Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > General Discussions

Reply
 
Thread Tools
Old 12-20-2009, 11:17 PM   #1
indigen
Senior Member
 
Join Date: May 2009
Posts: 1,558
indigen is on a distinguished road
Default The Vlasi (in Mkd) are now appropriating our Macedonian Heritage

СПО*РЕД УЧЕБНИКОТ ПО ИСТОРИЈА ЗА ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

Алек*сан*дар Македонски бил Влав

"Ние Власите се сметаме за директни потомци на Александар Ма*ке*дон*ски. Но, за
жал, тој не зборувал влашки и не бил Влав. Тоа ви е исто ка*ко да кажеме дека
сегашните Македонци муслимани (торбеши) се ди*рек*тни потомци на Алах. Тие се
само муслимани", објаснува Диме Димчев од Уни*ја*та за култура на Власите од
МакедонијаВо учебникот по историја за шесто одделение учениците учат дека де*неш*ни*те
Власи се остатоци од античките Македонци. Во делот каде што се об*ра*бо*ту*ва
Македонија во раниот среден век, авторите на учебникот проф. д-р Милан Бошкоски,
Јордан Илиоски и доц. д-р Неби Дервиши напишале де*ка при крајот на шестиот и
почетокот на седмиот век Македонија, со ис*клу*чок на Солун, била населена од
Словените.

"При населувањето, Словените во Македонија ги затекле античките Ма*ке*дон*ци. Во
почетокот односите биле лоши, но постепено се подобрувале. Ма*ке*дон*ци*те биле
христијани и со повисока култура. Словените за новата тат*ко*ви*на го прифатиле
името Македонија и почнале да се нарекуваат Ма*ке*дон*ци. Староседелците
Македонци го прифатиле словенскиот јазик, а подоцна и словенското писмо.
Остатоци од античките Македонци се Вла*си", стои во учебникот.

Д-р Милан Бошкоски, автор на учебникот и професор на Институтот за
на*ци*о*нал*на историја, вели дека изнесениот став во учебникот е целосно
на*уч*но образложен.

"Не*ма сомневање дека денешните Власи се потомци на античките Ма*ке*дон*ци. Не
може да се каже дека Александар Македонски бил Влав. Но не*го*ви*те синови, сите
негови потомци се Власи. Власите меѓу себе се викаат Аро*ман*ци. Терминот Влав е
словенски и го измислиле Словените околу сед*ми*от, односно осмиот век.

Александар Македонски бил Македонец", ве*ли проф. д-р Милан Бошкоски. Тој прави
паралела и тврди дека сега Ма*ке*дон*ци*те и припаѓаат географски на Европа, но
ќе станат Европејци ко*га Македонија ќе влезе во Европската унија.

Ди*мо Димчев, претседател на Унијата за култура на Власите од Ма*ке*до*ни*ја,
знае дека Александар Македонски бил предок на Власите.

"Ние Власите се сметаме за директни потомци на Александар Ма*ке*дон*ски. Но, за
жал, тој не зборувал влашки и не бил Влав. Тоа ви е исто како да кажеме дека
сегашните Македонци муслимани (торбеши) се директни по*том*ци на Алах. Тие се
само муслимани", објаснува Димчев. Тој тврди де*ка денес секој четврт Македонец
има влашко потекло, а во Грција живеат 2,5 ми*ли*о*ни Власи.И во здружението на Власите МАНДРА кажуваат дека им е позната на*уч*на*та теза
дека се директни потомци на Александар Македонски. "Мајката на Александар била
од Јанина каде што живееле исклучително Власи. Ние сме ан*тич*ки Македонци, но
тоа не се знае пошироко зашто немаме многу ин*сти*ту*ции и луѓе кои ќе ја шират
таа научна теза", велат во Здружението.

Учеб*ни*кот по историја е одобрен од Министерството за образование уште во 2005
година. Лани е испечатено четвртото издание. Министерството за об*ра*зо*ва*ние
вчера не сакаше да ја коментира научната теза во учебникот.
(Р.Ф.)
http://www.vest.mk/?ItemID=FC6432608...E0DD4AD3AB070C

For fair use only.

