bulgaria to begin enforcing European Court rulings without objection. human rights court. "On behalf of the European Free Alliance and our member, the party OMO Ilinden - Pirin, we express concern about the position of the Macedonian minority in Bulgaria, that for years the Macedonian minority has been exposed to harassment by the state and denied basic human rights that are guaranteed under EU law. The registration of Macedonian organizations is often blocked by the Bulgarian state, and hate speech and discrimination against the minority are ubiquitous. An active dialogue must be established between the state and the representatives of the minority in order to resolve these issues. "Minority rights are universal and all cases of their violation must be investigated and an appropriate response followed," the European Free Alliance wrote in a letter to the EU leadership.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  The supposed deadline of December 1 is convenient given the upcoming EU summit this month. If the Bulgars have their way with Zaev during that summit, it will severely damage the struggle of our Macedonian brothers and sisters in Pirin. So many years have passed and the institutions of Europe have unsurprisingly proven themselves to be utterly useless. Keep fighting, Macedonians.
  КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ПОПУСТЛИВ КОН СОФИЈА

  11.06.2021

  Бугарија доби нов рок од Комитетот на министри на Советот на Европа да преземе активности во насока на спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права и да ги регистрира здруженијата со македонски етнички предзнак во својата земја. Новиот рок за Бугарија е 1 декември 2021 година, до кога треба да покаже конкретен напредок во решавањето на овие прашања. Во октомври 2020 година, Комитетот на министрите на Советот на Европа донесе привремена резолуција РесДХ (2020) 197, со наведување на обврските што треба да ги преземе Бугарија во однос на извршувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), особено на пресудата „Обединетата македонска организација Илинден и другите групи против Бугарија“, со која се повикуваат бугарските власти да овозможат секое ново барање за регистрација на „ОМО Илинден“ или здруженија слични на „ОМО Илинден“ да се разгледаат во целосна согласност со членот 11 од конвенцијата, односно да се дозволи нивна регистрација. Тогаш на Бугарија ѝ беше даден рок до 1 јуни годинава да ги спроведе пресудите на ЕСЧП. На расправата на Комитетот на министри, одржана на 9 јуни, беше изразена „длабока загриженост што, и покрај усвојувањето на привремената резолуција CM/РесДХ (2020) 197 на последното испитување на овие случаи, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата повторно откриваат проблеми во врска со очигледно неконзистентна примена на формалното правно барање или потпирање на основи поврзани со целите на здруженијата на апликантите, пристап што постојано го критикуваше Европскиот суд“.

  Во тој контекст, побарано е од бугарските власти да ги разјаснат постоењето и влијанието на практиката на здружување на здруженијата да се регистрираат под статус на јавна услуга. Повторно ги охрабруваат властите да обезбедат дека секое ново барање за регистрација на здруженијата на апликантите или здруженијата слични на нив е испитано во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што мора да се применуваат пропорционално, предвидливо и на конзистентен начин, со јасни упатства до апликантите доколку е потребно, и исто така во однос на процената на законитоста на целите на здруженијата и средствата за нивно извршување – е наведено во заклучокот од Комитетот на министрите на Советот на Европа. Покрај тоа, Комитетот на министри изразува „длабока загриженост од фактот дека повеќе од 15 години по првата пресуда, здруженијата за „постигнување признавање на македонското малцинство“ рутински се одбивани за регистрација и ова се чини делумно е поради поголемиот проблем на неодобрување на нивните цели. Во тој контекст, се повикуваат властите да ги пренесат барањата за извршување на овие пресуди, утврдени во одлуките на Комитетот на министри. Познато е дека Бугарија има повеќе пресуди низ годините од Европскиот суд за човекови права, со кои се задолжува да овозможи регистрација на македонските здруженија, преку кои Македонците, главно од Пиринскиот дел на Македонија, ќе можат слободно етнички да се декларираат. Но исто така е познато дека Бугарија на разни начини избегнува да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права, па дури има изразено и подготвеност да исплати казни за нивно неспроведување, но да не ги регистрира македонските здруженија и Македонците како етникум на својата државна територија.

  Истакнати правници со меѓународно искуство укажуваат дека постапувањето по пресудите на Европскиот суд за човекови права е задолжително и консеквенциите за нивно непочитување би требало да бидат големи. Но во случајот со пресудите со кои Бугарија се задолжува да им овозможи регистрација на македонските здруженија, речиси никогаш не дошло до консеквенции, затоа што обично ќе направат некоја законска измена (во која сепак се поставува некој невозможен услов), но пред Судот прикажуваат дека наводно пристапиле кон извршување на пресудата. Некои од тие предмети се третираат и како континуирана повреда на човековите права. И покрај новиот рок што ѝ е даден на Бугарија за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, за регистрација на здруженијата со македонски етнички предзнак, работата и понатаму се движи кон опцијата Бугарија да биде исклучена од Советот на Европа. Ако Советот на Европа и понатаму биде толерантен спрема однесувањето и „итроштините“ на Бугарија во избегнувањето да ги регистрира македонските здруженија, се соочува со опасност да создаде практика на непочитување на пресудите на ЕСЧП и од другите земји-членки. Создавањето таква практика секако не оди во прилог на авторитетот и кредибилитетот и на ЕСЧП и на Советот на Европа – вели адвокатот Тони Менкиноски, кој има застапувано повеќе предмети на македонските здруженија од Бугарија пред Европскиот суд за човекови права.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  https://nezavisen.mk/komitetot-na-mi...o-vo-bugarija/

  Комитетот на министрите на Советот на Европа расправа за пресудите на ЕСЧП за македонското малцинство во Бугарија

  09/06/2021

  Комитетот на министрите на Советот на Европа, го разгледува следењето на обврската на Бугарија да ги регистрира организациите кои се претставуваат како македонски или кои сакаат да го бранат и негуваат македонскиот етнички и културен идентитет, за што Бугарија е осудена повеќе пати од Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП), но пресудите и понатаму не се извршени, иако првата пресуда е донесена во 2006 година, јави дописникот на МИА. Станува збор за шесте пресуди 59491/00 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ донесена на 19.01.2006 конечна на 19.04.2006, 34960/04 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ Бр. 2 донесена на 18/10/2011 конечна на 08/03/2012, 29496/16 ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИНДЕН И ДРУГИ (бр. 3) донесена на 11/01/2018 конечна на 11/04/2018, 70502/13 ЈОРДАН ИВАНОВ И ДРУГИ донесена на 11.01.2018 конечна на 04/11/2018, сите овие квалификувани како „сложен проблем“ од Комитетот на министрите. 23702/15 ВАСИЛЕВ И ОПШТЕСТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ РЕПРЕСИРАНИ ВО БУГАРИЈА ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ ТЕРОР донесена на 28.05.2020 конечна на 28.05.2020, и 67197/13 МАКЕДОНСКИ КЛУБ ЗА ЕТНИЧКА ТОЛЕРАНЦИЈА ВО БУГАРИЈА И РАДОНОВ донесена на 28.05.2005 конечна на 28.05.2020. Во своето образложение за расправата, секретаријатот на Комитетот на министрите наведува дека – Комитетот може да изрази длабока загриженост оти „ОМО Илинден“ не е во можност да има корист од процедурите за регистрација во согласност со Конвенцијата, од 2006 година до денес. Комитетот може повторно да ги повика бугарските власти да осигурат дека секое ново барање за регистрација на „ОМО Илинден“ се разгледани во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата, во однос на формалните законски барања што треба да се применуваат на пропорционален, предвидлив и конзистентен начин, и исто така во врска со проценката на законитоста на целите на здружението и начините за нивно извршување. Тоа, наведуваат, подразбира дека очигледно неутралните барања не треба да се користат за да се попречи регистрацијата на „УМО Илинден“.

  Комитетот исто така може да ги повика властите да усвојат законодавни или други соодветни мерки насочени кон наметнување на Агенцијата за регистрација на здруженијата во Бугарија, поширока и поефективна обврска да дава упатства на здруженијата да ги исправат досиејата за регистрација, бидејќи се чини дека тоа е единствениот начин да се усогласат практиките на Агенцијата за строго применување на формалните правила со барањата од член 11 на Конвенцијата. Тоа конечно може да ги охрабри да се осигурат дека Агенцијата ги идентификува сите недостатоци на досието за регистрација, како што бара бугарското законодавство, со цел да им помогне на здруженијата да создадат валидна евиденција. Што се однесува до поновите случаи во оваа група, Комитетот може да забележи дека тие се во многу прелиминарна фаза на испитување. Како што дознаваме од наши извори во Советот на Европа, сето ова било речено во расправата која се водела зад затворени врати, како што е практика во Стразбур. Во расправата ни беше речено дека учествувала и македонската делегација, која смета дека треба да се почитуваат одлуките на ЕСЧП. До Комитетот на министрите е испратен опширен допис од Бугарскиот Хелсиншки комитет на 12 страници во кој се претставува ситуацијата, односно дека се уште не е можно да се регистрираат овие здруженија. Притоа се запознаваат претставниците на 47-те земји членки на Советот на Европа, дека „Македонците од Бугарија станаа заложници на зајакнувањето на односите меѓу Бугарија и Северна Македонија во евроинтегративните процеси на земјата“. Како и за условите кои и се наметнуваат на Северна Македонија, а се потсетува и на негаторските изјави на некои бугарски политичари кон македонскиот народ и македонското малцинство во Бугарија. Стојко Стојков копретседателот на ОМО Илинден Пирин, со писмо го информира Комитетот на министрите, дека на 31 мај оваа година Апелацискиот суд во Софија ја потврди одлуката на Окружниот суд Благоевград, со која беше потврдена одлуката на Агенцијата за регистрација во 2020 година за да се одбие регистрацијата на „Здружението на репресирани Македонци во Бугарија жртви на комунистички терор “. Бугарската влада има поднесено детален акциски план за спроведување на пресудите, но повеќе земји сега чекаат негово реализирање, односно спроведување на пресудите на ЕСЧП, што значи дозвола за регистрација на овие здруженија.

  Околу главните препораки на Комитетот за подготовка на дополнителни методолошки упатства за службените лица во Регистарот за да ги покријат прашањата разгледани во оваа група случаи и да подготват детални, лесни за корисникот упатства за здруженијата за барањата на постапките за регистрација. Бугарската влада, тврди пред Стразбур дека веќе подготви и достави на Агенцијата за регистрација документ (прирачник) кој содржи анализа на проблемите идентификувани во процесот на извршување и предлози за методолошки упатства и упатства за службениците за регистрација и покривање на проблемите во групата случаи на ОМО Илинден. Прирачникот, според бугарската Влада, ќе и помогне на Агенцијата за регистрација да ги надополни своите упатства за службените лица во постапките за регистрација, како и да подготви детални и лесни за употреба од страна на здруженијата, за барањата на постапката за регистрација, со цел да им помогне при подготвувањето на документите за апликации за регистрација. Бугарските власти се правдаат пред Стразбур, дека имаат некои потешкотии да ја завршат работата на методолошките упатства навремено, поради објективни причини и виша сила, поврзани со појавата на глобалната пандемија – КОВИД – 19 и секојдневно менување на работното опкружување со сè построги мерки и ограничувања. Овие исклучителни услови кои се среќаваат во распоредот на работа и ограничениот персонал во сите државни институции во услови на наметната вонредна состојба значително влијаат на работата за навремено спроведување на препораките на Комитетот на министрите до бугарската влада за усвојување од овие дополнителни мерки.

  Во расправата во Стразбур, било изразено жалење што не е постигнат опиплив напредок во која било од областите идентификувани од Комитетот во своите одлуки од септември 2019 година. Напротив, било речено дека се случија негативни случувања како во однос на индивидуалните, така и на општите мерки. Во овие околности, се предлага Комитетот да ја усвои нацрт-привремената резолуција подготвена од Секретаријатот. Што се однесува до индивидуалните мерки, само индивидуалните мерки што се однесуваат на „ОМО Илинден“ се предмет на привремено барање за резолуција, бидејќи прашањето за индивидуалните мерки, што мора да бидат донесени во новите случаи на Василев и Друштвото на Македонците потиснати во Бугарија жртвите на комунистичкиот терор и Македонскиот клуб за етничка толеранција во Бугарија и Радонов е во почетна фаза на разгледување од страна на Комитетот. Нацрт-резолуцијата се очекува да биде донесена во текот на денот, но нејзиниот текст ќе биде објавен за неколку дена, кога документот ќе стане јавен,а на неа биле поднесени амандмани од страна на бугарските власти.
  English translation:
  The Committee of Ministers of the Council of Europe considers the monitoring of Bulgaria's obligation to register organizations that present themselves as Macedonian or that want to defend and nurture the Macedonian ethnic and cultural identity, for which Bulgaria has been convicted several times by the European Court of Human Rights. rights (ECtHR), but the verdicts are still not enforced, although the first verdict was passed in 2006, our correspondent said. It is about the six judgments 59491/00 UNITED MACEDONIAN ORGANIZATION ILINDEN AND OTHERS adopted on 19.01.2006 final on 19.04.2006, 34960/04 UNITED MACEDONIAN AND ORGANIZATION B. 2 adopted on 18/10/2011 final on 08/03/2012, 29496/16 UNITED MACEDONIAN ORGANIZATION ILINDEN AND OTHERS (No. 3) adopted on 11/01/2018 final on 11/04/2018, 70502/13 JORDAN AND OTHERS adopted on 11.01.2018 final on 04/11/2018, all of them qualified as a "complex problem" by the Committee of Ministers. 23702/15 VASILEV Society of Repressed Macedonians in Bulgaria VICTIMS OF TERROR communist taken on 28/05/2020 final on 28/05/2020 and 67197/13 Macedonian club for ethnic tolerance in Bulgaria and radon taken on 28.05.2005 final on 05/28/2020. In its explanation of the debate, the secretariat of the Committee of Ministers states that - The Committee may express deep concern that "OMO Ilinden" is not able to benefit from the registration procedures in accordance with the Convention, from 2006 until today. The Committee may again call on the Bulgarian authorities to ensure that any new application for registration of OMO Ilinden is considered in full compliance with Article 11 of the Convention, with regard to the formal legal requirements to be applied in a proportionate, predictable and consistent manner. , and also regarding the assessment of the legality of the goals of the association and the ways of their execution. This, they say, means that obviously neutral requirements should not be used to hinder the registration of "UMO Ilinden".

  The Committee may also urge the authorities to adopt legislative or other appropriate measures aimed at enforcing the Association Registration Agency in Bulgaria, a broader and more effective obligation to instruct associations to correct registration files, as it appears to be the only a way to bring the Agency's strict enforcement practices into line with the requirements of Article 11 of the Convention. It may finally encourage them to ensure that the Agency identifies any deficiencies in the registration dossier, as required by Bulgarian law, in order to assist associations to establish valid records. With regard to newer cases in this group, the Committee may note that they are in a very preliminary stage of examination. As we have learned from our sources in the Council of Europe, all this was said in a closed-door debate, as is the practice in Strasbourg. We were told in the discussion that the Macedonian delegation also participated, which believes that the decisions of the ECtHR should be respected. An extensive 12-page letter was sent to the Committee of Ministers by the Bulgarian Helsinki Committee outlining the situation, stating that it was not yet possible to register these associations. The representatives of the 47 member states of the Council of Europe were informed that "Macedonians from Bulgaria have become hostages to the strengthening of relations between Bulgaria and Northern Macedonia in the country's European integration processes." As well as the conditions imposed on Northern Macedonia, and recalls the negative statements of some Bulgarian politicians towards the Macedonian people and the Macedonian minority in Bulgaria. Stojko Stojkov, Co-President of OMO Ilinden Pirin, informed the Committee of Ministers in a letter that on May 31 this year the Sofia Court of Appeals upheld the decision of the Blagoevgrad District Court, which upheld the decision of the Registration Agency in 2020 to reject the registration of the "Association of Repressed Macedonians in Bulgaria Victims of Communist Terror". The Bulgarian government has submitted a detailed action plan for the implementation of the judgments, but several countries are now waiting for its implementation, ie the implementation of the judgments of the ECtHR, which means permission for registration of these associations.

  About the main recommendations of the Committee for the preparation of additional methodological guidelines for the officials in the Registry to cover the issues considered in this group of cases and to prepare detailed, user-friendly guidelines for associations on the requirements of the registration procedures. The Bulgarian government claims in front of Strasbourg that it has already prepared and submitted to the Registration Agency a document (manual) containing an analysis of the problems identified in the enforcement process and proposals for methodological guidelines and instructions for registration officers and coverage of problems in the OMO Ilinden case group. . The manual, according to the Bulgarian Government, will help the Registration Agency to supplement its guidelines for officials in the registration procedures, as well as to prepare detailed and easy-to-use associations, for the requirements of the registration procedure, in order to assist in the preparation of documents for registration applications. The Bulgarian authorities justify themselves before Strasbourg, that they have some difficulties to complete the work of the methodological guidelines on time, due to objective reasons and force majeure, related to the occurrence of the global pandemic - KOVID - 19 and daily changing work environment with increasingly stringent measures and restrictions. These exceptional conditions encountered in the work schedule and limited staff in all state institutions in the conditions of the imposed state of emergency significantly affect the work for timely implementation of the recommendations of the Committee of Ministers to the Bulgarian government for adoption of these additional measures.

  At the Strasbourg hearing, it was regretted that no tangible progress had been made in any of the areas identified by the Committee in its September 2019 decisions. On the contrary, it was said that there were negative developments in terms of both individual and general measures. In these circumstances, it is proposed that the Committee adopt a draft interim resolution prepared by the Secretariat. As for the individual measures, only the individual measures related to "OMO Ilinden" are subject to a temporary request for a resolution, because the issue of individual measures, which must be adopted in the new cases of Vassilev and the Association of Macedonians repressed in Bulgaria victims of the communist terror and the Macedonian Club for Ethnic Tolerance in Bulgaria and Radonov is in the initial stage of consideration by the Committee. The draft resolution is expected to be adopted later in the day, but its text will be published in a few days, when the document becomes public, and amendments have been submitted to it by the Bulgarian authorities.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  https://vecer.mk/makedonija/makedonc...bugarija-pred/

  Македонците во Бугарија пред ИСТОРИСКА МЕЃУНАРОДНА ПОБЕДА ПРОТИВ НЕГАТОРОТ

  08.06.2021

  Речиси 70 години откако бугарскиот претседател Тодор Живков ги укина националните малцински права на Македонците во Бугарија што ги добија од Ѓорѓи Димитров нашите сонародници главно концентрирани во Пиринска Македонија но и сите Македонци во светот ја остваруваат својата најголема национална дипломатска победа во битката со негаторските власти во Софија. Победата е уште поголема ако се знае дека е извојувана без поддршка од властите во Скопје кои за да го оправдаат договорот со Бугарија како да навиваат за негаторите на Македонците во ова земја. Последните најави од Софија укажуваат дека Владата во Софија може да “игра” со Зоран Заев но веќе нема излез и алиби за неспроведување на одлуките на најстарата Европска организација и наскоро ќе мора да го признае правото на регистрирање на македонски правни ентитети.

  Поконкретно Софија ќе ја регистрира политичката партија “ОМО Илинден Пирин” како почетна фаза до регистрација на сите македонски здруженија, организации или било каков друг вид на асоцијации на Македонците во оваа земја. Ваквиот развој на настаните целосно го менува актуелниот наратив на билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија. Со новата позиција на Софија пред заклучоците на Комитетот на министри при Советот на Европа од каде постои закана Бугарија да биде исклучена од институцијата која се грижи за човековите права на стотици малцинства, етнички, јазично и верски дискриминирани групи, Македонија добива можност за исправање на историската неправда. Официјално Скопје односно владата на Зоран Заев која со договорот за добрососедство се откажа од македонското малцинство во источниот сосед сега има не само национална, државна или морална туку и меѓународно правна обврска да го поддржи правото на Македонците во Бугарија на самоопределување. Дополнително Македонија има обврска да ги почитува одлуките на Советот на министри на Советот на Европа но и на самата бугарска влада која де факто го признава постоењето на Македонците во Бугарија и правото тие да се организираат за остварување на политички, социјални, културни, образовани и други права. Со бугарската одлука да го регистрира Омо Илинден Пирин, донесена од страв од катастрофални дипломатски последици целосно се менува духот на Договорот за добрососедство со Бугарија и се наметнува потребата од негова ревизија или целосно поништување. Дури и по цена потоа Софија да тужи и да оди пред Меѓународниот суд во Хаг.

  Освен Македонците во Бугарија кои помогнати од бугарски и македонски активисти и адвокати, сега на ред се и македонските дипломатски и владини претставници кои ако сме нормална држава ќе мора да ја ефектуираат оваа голема победа за која постојат документи кои наскоро ќе станат јавни. Најголемиот товар во Владата во Скопје сега е на плеќите на шефот на дипломатијата Бујар Османи кој на јунската сесија на Советот на Европа ќе треба да се изјасни во корист на Бугарија а против својата земја, во корист на Македонците во Бугарија а против земјата која не блокира во ЕУ или да биде воздржан што од политичка гледна точка е политичко самоубиство за човекот што еден ден сака да ја води владата на сите Македонци, Албанци, Турци, Роми, Срби, Власи, Бошњаци и други. Ако Османи се позиционира против Македонците во Бугарија свесно ја завршува својата кариера како можен државен претставник на огромен дел од Македонците. Ниту тој ниту Заев и Бучковски не можат да ја нарушат огромната дипломатска победа која се базира на принципот на почитување на универзалните човекови права. Единствено што можат да направат штетно е да застанат на страната на веќе поразените бугарски власти кои ќе мораат да ги регистрираат македонските здруженија во Бугарија. А потоа историјата со нив ќе прави што ќе прави.
  English translation:
  Almost 70 years after the Bulgarian President Todor Zhivkov abolished the national minority rights of the Macedonians in Bulgaria received from Gjorgji Dimitrov our compatriots mainly concentrated in Pirin Macedonia but also all Macedonians in the world achieve their greatest national diplomatic victory in the battle with the negative authorities in Sofia. . The victory is even greater if it is known that it was won without the support of the authorities in Skopje who, in order to justify the agreement with Bulgaria, cheered for the negators of the Macedonians in this country. The latest announcements from Sofia indicate that the Government in Sofia can "play" with Zoran Zaev but there is no way out and an alibi for non-implementation of the decisions of the oldest European organization and will soon have to recognize the right to register Macedonian legal entities.

  More specifically, Sofia will register the political party "OMO Ilinden Pirin" as an initial stage until the registration of all Macedonian associations, organizations or any other type of associations of Macedonians in this country. This development completely changes the current narrative of the bilateral dispute between Macedonia and Bulgaria. With the new position of Sofia before the conclusions of the Committee of Ministers of the Council of Europe where there is a threat of Bulgaria being excluded from the institution that cares about the human rights of hundreds of minorities, ethnically, linguistically and religiously discriminated groups, Macedonia gets a chance to correct the historical injustice. Officially, Skopje, ie the government of Zoran Zaev, which with the Good Neighbor Agreement gave up the Macedonian minority in the eastern neighbor, now has not only national, state or moral but also international legal obligation to support the right of Macedonians in Bulgaria to self-determination. Additionally, Macedonia has an obligation to respect the decisions of the Council of Ministers of the Council of Europe and the Bulgarian government itself, which de facto recognizes the existence of Macedonians in Bulgaria and the right to organize themselves for the realization of political, social, cultural, educational and other rights. The Bulgarian decision to register Omo Ilinden Pirin, made out of fear of catastrophic diplomatic consequences, completely changes the spirit of the Good Neighbor Agreement with Bulgaria and imposes the need for its revision or complete annulment. Even at the cost of Sofia suing and going to the International Court of Justice in The Hague.

  Apart from the Macedonians in Bulgaria who are assisted by Bulgarian and Macedonian activists and lawyers, now it is the turn of the Macedonian diplomatic and government representatives who, if we are a normal country, will have to effect this great victory for which there are documents that will soon become public. The biggest burden in the Government in Skopje is now on the shoulders of Foreign Minister Bujar Osmani, who at the June session of the Council of Europe will have to speak in favor of Bulgaria and against his country, in favor of the Macedonians in Bulgaria and against the country that does not block in the EU or to refrain from being a political suicide for a man who one day wants to lead the government of all Macedonians, Albanians, Turks, Roma, Serbs, Vlachs, Bosniaks and others. If Osmani positions himself against the Macedonians in Bulgaria, he consciously ends his career as a possible state representative of a huge part of the Macedonians. Neither he nor Zaev and Buckovski can disrupt the huge diplomatic victory based on the principle of respect for universal human rights. The only thing they can do harmful is to side with the already defeated Bulgarian authorities who will have to register the Macedonian associations in Bulgaria. And then history will do with them what it will do.

  Leave a comment:


 • Liberator of Makedonija
  replied
  I believe Kirjakov made these statements recently (in the last fortnight).

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
  OMO "Ilinden" - Pirin outline desire for autonomous status in Pirin Macedonia

  https://vesnik-ilinden.com/makedonsk...gdmUa-kEfrO2JY
  From the link above.
  Македонскиот активист во Бугарија, Атанас Кирјаков излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија

  Македонскиот активист од Пиринска Македонија, Атанас Кирјаков, излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија. „Мојата визија и моите точки што ќе придонесат за одврзување на ‘Гордиевиот јазол’ и решавање на спорот меѓу Република Бугарија и Република Македонија.

  1.) Да ѝ се даде на Пиринска Македонија статус на културен и економски автономен регион, кој во согласност со меѓународното право и меѓународните договори ќе биде изразен во следново:

  2.) Воведување на македонскиот јазик во образовните институции и во администрацијата во Пиринска Македонија, како и изучување на македонската историја и култура.

  3.) Отворање на радиотелевизиски центар во Пиринска Македонија за емитување на македонски јазик, за културно образование на населението. На бугарската национална радиотелевизија да има еден час за емитување на македонски јазик за Македонците што живеат во Бугарија.

  4.) Неврокопската епархија да ѝ се приклучи на Македонската православна автокефална црква со седиште во Охрид. Да се ​​избере македонски епископ и црквата во Пиринска Македонија да биде независна од бугарската.

  5.) На македонските христијани и муслимани во Пиринска Македонија и во Бугарија во сите лични документи (крштеница, венчален лист, пасош, лична карта, диплома од училиште и од факултет, работна книшка итн.) да пишува етничка припадност Македонец/Македонка.

  6.) Пиринска Македонија да биде демилитаризирана зона.

  7.) Поради нискиот животен стандард на населението во Пиринска Македонија во споредба со Бугарија, да се обезбеди директна економска помош од ЕУ за развој на Пиринска Македонија за запирање на депопулацијата и спречување на асимилацијата на Македонците преку глад.

  8.) Да ​​запре асимилацијата на македонската култура, историја и фолклор и да не бидат присвојувани од бугарските институции како бугарски. Да запре уништувањето на македонските културни споменици. Да се ​​вратат украдените икони, старомакедонски книги и други културни споменици и артефакти од Македонија, од цркви, манастири и други културни објекти.

  9.) Бугарските националистички, неофашистички и врховистички партии и организации во Бугарија и во Пиринска Македонија, кои водат пропаганда за ‘Голема Бугарија’, пропаганда за војна на Балканот и пропаганда за асимилација на Македонците и кои создаваат тензии и опасност од насилство и крвопролевање врз етничка основа, да бидат забранети со закон, согласно член 20 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права.

  10.) Да се ​​отворат досиејата и да бидат осудени сите државници и службеници за безбедност што сториле злосторства против македонските христијани и муслимани“, објави на Фејсбук еден од основачите на Обединетата македонска организација „Илинден“ и кандидат за градоначалник на Благоевград на минатогодишните локални избори во Бугарија.
  The article isn't dated, so not sure when Kirjakov made this statement. All great ideas, unfortunately there is little chance of achieving any of them. The Macedonians in Pirin are surrounded by anti-Macedonian politicians from Bulgaria on one side and deluded northadonians from Macedonia on the other. In any case, good on them for continuing to fight the good fight.

  Leave a comment:


 • Liberator of Makedonija
  replied
  OMO "Ilinden" - Pirin outline desire for autonomous status in Pirin Macedonia

  Македонскиот активист од Пиринска Македонија, Атанас Кирјаков, излезе со платформа за културна и економска автономија на Пиринска Македонија. „Мојата визија и моите точки што ќе придонесат за одврзување на ‘Гордиевиот јазол’ и решавање на спорот меѓу Република Бугарија и Република Македонија. 1.) Да ѝ се даде на Пиринска Македонија статус на културен и економски автономен ...

  Leave a comment:


 • Liberator of Makedonija
  replied
  Originally posted by Risto the Great View Post
  Link? Text?
  Read it in the Australian Macedonian Weekly newspaper

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied
  I wonder if this may be related:
  Советот на Европа ја предупреди Бугарија дека не може да ги забранува здруженијата на македонското малцинство. Во соопштението кое е објавено на

  Советот на Европа ги повикува бугарските власти да запрат со поставувањето пречки и да создадат услови за непречена регистрација на здруженијата на етнички Македонци во земјата. Добивај вести на вибер Во соопштението од Комитето на министри на Советот, се вели дека Бугарија треба да упати порака и да ги продолжи...

  Leave a comment:


 • Risto the Great
  replied
  Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
  Bulgarian police breakup the formation of the 'Society of Ancient Macedonians' in Nevrokop.
  Link? Text?

  Leave a comment:


 • Liberator of Makedonija
  replied
  Bulgarian police breakup the formation of the 'Society of Ancient Macedonians' in Nevrokop.

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied
  Their homes were burned down in racist violence. Then officials told them to flee

  URL:
  The Roma community has long been a punching bag in Bulgaria. The violence — and the hateful rhetoric — has intensified ahead of EU elections.


  Gabrovo, Bulgaria — When rocks crashed through the windows of their home, the bathroom seemed the safest place to hide. Huddled together, the family of Vasil Velichkow Hristov — including his six young grandchildren — listened as an angry mob chanted threats and racial slurs.

  “Come out, Roma, we’ll make soap out of you,” they yelled, according to several people who were nearby at the time.

  Once a positive example of integration of the ethnic Roma community in Bulgaria, the northern central city of Gabrovo has been engulfed by racist violence and anti-Roma protests since April 10.

  For four consecutive nights ethnic Bulgarians, some armed with metal batons, took to the cobblestone streets to demand that Gabrovo be cleansed of its Roma community. They smashed windows, threatened to kill the Roma, and set their homes on fire, burning to the ground their belongings and leaving the lives they had built here in ruins.


  Full article:
  The Roma community has long been a punching bag in Bulgaria. The violence — and the hateful rhetoric — has intensified ahead of EU elections.

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied
  Bulgaria’s deputy PM proposes free abortions for Roma women to control birth rate

  URL:
  Bulgaria's Deputy Prime Minister and Defense Minister Krasimir Karakachanov have introduced a controversial plan to integrate the country's Roma minority...


  Bulgaria's Deputy Prime Minister and Defense Minister Krasimir Karakachanov have introduced a controversial plan to integrate the country's Roma minority into Bulgarian society.

  The "Concept for the Integration of the Unsocialized Gypsy (Roma) Ethnicity" draft bill envisions various compulsory practices for the Roma people, including forced social work for those over 16 years of age.

  Those unable to pay street cleaning tax must clean the areas they occupy themselves, according to the bill.

  To control the birth rate among the Roma people Karakachanov proposes a state abortion program, which would provide free abortions for women with more than three children.

  The bill suggests "uneducated and unemployed" Roma be sent to "training centers."

  The bill also proposes cutting social assistance if the Roma refuse to work or send their children to school, demolishing unauthorized Roma houses and creating voluntary security units in areas populated by the Roma.

  "If Karakachanov had looked at the constitution, he would see that we all have equal rights," lawmaker Jeihan Ibryaimov of Movement for Rights and Freedoms (DPS) party said, criticizing the plan. Ibryaimov, who hails from the country's Turkish minority, also called the proposal "inhumane."

  Karakachanov is the leader of the Bulgarian National Movement (VMRO) and one of the three leaders of the nationalist bloc United Patriots that entered a coalition with Prime Minister Boyko Borisov's ruling Citizens for European Development of Bulgaria (GERB).

  According to the 2011 census of the population of Bulgaria, there are 325,343 Gypsies in Bulgaria, or 4.4 percent of the 7 million population. The CIA Factbook, however, says Romani populations are usually underestimated in official statistics and may represent 9-11 percent of Bulgaria's population.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Bulgaria faces huge demographic challenges, but optimists point to recent migration trends as cause for at least cautious optimism.

  Bulgaria faces huge demographic challenges, but optimists point to recent migration trends as cause for at least cautious optimism. Google “Bulgaria” and “demography” and you will rapidly learn that journalists and analysts have for years been reporting that the country’s population is one of the fastest shrinking in the world. There is no way to spin it any other way. “I think it is clear,” said Sergey Tsvetarsky, the head of the National Statistical Institute, NSI, “that the situation is not so good.”

  The headline numbers are stark. In 1988, Bulgaria’s population peaked at 8.9 million. Now it stands at 6.9 million. That means that, in little over three decades, the country’s population has fallen by an extraordinary 22.5 per cent. That’s an even more dramatic drop than that seen in Bosnia and Herzegovina, which endured four years of war. By NSI’s “realistic”, as opposed to pessimistic projection, the country’s population will continue to fall, resulting in a 35 per cent drop by 2050 compared to 1988. In 1950, a record 182,571 babies were born in Bulgaria. With a few fluctuations, that number has drifted downwards ever since. Last year, there were 61,538 babies born in Bulgaria. 1950 also saw the country’s highest ever natural increase, meaning that in that year there were 108,437 more births than deaths. Ever since 1990 though, there have been more deaths than births in Bulgaria. Last year, 46,545 more Bulgarians died than were born. For the last three decades, large numbers have emigrated, especially since Bulgaria joined the European Union in 2007. In 2010 there were 308,089 Bulgarian citizens registered as living in the EU28 plus the four countries of the European Free Trade Association, EFTA, though there could have been more living and working illegally and who later legalised their situation. Still, by 2019 that number had ballooned to 890,000. In Germany alone there were 39,153 Bulgarians registered in 2005, a number which had risen by 820 per cent to 360,170 in 2019. Several hundred thousand also live in Turkey. According to Tsvetarsky, up to 1.5 million Bulgarian citizens now live abroad. He believes that Bulgaria’s rapid decline in population can be blamed half on emigration and half on natural causes. The latter is related to the country’s low birth rate. But with a fertility rate of 1.58, meaning that is the average number of children every woman has, it is almost exactly the EU average. However, during the difficult days in the wake of the collapse of communism, Bulgaria’s fertility plummeted to 1.1 in 1997. For a population to stay the same size, that number needs to be 2.1. Apart from the fertility rate, what makes the situation so much worse than in most of the rest of Europe is a high mortality rate. From birth, a Bulgarian can expect to live to the age of 74.9, which is the lowest in the EU. By itself that figure conceals serious issues. Women, for example, live an average of seven years longer than men. According to Magdalena Kostova, director of demographic and social statistics at NSI, male life expectancy is lowered by an unusually high number of men dying in their 40s and 50s. After Romania, Bulgaria also has the worst rate of infant mortality in the EU, which in turn affects its life expectancy figure. Although there is no specific data on these two numbers, it is possible that they reflect deep problems affecting the health of Bulgaria’s mostly poor Roma minority.

  To varying degrees all former communist countries in Europe suffer from the same underlying problems of ageing societies, low birth rates and emigration. But in every country the story has played out differently over the years. In Bulgaria, a unique factor concerns the Turkish minority. Over the last century and a half, hundreds of thousands have emigrated, fled the country or been “exchanged” with Turkey. Likewise, before the Second World War hundreds of thousands of ethnic Bulgarians came to the country from Turkey and Greece. After the war, though, the emigration of Bulgarian Turks and Muslims continued. They left in waves, most famously in 1989. Then, following years of pressure by the Communist authorities to force the minority to “Bulgarianise”, including changing their names to Christian or Slavic ones, some 350,000 or well over a third of the community, fled when the country’s borders were opened for them. While the precise figures are unknown, up to half of them then returned in the wake of the fall of Communism at the end of 1989, only for many to then depart once more as the economy collapsed during the 1990s. In 2015, there were 378,658 people born in Bulgaria living in Turkey, a number which had shrunk by 100,000 in 15 years. Compared to Turks and Muslims who had immigrated to Turkey from the Balkans in the past, there were big differences with the Bulgarian Turks who had arrived relatively recently and who often kept close links with the country. Unlike previous generations they could keep both citizenships and could travel back and forth to their old homes easily. The fact that Bulgaria joined the EU in 2007, giving its citizens full rights to live and work there, also made its citizenship far more valuable than a Turkish one for anyone who wanted to go west. Indeed, every summer large numbers return to renew their documents and, over the last few years, increasing numbers either retire back to their old homes in Bulgaria or return for work or to set up businesses. In 2019, some 14,640 people from Turkey came to live in Bulgaria, the vast majority of them Bulgarian Turks. Until the 1990s Bulgarian Turks emigrated to Turkey but now, like other Bulgarians, they emigrate to the EU. There they join not just fellow Bulgarians from Bulgaria but thousands of ethnic Bulgarians from Ukraine and Moldova who have been granted Bulgarian citizenship plus many of the 81,000 citizens of North Macedonia who have opted to get Bulgarian citizenship. The idea of granting citizenship to Macedonians and ethnic Bulgarians abroad was dear to the heart of Bulgarian nationalists, said Marin Lessenski, an analyst at Sofia’s Open Society Institute. The policy was, “give them passports and they will come,” he said. However, “they took the passports and went to live in western Europe instead.” This means that a significant but unknown number of Bulgarians, registered by foreign countries as living there, are either Macedonians, or people who have never lived in Bulgaria.

  Over the last 30 years the story of emigration from Bulgaria has evolved in distinct chapters. First came the flight of the Bulgarian Turks, whose emigration needs to be taken into account when comparing Bulgaria’s population today with that of 1990. Then the 1990s were an exceptionally hard decade as the old, planned economy collapsed. But, while Bulgaria no longer prevented its citizens from going abroad, it was hard for Bulgarians to get visas for western countries. For this reason, those that did leave in the 1990s tended to be better educated and professional people and their families, who were welcomed as immigrants abroad, especially in North America. This period was followed in the 2000s by increasing numbers who got to EU countries where many worked illegally. At first they went to work for the tourist season in Greece, for example, and in agriculture in Spain and Italy. Bulgaria joined the EU in 2007 but many countries did not give its citizens full rights to live and work until 2014. From then on large numbers began to legalise their status and others emigrated. The last few years have seen a new chapter open. Bulgaria may be the poorest member of the EU, but every year, at least until the outbreak of the COVID-19 pandemic, things have been improving economically. Now, however, the shrinking size of the population of working age has resulted in labour shortages replacing unemployment as a major problem. In 2001, Bulgaria’s unemployment rate stood at 20.3 per cent. In 2019, it was 4.2 per cent, and, according to economist Georgi Angelov, the country also had its highest ever employment rate. In the 1990s, Angelov said, “the economy was so bad that people started leaving the country and moving west. And then the opposite happened. Because of the deteriorating demographic situation, we don’t have enough workers!” Things have “changed dramatically” in the last three years, he said. Labour shortages have had several consequences. Wages have been going up by some 12 per cent a year, said Angelov. Foreign companies are discouraged from investing in Bulgaria but those already there are not withdrawing but rather opening up factories in previously neglected areas of the country. The rates of employment for older people and minorities are going up and, as wages shoot up too, Angelov said Bulgaria has been becoming “more and more attractive.” This means that net migration has been falling as more people either return to the country or immigrate. Last year, for example, only 2,012 more people officially emigrated from the country than immigrated. That is a drastic change from a decade ago, said Tsvetarsky, when that figure was about 30,000. Broken down, however, the net migration figure reveals interesting facts. If we look at the numbers for Bulgarian citizens only, 14,376 more emigrated than returned but at 23,555, the number of returnees has never been so high. In other Balkan countries a huge problem is that the authorities have no idea how many people leave the country and how many return. That used to be a serious issue in Bulgaria too, but much less so now. More than ever before Bulgarians register if they go abroad to avoid double taxation and paying for health insurance twice. Increasingly they also re-register when they return to benefit from a plethora of services including everything from a place in a kindergarten for their children to getting a resident’s parking permit in parts of Sofia. For that reason Bulgarian data, which certainly still has holes, has never been as reliable as it is today. However, higher numbers registering today may not actually represent such high figures as opposed to more either regularising their situation at home or abroad, which they had not done before, or now simply registering movements which they had never bothered to do before. Apart from Bulgarians returning, who else is coming to Bulgaria? Last year, 14,374 foreign citizens settled in the country while 2,010 left. Some immigrants were certainly Bulgarians, especially pensioners, who have acquired foreign citizenships, including Turks, but several thousand were Russians, including pensioners, who have been settling on the Black Sea coast in particular. However, at least until the pandemic, better pay and conditions have also been attracting back increasing numbers of both young and educated Bulgarians. Hristo Boyadzhiev runs Tuk-Tam, which means “Here-There”, a networking organisation connecting diaspora Bulgarians with their homeland. He said there is a big change from the 1990s when those who left the country mostly did so “with no intention of coming back,” unless it was to retire. Today, he said, “opportunities are vastly different.”

  It is not just in the past couple of decades that Bulgarians, and especially nationalist politicians, have feared for the demographic fate of the nation. In the early 1980s, the Communists, worried by the falling birth rate and what that would mean, tinkered with ideas including luring young people to live in a quixotic and failed “Republic of Youth” in the Strandzha region of southeastern Bulgaria. In the past, the higher birth rate of Bulgarian Turks led to fears that Orthodox Bulgarians would be outbred by them. Today, their birth rate is the same or lower and their proportion of the population is not believed to have changed from the 8.8 per cent it was in the 2011 census. Bulgarian nationalists now focus on Roma with their higher birth rate, but no one knows their proportion of the population as many Roma don’t declare themselves as such. Few can name anything concrete that Bulgarian politicians have done to encourage Bulgarians to have more children, but one unspoken reason is likely to be that while they worry about this issue, nationalists who have controlled this portfolio in government in the last few years worry even more that financial incentives to encourage families to have more children would make no difference to Orthodox Bulgarians but would encourage the Roma they disdain to do so. By contrast, labour shortages have meant that for the first time since the fall of Communism, Roma and Bulgarian Turks are finding jobs that discrimination barred them from before. If they don’t have the right skills, for the first time in decades employers, desperate for workers, are having to train them. Low skills and low education standards in the country, related for example to poor pay for teachers, are long-neglected problems but are now being tackled by government. One element of this has been an attempt, over the last couple of years, to find children who have dropped out of school. What the authorities have discovered, though, is that many were no longer in the country, having emigrated with their parents. A large proportion of those who were however are Roma, many of whom are now back in education.

  According to the NSI’s “realistic” projection, Bulgaria’s population will be 6.53 million in 2030, 5.8 million in 2050 and 4.9 million in 2080. Tsvetarsky errs on the side of optimism, especially if the net migration trend of the past few years continues and Bulgaria sees more people returning. If economic conditions are good, then he believes the population will stabilise at about six million in the period 2040-50. But he cautions that it is wrong to be fixated on the number of Bulgarians as opposed to the structure of the population, meaning that Bulgarians are increasingly elderly and poorly educated. “These are things that deserve more attention,” he said. The demographic challenges facing Bulgaria are huge. Today, the NSI is busily preparing next year’s census which, in terms of numbers, will be a moment of truth. Boyadzhiev of Tuk-Tam referred to Swede Hans Rosling who wrote a bestseller called Factfulness in which he argued that pessimism was often the result of judgements based on data which was no longer valid. “GDP is doing well, we’re growing, so I am more on the cautiously optimistic side.”

  Who picked that fruit or harvested that vegetable you are eating? If you live in central or western Europe there is a sporting chance that it was dug up, picked or plucked by a Bulgarian. For more than two decades Bulgarians, either as immigrants or as seasonal workers, have been labouring in the fields and orchards of Spain, Italy, Britain and elsewhere. Westerners might think that this is a relatively new phenomenon, but they would be wrong. For Bulgarians, the end of the Cold War not only meant they could travel again but also allowed the resumption of gurbetchiystvo, the centuries old tradition of practising a trade abroad. Historian Marijana Jakimova wrote that Bulgarians began going abroad to work in horticulture more than 300 years ago. In the late 17th century the occupying Ottomans recruited Bulgarians to grow vegetables for their garrisons during their wars with the Austro-Hungarians and Russians. Later, they gained privileges in return for practising other trades. In the 1830s Bulgarian market gardeners are recorded as working in Belgrade. As the 19th century wore on, Vienna, Budapest and other Austro-Hungarian cities began booming and growing so Bulgarians planted market gardens on their outskirts, to supply them. No different from today some settled where they worked while others returned home for the winter. Money was sent home to look after families and build homes. The heyday of the Bulgarian market gardeners of central Europe was between the wars. In the wake of the Balkan and First World Wars Bulgaria was devastated but, at the same time, cities emerging from the chaotic collapse of the Austro-Hungarian Empire had to keep their people fed. In Austria the Bulgarians were granted privileges to keep their market gardens in business. Between the wars the gardeners also worked in Hungary, Czechoslovakia, Poland and Yugoslavia. So successful did they become in Austria though that local competitors tried to run them out of the country in the mid-1930s. That all changed in 1938 with Hitler’s seizure of the country. A predecessor of post-war gastarbeiter agreements was signed with Bulgaria. From then on, its agricultural workers became ever more important as, with the outbreak of the war, more and more were required to fill in for the Germans and Austrians being despatched to the fronts. This chapter was to end tragically. Jakimova noted that those who returned home after the war were executed as “collaborators”. Agricultural workers were not the only ones to depart on gurbet though. Teams of builders, sometimes all the able-bodied men of a village, ranged across the Balkans and Asia Minor from spring to autumn during the 19th century. Historian Dimitar Bechev also noted that, until the birth of the modern Bulgarian state in 1878, Istanbul, the Ottoman capital, was the largest Bulgarian urban settlement, attracting people for work and business. His own ancestors, from what is now the Bulgarian side of the Rhodope mountains in Thrace, worked as tailors on what is now the Turkish Aegean coast near Izmir – then Smyrna – where, as they spoke Greek, it was easy for them and their families to integrate with the now extinguished Greek communities there. Bulgarians, like others across Europe, migrated in large numbers to the US from the latter part of the 19th century. There, Bulgarians typically gravitated to work in the industrial towns of Ohio, Pennsylvania and Indiana. In 1924, the Americans put a halt to mass immigration so those who followed often then left for South American countries like Argentina and Uruguay. The end of Communism saw the door open to emigration and seasonal work once again. The 1990s provided more opportunities to the better educated, many who went to make Chicago and Toronto the biggest Bulgarian communities outside of Bulgaria. From the turn of the century though more began to emigrate and work, at first illegally in EU countries, and then gradually with EU accession in 2007, legally.

  Leave a comment:

Working...
X