As long as Macedonians are HIBERNATING, everyone will steal all things
Macedonian and Macedonians will be left with nothing (STAPOT and the mythical
SLAV REEDS/TRSKI).

Last edited by indigen; 12-20-2009 at 11:23 PM.
indigen is offline   Reply With Quote
Old 12-20-2009, 11:29 PM   #2
Big Bad Sven
Senior Member
 
Big Bad Sven's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 1,528
Big Bad Sven is on a distinguished road
Default

Pretty sad news. I always respected the vlach as they where very good people, were patriotic Macedonians and assimilated will into Macedonian culture and society. Pitu Guli? Jordan Piperkata? Tose Proeski? All great Vlach people who where proud Macedonians.

Seems like they are starting to do what every other minority in Macedonia has done to us, spit in our faces for all the good things and help we have shown them.

Curious as to know what you guys thing of this:
http://www.topix.com/forum/world/mac...KU11TBDFKUU/p2

Read the messages from “VLACH-ANTIENT MACEDON”
Big Bad Sven is offline   Reply With Quote
Old 12-20-2009, 11:33 PM   #3
Brygian Seed
Junior Member
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 55
Brygian Seed is on a distinguished road
Default

So . . . Aleksandar of Macedon was, Macedonian (but really Greek), Illyrian, Albanian, Bulgarian, Greek (because Macedonia is so), Serbian, Veneti, Thracian, etc. etc. now a Vlach??! Why does everyone identify with this barbarian?

Anyway, need to get back to proof reading "Alexander" by Lyubisa Georgievski, great play with some interesting views. Those of you in Australia will be able to see the English version in autumn.
Brygian Seed is offline   Reply With Quote
Old 12-21-2009, 12:41 AM   #4
Soldier of Macedon
Senior Member
 
Soldier of Macedon's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Outpost
Posts: 13,660
Soldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond reputeSoldier of Macedon has a reputation beyond repute
Default

Vlachs are generally Latin settlers, be it from Roman, Venetian or later days. Much of those in Macedonia probably belong to the former group, and as such can lay a claim to a Macedonian heritage, and so they should, as they are a minority people in Macedonia that have lived side by side with Macedonians for centuries. I have no problem with that. But to go as far as saying that Alexander was a Vlach belongs in the same fruit basket that the Greeks and Bulgars are in, and I don't believe that the general view of Vlachs in Macedonia is that they are the descendants of the ancient Macedonians.
__________________
In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.
Soldier of Macedon is offline   Reply With Quote
Old 12-21-2009, 04:47 AM   #5
Jankovska
Senior Member
 
Jankovska's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,774
Jankovska is on a distinguished road
Default

Honestly I don't even care whose Aleksandar was, was he Vlach, or Macedonian, I just don't. The guy was a violent murderer who raped and killed just to fullfill some fantasy.
I do care about Philip not because he was different but because he was a great man, a protector of his land and people, a leader who gave the people of Macedonia strenght to stand up for themselves. Aleksandar lived in a la la land, thinking he is the son of God and thinking he can do whatever the hell he wants.
Jankovska is offline   Reply With Quote
Old 12-21-2009, 05:01 AM   #6
VMRO
Senior Member
 
VMRO's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,462
VMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud of
Default

Alexander was great for what he achieved back in those days at a young age, due to his tactical genius.

It was another time back then, a time when the world was still yet to be discovered.

It's funny when you think about it, people were Barbaric up until 50 years ago... and in some cases it is still evident in some countries today, but nobody cares.
__________________
Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.
VMRO is offline   Reply With Quote
Old 12-21-2009, 05:23 AM   #7
Jankovska
Senior Member
 
Jankovska's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,774
Jankovska is on a distinguished road
Default

Aleksandar thought too much of himself, he came to a point where he turned against his own father, the man who gave him everything. Aleksandar was smart but so were other leaders. Aleksandar didn't even have to fight many countries, they gave themselves up, you know why?
Because his father created an army that everyone feared. If he had to bring Macedonia to the level Philip did, he would probably be just another king in the line of the Macedonian monarchy.
In my opinion he was a spoilt little brat who was given everything the eye can see and desire so he went on to 'concur' the world.
You know, I will probably be able to do the same if you give me the world's best army.
Jankovska is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump