Macedonian Truth Forum

Macedonian Truth Forum (http://www.macedoniantruth.org/forum/index.php)
-   Exposing Lies and Propaganda (http://www.macedoniantruth.org/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Origins of Albanian language and ethnos (http://www.macedoniantruth.org/forum/showthread.php?t=2012)

Carlin 08-08-2018 09:58 PM

According to iGENEA tests, 20% of Albanians have Illyrian roots - this component is much smaller than in Bosnia or in Croatia (Pazos 2008b). That's not all... According to the same studies the Albanians carry Y-haplogroup [B]R1A[/B], which is linked to Slavic roots. As an interesting comparison, the Serbs have less R1A than the Albanians.

maco2envy 08-09-2018 02:42 AM

Y-DNA isn't really important. Think of your ancestry as binary tree with you at the root, Y-DNA represents a single path (paternal lineage) in a huge tree. It's pretty insignificant. Although it is interesting to note that people in the Balkans have a close to uniform spread of Y-DNA haplogroups i.e it's very diverse with respect to Y-DNA compared to other regions.

Although the iGENEA genetic tests are autosomal which is generally accepted to be the best for analysis in population genetics.

tchaiku 08-09-2018 03:42 AM

[QUOTE=Carlin15;175663]According to iGENEA tests, 20% of Albanians have Illyrian roots - this component is much smaller than in Bosnia or in Croatia (Pazos 2008b). That's not all... According to the same studies the Albanians carry Y-haplogroup [B]R1A[/B], which is linked to Slavic roots. As an interesting comparison, the Serbs have less R1A than the Albanians.[/QUOTE]
Albanians do not have more R1a than Serbs:
[url]https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml[/url]
I don't think genetic tests, so far, can verify Illyrians.

Carlin 08-10-2018 05:50 PM

[QUOTE=Carlin15;175663]According to iGENEA tests, 20% of Albanians have Illyrian roots - this component is much smaller than in Bosnia or in Croatia (Pazos 2008b). That's not all... According to the same studies the Albanians carry Y-haplogroup [B]R1A[/B], which is linked to Slavic roots. As an interesting comparison, the Serbs have less R1A than the Albanians.[/QUOTE]

FYI - Above comes from the book "Language and Nationalism" by Snjezana Kordic.

URL:
[url]http://www.znaci.net/00002/420.pdf[/url]

Albanians may or may not have more R1a than Serbs ([U]on paternal lineage[/U]). I do agree that genetic tests can't 'detect' Illyrians so far - the same goes for all other peoples, ancient or modern. I'm not sure if it would be all that accurate (in some cases) to associate certain haplogroups with specific 'ethnicities' either.

In general, the genetic tests prove that every nation is mixture of different elements or haplogroup 'components'. Also, on an [B]individual[/B] level, we are all a mixture of (likely) many different elements - that we are not even aware of.

Liberator of Makedonija 10-18-2018 07:08 AM

The Republic of Mirdita, proclaimed by Catholic Ghegs in 1921:

[url]https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Mirdita[/url]

Carlin 11-12-2018 12:20 AM

I never heard of this theory before.

[img]https://i.imgur.com/iX9SLF6.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/9RCqPFC.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/fNhXoRj.jpg[/img]

Carlin 11-25-2018 02:45 AM

[img]https://i.imgur.com/XwVyfd3.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/L5wq5pO.jpg[/img]

[B][url]https://www.youtube.com/watch?v=m4pYiStgH24[/url][/B]

[img]https://i.imgur.com/XSSzhF6.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/A0FORHk.jpg[/img]

[img]https://i.imgur.com/QkQY2fl.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/G1tQCEM.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/WCeGWYh.jpg[/img]

Carlin 12-15-2018 12:05 AM

[img]https://i.imgur.com/znFkK4H.jpg[/img]

[SIZE=3][COLOR="#0000FF"][B]Albanians (Αλβανοί), name of an Italian nation[/B][/COLOR][/SIZE]


[img]https://i.imgur.com/dJhz2N6.jpg[/img]

Carlin 12-27-2018 02:26 AM

URL:
[url]https://www.scribd.com/document/104968979/Stewen-Runciman-Constantine-Porphyrogenitus-and-His-World[/url]

[img]https://i.imgur.com/lp4Lx2o.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/JS99z4m.jpg[/img]

URL:
[url]https://books.google.ca/books?id=xfV0LkMNaLUC&pg=PA32&dq=Treadgold+Khurramites&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjlq-PAvL_fAhWc0YMKHXa9BPgQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Treadgold%20Khurramites&f=false[/url]

[img]https://i.imgur.com/4nJMI1N.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/crWN7qU.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/CGlIaOk.jpg[/img]

Carlin 02-17-2019 09:32 PM

[B]Леток на Комунистичката партија на Албанија по повод бесењето на шест македонски партизани во Тирана[/B]

URL:
[url]https://www.marxists.org/makedonski/istorija/makedonija/nob/letok-kpa.htm[/url]

Напишано: 1943
Првпат објавено: "Zri i Popullit", број 2 од 18 мај 1943
Извор: Дејан Алексиќ Душко Поповиќ - Ѓоко, Архив на Скопје, Скопје, 1985, 345-346 стр.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: ноември 2014

На 17 мај фашистите обесија во Тиранскиот затвор 6 македонски патриоти. Во Тирана се раздели летокот, кој го печатиме тука подолу. Учениците од училиштата, во знак на жалост, спроведоа штрајк. Да се живи! Петтата колона со некои свои агенти, божем 100% патриоти, а учениците биле само 90%, се побунија затоа што тие, пак, божем направиле злосторство против албанскиот народ! Кога би тие направиле злосторство против албанскиот народ сигурно би биле капетани во квестурата или во полицијата во Софија, во Белград или во Тирана и не ќе се бараа со свеќа од фашистичката полиција по целиот Балкан. Тие се бореа против еден непријател кој е и наш непријател, затоа тие беа наши пријатели и со своите сеќавања ни се блиски. Не може да се трпи кога го бесат твојот пријател пред вратата од куќата! Нека замолчат интригантите по кафеаните и шпекулантите со патриотизмот.

Народе на Тирана, шест Македонци, борци за слобода, ги бесат денес фашистичките колачи на тиранската земја.

Народе на Тирана, на својата земја си ги видел обесени од фашистичките џелати твоите почитувани синови: Шукри Ишма, Амид Шијак, Ферит Џајо и Никола Тупе; на својата земја си видел како се убиени како лавови војувајќи за слободата на Татковината: Ќемал Стафа, Војо Куши, Садек Ставелци, Џорџ Мартини, Мисто Мане, Михал Дури и други; на твојата земја сега гледаш обесени, исто така од крвавите раце на фашистичките колачи, шест деца од македонски мајки, кои војуваа, исто така како твоите синови, со иста душа на самопрегор и жртви против фашистичкиот окупатор и против предавниците, а за слобода на својата Татковина. Тероризмот извршен над тие шестмина македонски херои на албанска земја, поради истата идеја - за ослободување од фашистичкото ропство, н прават уште повеќе да бидеме солидарни, со соседните народи н сврзуваат со заеднички пролеаната крв. Борбата на тие херои е и наша борба, тоа е народноослободителната борба на потиснатите народи против поробувачкиот фашизам и против неговите квислинзи.

Протестираме сите заедно против ова срамно злосторство, против владата Либокова - Кол Биба, против балканските квислинзи, кои се десна рака на фашизмот на Балканот и заколнати непријатели на народите, против криминалната алијанса на предавниците Либокова - Кол, Биба - Мер, Лика - Борис - Антоанеску - Павелиќ - Недиќ, против заедницата на балканските терористи со фашистичкиот окупатор.

Долу фашистичките окупатори и нивните квислинзи!

Да живее единството на потиснатите народи во борбата за слобода!

Смрт на фашизмот - Слобода на народот!

Забелешки на транскриберот

[1] Во борбата со балистите на 27 април 1943 година во Ново Село, Гостиварско, биле заробени десет македонски партизани. Тие набрзо биле префрлени во затворот во Тирана каде што на 17 мај 1943 година италијанските фашисти обесиле шестмина од нив: Илија Антевски - Смок, Душко Поповиќ, Христо Оџаклиевски, Раде Угриновски, Драги Тодоровски и Трифко Андоновски. Истиот ден, Околискиот комитет на Комунистичката партија на Албанија за Тирана организирал масовни демонстрации на кои излегле илјадници жители на Тирана. Подробности за овие демонстрации наведува Илија Топалоски во својата статија Нашата бригада и братството со албанскиот народ.

Carlin 02-25-2019 02:30 PM

[COLOR="Blue"][SIZE="3"]Historian Dr. Ferit Duka states that Scanderbeg's father was named JOVAN, and not Gjon.[/SIZE][/COLOR]

URL (video is in Albanian though):
[url]https://www.youtube.com/watch?v=roNmCb_oFvs[/url]


[COLOR="Blue"][SIZE="3"]Ethnic Albanian MP in the Montenegrin Parliament, Dritan Abazovic states that Skanderbeg's mother and father were Slavs (Serbs)[/SIZE][/COLOR]:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=bei-_YzJa_w[/url]


The author of this book was Gavriil Simeonovski, a native of Debar:
[url=https://imgur.com/Ymh0JRo][img]http://i.imgur.com/Ymh0JRo.png[/img][/url]
[url=https://imgur.com/UiVMo7G][img]http://i.imgur.com/UiVMo7G.png[/img][/url]

[B]Summary:[/B]

- Prior to the coming of the Turks the Despot of Avlona and Kanina was a certain [B]Alexander, "Slav" by nationality[/B] (Aleksandar "slavianin" po narodnost). [B]Branila[/B] served this Alexander, and Branila was grandfather (from father's line) of G. Skanderbeg. Jireček claims that G. Skanderbeg was of Slavic extraction.
- The [B]Miyaks - Мијаци[/B] consider themselves as [B]descendants of Skanderbeg[/B].

Carlin 02-26-2019 01:56 PM

[img]https://i.imgur.com/S3LSCYw.jpg[/img][img]https://i.imgur.com/kpBodxR.jpg[/img]

Carlin 05-07-2019 10:58 PM

[img]https://i.imgur.com/CPWDFhr.jpg[/img]

How was it [B][I]deduced[/I][/B] that Albanian is closely related to Illyrian and Messapic?

Carlin 05-19-2019 12:35 AM

[img]https://i.imgur.com/ci0bYgs.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/HjVvlzA.jpg[/img]

Liberator of Makedonija 06-12-2019 10:26 AM

The now extinct Istrian Albanian language:

[url]https://en.wikipedia.org/wiki/Istrian_Albanian[/url]

The still spoken Arbanasi Gheg dialect of Croatia:

[url]https://en.wikipedia.org/wiki/Arbanasi_dialect[/url]

Liberator of Makedonija 10-21-2019 05:45 AM

Saw some Greeks on Facebook claiming the Ottoman word 'Arnaut' denoted a person of banditry similar to how 'Rum' meant Christian.

Carlin 10-29-2019 12:00 AM

Vlach origin of some Muslim-Albanian Beys

URL:
[url]http://rrjetat.com/origjina-aremeno-vllahe-e-disa-bejlereve-shqiptaro-myslimane/[/url]

"While discussing the same argument I had a pleasant surprise, to hear the stunning stories of some gendarmes accompanying me, that in the commune called Golem of Kurvelesh south of Tepelena, there had been in former times Vlachs who had become Muslims.

They knew they had Aromanian origins, and said that there were even neighborhoods with Vlach names in Golem: the Chendrea, Nicholas and Vasilean neighborhoods, which was later confirmed by another Muslim gendarme."

Carlin 12-03-2019 11:35 PM

Pope Pius II (Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini): Albanians are not Illyrians.

[img]https://i.imgur.com/mZge08L.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/HM1OsvJ.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/zfe3X61.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/2gNkoHQ.png[/img]

tchaiku 04-08-2020 05:54 PM

[I][SIZE="4"]ARBANIA MENTIONED IN 7TH CENTURY[/I]

[I]''Fifteenth-century Turkish chroniclers called the Dukagjinis "princes of German origin." Whether this is true or not is difficult to ascertain. Ragusan sources, published by Makushev in "Research on the Chronicle of Ragusa," (12) claim that the Dukagjinis were known as the [B]Dukagjinis of Arbania[/B] in the seventh century and ruled over the Albanian part of Montenegro (Piperi, Vasojevich, Podgorica and Kuchi, i.e. Zeta). They apparently rose in revolt against the Slavic invaders but were put down by Bosnian chieftains. In 695 they attempted to interfere in domestic Ragusan issues but were repulsed again and submitted to the local Slavic leaders.''(13)[/I][/SIZE]
[IMG]https://pbs.twimg.com/media/ETef-EwWoAcdkv4?format=jpg&name=medium[/IMG]
[url]http://www.albanianhistory.net/1956_Vlora/index.html[/url]

VMRO 04-27-2020 10:22 PM

[QUOTE=tchaiku;182627][I][SIZE="4"]ARBANIA MENTIONED IN 7TH CENTURY[/I]

[I]''Fifteenth-century Turkish chroniclers called the Dukagjinis "princes of German origin." Whether this is true or not is difficult to ascertain. Ragusan sources, published by Makushev in "Research on the Chronicle of Ragusa," (12) claim that the Dukagjinis were known as the [B]Dukagjinis of Arbania[/B] in the seventh century and ruled over the Albanian part of Montenegro (Piperi, Vasojevich, Podgorica and Kuchi, i.e. Zeta). They apparently rose in revolt against the Slavic invaders but were put down by Bosnian chieftains. In 695 they attempted to interfere in domestic Ragusan issues but were repulsed again and submitted to the local Slavic leaders.''(13)[/I][/SIZE]
[IMG]https://pbs.twimg.com/media/ETef-EwWoAcdkv4?format=jpg&name=medium[/IMG]
[url]http://www.albanianhistory.net/1956_Vlora/index.html[/url][/QUOTE]


Interesting that the Dukagjinis family was founded by a Norman noble that settled there with his people after the crusades.

Carlin 05-25-2020 03:48 PM

URL:
[url]https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=zT4nLz999bo&feature=emb_title[/url]

Albanian historians - many Albanians are of Bosniak origin ([I]the video contains subtitles in Serbo-Croatian / Croato-Serbian only[/I])

A rich collection of Albanian authors on the settlement and migration of refugee muhadjirs of predominantly Muslim population of various origins (Bosniak, Turkish, Albanian, Circassian, etc.) from Hungary, Bosnia, southern Serbia and Montenegro and their settlement in Kosovo, Albania, Macedonia and territories that are were still under the rule of the Ottoman Empire.

Phase one or immediate effect of these population transfers/resettlements was that many regions were Islamicized. As a result of the resettlements the Muslim population in Kosovo reached 90%; ethnic Muslim Circassians were settled in Kosovo Polje district as one interesting example.

Phase two of this process was subsequent Albanization, in language and culture.

[img]https://i.imgur.com/FYmCquG.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/nX3jf8a.png[/img]

Soldier of Macedon 07-06-2020 12:00 AM

[QUOTE=Carlin;166508][QUOTE=Soldier of Macedon;166493]Albanians have been know to use the term 'shqa' in a pejorative manner against people in the Balkans who speak 'Slavic' languages, particularly their neighbours. They may have borrowed it from Aromanian (Vlach) 'shcljau' or Romanian 'șchiau', ultimately from Latin 'sclavus'. Albanians in Greece use a similar word, 'shkljira', to refer to Greeks. It's been suggested that this term developed a general meaning of 'foreigner', but I am not aware of Albanians using it to refer to Roma, Vlachs and Turks, who also lived near or among them. Albanians apparently started moving into Attica and Morea from the 13th and 14th centuries. I haven't looked into this much further, just wanted to explore the possibility if, when they arrived, some of their new neighbours were initially speaking 'Slavic' languages, hence the reason why they continued to use the term.[/QUOTE]
It is possible this happened in [B]Epirus[/B]. Apparently, at some point in the middle ages, there were still 'Slavic' speakers there.[/QUOTE]
It happened much further south than Epirus. The sources from the Arvanites wiki page: [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Arvanites[/url]
[QUOTE]Pipa, Arshi (1989). The politics of language in socialist Albania. East European Monographs. p. 178. "North Albanian call Slavs shq (sg. shq <shkj <shkl, from sclavus), whereas to Greco-Albanians shklerisht means ‘in the Greek language.’ [B]Hamp observes that "obviously the meaning is traditionally ‘the neighbouring foreigner,’ as with Welsh, Vlah, etc.[/B]""

Tsitsipis. Language change and language death. 1981. pp. 100-101. "The term /evjeni̇́stika/ meaning "polite", used by the young speaker to refer to Greek, is offered as synonymous to /shkljiri̇́shtika/ one of the various morphological shapes of the Arvanitika word /shkljeri̇́sht/ which refers to "the Greek language". Thus, Greek is equated with the more refined, soft, and polite talk. The concept of politeness is occasionally extended from the language to its speakers who are the representatives of the urban culture. In conversations in Kiriaki, I heard the word /shklji̇́ra/ (fem.) referring to a city women who exhibits polite and fancy behavior according to the local view. As I stated in the introduction to this dissertation, most of the occurrences of the term /shkljeri̇́sht/ are not socially marked, and simply refer to the Greek language. But a few are so marked and these are the ones that reflect the speakers’ attitudes. The term /shkljeri̇́sht/ is ambiguous. This ambiguity offers a valuable clue to the gradual shift in attitudes. It points to the more prestigious Greek language and culture, and also has a derogatory sense. In my data only the first meaning of the socially marked senses of the word occurs."; pp. 101-102. "The second meaning is offered by Kazazis in his description of the Arvanitika community of Sofik, [B]in the Peloponnese (1976:48): . . . two older people from Sofiko told me independently that, to the not-so-remote past, it was those who spoke Greek with their fellow-Arvanites who were ridiculed. Even today, if an older inhabitant of Sofiko were to speak predominantly in Greek with his fellow villagers of the same age, he would be called i shkljerishtar, literally "Hellenized" but used here as a derogatory term denoting affectation[/B]. One of those two informants, a woman, said that, until about 1950, it was a shame for a girl in Sofiko to speak Greek with her peers, for that was considered as "putting on airs." In Spata, /shkljeri̇́sht/ is used only to refer to "the Greek language" although speakers are aware of the other meanings of the word."[/QUOTE]
As I mentioned in the earlier post above, Albanians weren't known to refer to Roma, Vlachs or Turks in a similar way, so I find it hard to accept that the term was used in a generic manner for "neighbouring foreigner" as suggested by Hamp, at least not originally. The word 'shqa' was/is used by Albanians in reference to people who spoke/speak Slavic languages, often as a derogatory slur. The word 'shklji̇́ra' is clearly related to the former (perhaps even more archaic as it still retains the 'l'). Albanians had already been in contact with people who spoke Greek prior to their migration southwards, so why would they suddenly use that word to refer to them when they arrived in the Peloponnese and elsewhere? Given the existence of Slavic-speaking peoples in Morea (and the amount of Slavic place-names) at the time of the Albanian migration, there is another possibility that could be entertained, namely, that Albanians encountered such people when they arrived and the term remained (and eventually expanded) despite the eventual language shift from Slavic to Greek by the earlier inhabitants.

Carlin 07-18-2020 08:18 AM

[QUOTE=Soldier of Macedon;183312]It happened much further south than Epirus. The sources from the Arvanites wiki page: [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Arvanites[/url]

As I mentioned in the earlier post above, Albanians weren't known to refer to Roma, Vlachs or Turks in a similar way, so I find it hard to accept that the term was used in a generic manner for "neighbouring foreigner" as suggested by Hamp, at least not originally. The word 'shqa' was/is used by Albanians in reference to people who spoke/speak Slavic languages, often as a derogatory slur. The word 'shklji̇́ra' is clearly related to the former (perhaps even more archaic as it still retains the 'l'). Albanians had already been in contact with people who spoke Greek prior to their migration southwards, so why would they suddenly use that word to refer to them when they arrived in the Peloponnese and elsewhere? Given the existence of Slavic-speaking peoples in Morea (and the amount of Slavic place-names) at the time of the Albanian migration, there is another possibility that could be entertained, namely, that Albanians encountered such people when they arrived and the term remained (and eventually expanded) despite the eventual language shift from Slavic to Greek by the earlier inhabitants.[/QUOTE]

Thanks SoM, that's interesting. So, basically the "archaic" Albanian term for Greeks is "Slavs". It seems unexpected and it deserves more research.

This made me think about something else though, namely about the theories of Illyrian descent of modern Albanians and how this ties in to the find above.

The ancient Illyrians lived side by side with the Hellenes for many centuries and presumably only came into contact with the Slavs around 6th century AD, when the Slavs arrived to the Balkans. For the next few centuries the Albanians, the "descendants" of the Illyrians, lived close to the Slavs and as well as the Greeks. It would seem pretty odd that the "Illyrians" started referring to the older population using a 'common Slavonic' term, and in effect, confounded the two population groups that clearly speak different languages. Hamp stating that "obviously the meaning is traditionally the neighbouring foreigner" does not seem satisfactory because the Albanians lived alongside Vlachs and others for example, and don't refer to [I]any[/I] by this term as you pointed out.

I would find it even more strange and surprising if this "term" somehow developed only in recent centuries.

This would seem to indicate a couple of things to me, not that I am an expert in these matters:

1) The Albanians were in close contact with the Slavs [I]longer[/I], and only came into contact with the "Greeks" at a later historical stage (likely post 6th/7th c. AD).
2) Initially, the Albanians were NOT in contact and did not live in close proximity to the Greeks. This would seem to support the theories which state that the ancestors of modern Albanians arrived to "modern Albania" from somewhere in Moesia and/or Dacia (or possibly elsewhere).


Having said all of that, I wanted to share the following which I found noteworthy and I'm not sure if it's been discussed before. Quote:

"The highest levels of IBD ([I]identical by descent[/I]) sharing are found in the Albanian-speaking individuals (from Albania and Kosovo), an increase in common ancestry [B]deriving from the last [U]1,500 years[/U][/B]. This suggests that a reasonable proportion of the ancestors of modern-day Albanian speakers (at least those represented in POPRES) are drawn from a [B]relatively small, cohesive population that has persisted for at least the last 1,500 years[/B]. These individuals share similar but slightly higher numbers of common ancestors with nearby populations than do individuals in other parts of Europe (see Figure S3), implying that [B]these Albanian speakers have not been a particularly isolated population so much as a [U]small one[/U][/B]."

URL:
[url]https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001555[/url]

Soldier of Macedon 07-18-2020 10:46 AM

[QUOTE=Carlin15;183475]Thanks SoM, that's interesting. So, basically the "archaic" Albanian term for Greeks is "Slavs". It seems unexpected and it deserves more research.[/QUOTE]
Carlin, just to be clear, I was suggesting that the archaic Albanian term for Slavic-speaking peoples used in Albania continued to be used by the Albanians who migrated south into Greece, because they encountered Slavic-speaking peoples there too. The Slavic-speaking peoples in Greece eventually lost their language at some point and adopted the Greek language, but the Albanians in that area continued to use the earlier term to refer to those same peoples as a legacy. Although Albanian is attested in written form after the aforementioned migrations, I don't think it is unreasonable to suggest that the Albanians already had a specific term for Greek-speakers (different to what they called Slavic-speakers) and therefore would have used that term when encountering such people in Greece, unless of course the term 'shkljira' came to refer to other non-Albanian peoples after a certain period of time post-settlement. In any case, the likelihood I was trying to highlight is that the ancestors of the people in Greece today who are referred to as 'shkljira' by the Albanians/Arvanites may have spoken Slavic languages centuries earlier.
[QUOTE]The ancient Illyrians lived side by side with the Hellenes for many centuries and presumably only came into contact with the Slavs around 6th century AD, when the Slavs arrived to the Balkans. For the next few centuries the Albanians, the "descendants" of the Illyrians, lived close to the Slavs and as well as the Greeks.[/QUOTE]
You and I had a discussion a while back on another thread regarding the origin of the Slavic languages, I believe I owe you a response there (I will endeavour to address those questions shortly), so, to keep the discussion on topic here, I will not outline my perspective on the above. Suffice to say we may have differing opinions which we can delve further into on the other thread.
[QUOTE] 1) The Albanians were in close contact with the Slavs longer, and only came into contact with the "Greeks" at a later historical stage (likely post 6th/7th c. AD). 2) Initially, the Albanians were NOT in contact and did not live in close proximity to the Greeks. This would seem to support the theories which state that the ancestors of modern Albanians arrived to "modern Albania" from somewhere in Moesia and/or Dacia (or possibly elsewhere).[/QUOTE]
I think we can find some common agreement there. Whilst there may very well be an Illyrian element in the Albanian language, the suggestion by a number of Albanian and western linguists that it is directly descended from Illyrian is unsubstantiated, instead, it rests primarily on the supposition that if Albanian doesn't belong to any other language family then it [I]must[/I] have been native to Illyria. The direct descent of Albanian from Thracian is even more dubious and unworthy of discussion. Personally, I think Albanian was formed from a fusion of different languages and underwent even further development as it finally reached the territory of modern Albania. The initial fusion may have taken place somewhere in or around Dacia, because there is a substratum of words shared only between Albanian and Romanian. Further, Latin loans in Albanian appear to have entered the language from different sources and periods of time, but a number of them exhibit the same sound changes as Romanian. The question on what the predecessor of Albanian sounded like prior to contact with Latin/Romance and other languages and its earliest location remains somewhat elusive because of the obscure group of people who spoke it centuries ago. In any case, worthy of further discussion and a topic which should be of particular interest to yourself given part of your ancestral background. However, I should point out, there are some scholars (including Hamp, it would seem) that have suggested that Romanian is a form of Latinized Albanian - which I find lacks credibility.

Carlin 07-26-2020 01:51 PM

Mr. Reginald Wyon wrote in the [I]Blackwoods Magazine[/I] in April, 1903:
"As to the people themselves, spoken collectively as Albanians or sometimes as Arnauts, the idea gained thereby of a united nation is quite erroneous. They must first be divided into three, according to the three religions, namely, Mohammedands, Greek Orthodox and Roman Catholic Christians. These three religious factions constitute three entirely different peoples, each animated by fanatical hatred of the other; and they can be subdivided into clans and factions ad lib. As each clan can be reckoned as a miniature autocratic kingdom, ready at any moment to go to war with its next door neighbor, the anarchy existing all over Albania can be faintly imagined."

And Mr. Caillard wrote in [I]The Fortnightly Review[/I], of April, 1885:
"In spite of their close blood-relationship, they are bitterly hostile towards one another. The Ghuegs look down upon and despise the Tosks, who, in their turn, view the Ghuegs with jealousy and dislike. It is acknowledged unreservedly by both that they cannot live together. They are continually quarreling, and often civil wars result."

Dr. E. J. Dillon wrote in the [I]Contemporary[/I] of April, 1903:
"Each tribe hates the other with religious rancour, although the line of cleavage does not always run parallel with religious tenets."

And again, Mr. Wyon wrote in the [I]Blackwoods[/I] in April, 1913, "Roman Catholic Albania:"
"The numerous clans live absolutely independent of each other, some in blood-feud, where they shoot each other at sight whenever they meet. Sometimes the slaughter is great: at others, they are content with half a dozen killed on each side."

Who, then, created the Albanian kingdom? We take from [I]the Literary Digest[/I] of May 6, 1915, the following quotation translated for the [I]Digest[/I] from the publication [I]L'Italie[/I] published in Rome. Peter Kakaviqui, secretary of the marshalship at the court of Wied wrote:
"Albania being, in fact, the creation of the Triple Alliance, it is on the lot of the Austro-Hungarian and German armies that its future political existence depends. Not only the head of the State, but every Albanian citizen, without distinction of religion, should feel compelled to fight on their side, in recognition of the liberators of Albania."

Mr. Wyon wrote in April, 1913, in the [I]Blackwoods Magazine[/I]:
"It is to be remembered that a ceaseless agitation is in progress, chiefly on the part of Austria (through the priests) and of Italy (by means of the schools) to gain influence."

And again, in the same publication Mr. Wyon wrote:
"The time will come when at least two of the Great Powers will have to seriously consider the Albanian problem, who are both vitally interested in its solution."

In the [I]Literary Digest[/I] of February 21, 1914, we read:
"Austria-Hungary and Italy may regard the new kingdom as a chess-board for playing their game of rivalry in the Adriatic."

Carlin 07-31-2020 04:45 PM

URL:
[url]http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0584-9888/2017/0584-98881754065C.pdf[/url]

[B]THE SETTLEMENT OF THE MARDAITES AND THEIR MILITARY-ADMINISTRATIVE POSITION IN THE THEMATA OF THE WEST: A CHRONOLOGY[/B]
MILOŠ CVETKOVIĆ

Mardaite soldiers were a significant factor in Byzantine-Arab relations in the border areas in the east of the Empire during the 7th century. Centuries later - in the late ninth and first half of the tenth century - they represented an important part of the Roman naval forces in Asia Minor and the Balkans; sources mention them as sailors in the theme of Kivireot and in the western themes of the Peloponnese, Nicopolis and Kefalonia.

Their relocation from the eastern border is a consequence of the treaty of Emperor Justinian II with the Arabs; historians, however, did not provide an answer to the question of when colonization was carried out in the three mentioned topics in the west. It is unlikely that the Mardaites moved to the west at the end of the 7th century - when an agreement was made between Caliph Abimelech and Emperor Justinian II - because Constantinople did not have firm rule in the Peloponnese and Epirus at that time. It is hard to believe, then, that at that time, in parallel with the colonization of Mardait into the Kivireot theme, some of them were moved to the Balkans. The rule of Byzantium in the Peloponnese was established a whole century after the conclusion of the mentioned agreement, more precisely after Stavraki's campaign in 783. [B][U]Therefore, the time of the settlement of the Mardait garrison in the southern Balkans should be sought in the interval between 783 and 877/878[/U][/B]. year, when the Peloponnesian Mardaites first appear. Consequently, it can be concluded that the Mardait colonists came to the Balkans, not from Syria and Lebanon, but from Ataleia in the Kivireot theme, where they lived from the end of the 7th century, forming part of a special military-administrative unit headed by Katepan. Although there are no original data that explicitly speak about the colonization of Mardaites in the Peloponnese, some sources, such as the Monemvasia Chronicle, provide information on colonization measures that could be indirectly linked to the Mardaite migration.

[B]The author of the mentioned chronicle talks about the immigration of, among others, Thracians, Armenians and certain Kafirs to the area of ​​the Peloponnesian theme in the time of Emperor Nichifor I[/B]. Peter Charanis believes that the mysterious Kafirs were, in fact, inhabitants of the Kivireot theme, assuming that writing about these events, he had before him information about the settlers, whereby those from the subject of Kivireot in the template are listed in abbreviated form as Kiviri (Κιβυρρ / Κοιβαιρ), which the chronicler mistranslated as Kafiri. Bearing in mind that in the quoted section of the Monemvasia Chronicle, the infidels are listed on a par with the Thracians, who were inhabitants of the Thracian theme, as well as the Armenians, probably members of the Armenian theme, Haranis's interpretation seems to be correct. In that case, it is about the topic of Kivireot. Among the Kivireots who were relocated at that time, there could certainly have been Atalean Mardaites. Therefore, [B]it can be assumed that it was Emperor Nichifor I who was responsible for the relocation of the Mardaites of Asia Minor to the Balkans. Their settlement could have aimed at strengthening Byzantine rule and [U]overpowering the Slavic ethnic element[/U], at a time when a new theme was being formed in the Peloponnese[/B]. The mentioned emperor, by the way, undertook extensive colonizing measures throughout the Empire. On the other hand, [B]the settlement in the remaining two topics in the west - Nikopol and Kefalonia - was carried out somewhat later than in the Peloponnese, since the first mention of Nikopol and Kefalonian Mardaites is related to events in the first half of the 10th century. Their relocation was realized as part of the strengthening of the Byzantine positions in the Ionian Sea after the battles with the Arabs in that area around 880[/B]. [B][U]The Mardaite migration in Epirus[/U][/B] probably took place in parallel with the formation of the Nikopol theme, in order to strengthen its recruiting potential. Western-themed Mardaites functioned in units under the leadership of the Turmarch. [B]In each of the three mentioned themes in the Balkans, there was one Mardaite prison, similar to the model of Persian ethnic prisons that were distributed in themes throughout the Empire during the 9th century[/B]. [B]Similar to their military-administrative structure, other ethnic prisons stationed in various Roman themes functioned, such as the prisons of the Goths, Bulgarians or Evidits.[/B]

Carlin 08-04-2020 05:42 PM

viii.11.2. Albanians

[B]The lack of close linguistic relationship of Albanian with Illyrian, the lack of Proto-Albanian toponymy in Illyria, and the absence of indigenous sea-faring terminology in the reconstructed language (borrowing corresponding words from Romance or Greek) make it likely that Albanians were unrelated to the ancient Illyrians[/B]. It has been proposed that [B]they came from further north[/B], with the settling of Proto-Albanians believed to be in Dacia Ripensis and farther north, [B]in the foothills of the Carpathian Mountains and the Beskidy/Bieszczady[/B] (possibly a toponym of Albanian origin), with the [B]migration to Illyria via the eastern slopes of the Balkans[/B] taking place before (but not much earlier than) their contact with Romance speakers and the end of the Proto-Albanian period (Orel 1998).

The diversity of haplogroups among modern Albanians reflect their complex ethnogenesis (Peričić et al. 2005; Battaglia et al. 2008): An origin of the Albanoid homeland close to the north-west Pontic region during the Iron Age, before their expansion and subsequent Y-DNA bottlenecks, is supported by the prevalent E1b1b1a1b1-L618 lineages (ca. 24–44%)—mainly V13+ (formed ca. 6100 BC, TMRCA ca. 2800 BC)—a haplogroup found previously in Neolithic Hungary and among Scythians of the north-west Pontic area, with a likely origin in early European farmers; and by hg. R1b1a1b2-M269 (ca. 18–20%), mainly R1b1a1b1b3a1a1c-Y10789 with Z2705+ (formed ca. 700 BC, TMRCA ca. AD 550), a subclade of R1b1a1b1b-Z2103. Their close contact with other Palaeo-Balkan groups, probably through mixture with local peoples of the Balkan and Adriatic regions after their migration from the Carpathians, possibly as early as the 7th century BC (Witczak 2016), is to be inferred from the presence (ca. 15–17%) of J2b2a1-L283 lineages (formed ca. 7700 BC, TMRCA ca. 3400 BC), proper of Balkan populations; but also possibly from hg. R1b1a1b2-PF7562 (ca. 5%)[31], an early offshoot of R1b1a1b2-M269, associated directly or indirectly to the Yamna expansion to the west (see vi.1. Disintegrating Indo-Europeans).

[url]https://indo-european.info/indo-europeans-uralians/VIII_11_Balkan_province-.htm#viii_11_Thracians_and[/url]


A lot of speculation in the second paragraph, especially around the following (i.e. 'probably', 'possibly'):

[I]"Their close contact with other Palaeo-Balkan groups, [U]probably[/U] through mixture with local peoples of the Balkan and Adriatic regions after their migration from the Carpathians, [U]possibly[/U] as early as the 7th century BC (Witczak 2016)"[/I]


PS: Beskidy/Bieszczady toponym

[url]https://en.wiktionary.org/wiki/Beskidy[/url]
[url]https://en.wiktionary.org/wiki/bjeshk%C3%AB#Albanian[/url]

[I]"Hypothesized to be derived from Latin *pastica, from pastus,[1] but unlikely because of unsolved phonetic difficulties. More likely from *bjershk, a derivative of bie (“to fall”) (see pjeshk < *pjershk < Latin persica). The term could be the source or related to the oronym Beskidy mountains.[2] Orel also claims it to be from Proto-Albanian *beškā, contradicting his derivation from Latin pastus.[3]"[/I]

Carlin 09-09-2020 11:10 PM

Fascinating - Albanians of Montenegrin origin

[img]https://i.imgur.com/pK3ZXYU.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/m8U8SVq.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/BLK8kpR.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/nPyKkAB.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/oJz2CXO.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/kzx2gvd.png[/img]

Risto the Great 09-09-2020 11:43 PM

Interesting indeed.
And the last image is quite significant in my opinion. At footnote 19, the desire to keep the daughters as Christians is a clear message about keeping the true identity alive. Becoming Muslim was purely business for the men, but the real identity was preserved in the women. Fascinating.

Carlin 10-13-2020 02:14 PM

From the 10th century - Suidae Lexicon testifies:

[SIZE="3"][B]Αλβανοι[/B]: [B]ονομα εθνους Γαλατων[/B]. τουτων φασι την γην ευδαιμονα και καρπους ενενκειν ουσαν αγαθην, οινον ἡδυν και πολυν εχουσαν.[/SIZE]

[SIZE="3"][B]Albanians[/B]: [B]the name of[/B] [B][U]Gallic people[/U][/B]. They say that the land of this people is rich and good for agriculture, as well as that it brings sweet wine in large quantities.[/SIZE]

URL:
[url]https://books.google.ca/books?id=23FPAQAAMAAJ&pg=PA173&dq=%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1+%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjMi-6Yp7LsAhUwhXIEHYFaBMUQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage&q=%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%20%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%20%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD&f=false[/url]

Wikipedia article:
[url]https://en.wikipedia.org/wiki/Suda[/url]

PS - The existence of Celtic words, isoglosses, in the Albanian language was first stated by the scholar Vincenc Dorsa, who relied on Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), who literally said: "That the [B]Illyrians (= Slavs) and Celts[/B] borrowed their linguistic elements to the ([I]modern[/I]) Albanian language..."

Dove 10-16-2020 10:08 PM

[QUOTE] Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), who literally said: "That the [B]Illyrian s (= Slavs) and Celts[/B] borrowed their linguistic elements to the ([I]modern[/I]) Albanian language..."[/QUOTE]

Hi Carlin, I cannot make sense of "borrowed to", will you please clarify this for me? i.e. Who or what is doing the borrowing?

Amphipolis 10-17-2020 12:58 AM

By the way the Suda refers to these people
[URL="https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albania"]https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albania[/URL]

Carlin 10-19-2020 10:57 PM

[B]Albanian language parallels with the Balto-Slavic languages[/B]

Gustav Mayer was the first and, after him, all other scholars, who compared the Albanian language with the Balto-Slavic, came to the conclusion that the Albanian language is the brother of Lithuanian. So, as an example, Norbert Jokl, known as an undoubted friend of the Albanian people. He says that the Albanian language has strong similarities with the Balto-Slavic languages, as well as with the Hungarian-Finnish languages.

In the field of vocabulary, Albanian Shaban Demiraj cites many words, to which we attach many words from ALBANIAN ETYMOLOGICAL DICTIONARY, just enough to get an idea of ​​this similarity:


[B]Albanian Lithuanian[/B]


acar arus

ajk alkti

amull mulve

ar ra (Latvian)bal balas, bls (lat.)

balt baltas

bli blindis

boj bgti

bot buts

bredh brend

brez briaun

buj bund

buz budecerm sarma (lat.)

cit kietasars skrti

jerr sliridak dvekti

dang danga (lat.)

dash dausos

dell gysla

derdh dardeti

dik dykas

djal dels (lat.)

djeg deg

dra dradzi (lat.)

dranga drangan

dre draudiu, druvas (lat.)

dreg drginti

duaj dona

dhemb embiend indas

err aur

esh eys

et alktifishkem pkas

flak leki

flakt plokčias

flet leki

fryj sprugstugalamsh, lamsh lemesis (lat.)

gardh gardas

gdhij diena

ger gauras

grdhij grendiu

grshas giri

gledh glodus

gobell gaubti

grah giri

grave griov, grava (lat.)

grer, gremz uruo

grell gurklys

grih griej

grij geri

grim geri

grun rnis

gryk griva

guall galv

gur girigjaj labas

gjak sakai

gjalm i-selpineti

gjasht galas

gjer josti

gjuh galsas

gjysm jumis (lat.)hale skal

harr skiri

hime skiemuo

hip kpti

humb skumb

hurdh verdu

hyj ateivisiki eiki

imt isasjarg ars

jerm erms (lat.)

josh jaudinti

ju juskabisht kabeti

kalesh laiska

karm kerp

karp karpa

kep kapi

ketr kuokas

kpurdh kpur

krtyl tulas

krrab ker

ksen kenki

kshtall stalas

koll kosulys

korr kas

kreh grebti

krimb krmis

krip kraups

kungull kunkulas

kulpr klpallnjs slienas

llurb laure

llup lpti, lupt (lat.)la, l last (lat.)

lag liuga

land lenta

lap lapas

lat lopeta

leh loju

lej leisti

ler laure

lesh laikas

lpush lapas

lig (i) lig

lil leilas

lind leisti

ling linge

lop luops (lat.)

loqe liauk

lumak lub

lus lugoti, lndzu (lat.)

lyp liepimaj mala (lat.)

mal mal

mat matuju

meh, mef mat (lat.)

mllenj melns (lat.)

mrsh mirti

mit mietas

mjedhr medis

mjegull migl

mjekr smakras

mjel meliu

modhull malis

mot metas

motr mote

murg margasnat nakts

ndes dkyti

ndulkem tekli

ndjek tek

ngrij gliej

ngrydh gruiu

ngrys krauju

ngul klti

ngus kauti

ngjis gliejpell pti

pelq pelce (lat.)

pjalm pelenai

pjerdh prdiu

plak pilkas

plas plats

plish pl(i)us

plogsht plokčias

purth purvasqas keči

qek kaceti (lat.)

qers krkt (lat.)

qet laitas

qeth kaisti

qipi kaupos

qos kliaudyti

qyl kularjep repti

rys rauti

ryej raundrrag sroga

rrek reik

rrime varmas

rroj roju

rryp verptisam uo

sr sausas

sqaq kekos

sut kos

sy akshkas sksti

shosh sijoju

shkas skantu

shkrab skrebeti

shkul keli

shkund skut

shorr seij

shpih peiki

shtag stega (lat.)

shtalbr stulbas

shtang stengiu

shteg staiga (lat.)

shtoj stoju

shtroh straja (lat.)tan, tr tvinti, tvanas

tall tyl

ter tauras

tesh tayti

trash tras

trys trunithaj sausas

thek ak

thirr irvas

thjerm irmas

thnegl angisujk vilkasvang, vng vngis

vdes rek

verz varle

vesh ausis

vilas su-valyti

vjehrr uras

vjel valyti

vjerr veri

vjesht su-valyti

von vojuszorr arna

zot viepats

zverk veri

zvjerdh veri


The cited lexical concordances are apparently not the only ones.

At first glance, some Lithuanian words do not seem to have anything to do with Albanian words. As an example, we mention rrag - sroga, fryj - sprugstu and zot - viepats. But, if we compare the Lithuanian equivalent with the proto-Albanian form *srauga - sroga, *sprugnja - sprugstu and *w(i)tpati - viepats, we will see that we are dealing with the same words.[url]https://iskra.co/reagovanja/akademik-kaplan-burovic-albanci-nisu-iliri-dokumenta-argumenti-cinjenice-i-svedocanstva/[/url]

Carlin 10-21-2020 10:22 AM

[QUOTE=Amphipolis;183951]By the way the Suda refers to these people
[URL="https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albania"]https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasian_Albania[/URL][/QUOTE]

Could you please elaborate?

In another Suda version it refers to Albanians as an Italian people. I don't know if "this error" was due to a copying error or if it was intentional?

Amphipolis 10-21-2020 01:26 PM

These are the "Gallic" (more correctly) Galatian people and where the (Eastern) Galatia was.

[URL="https://en.wikipedia.org/wiki/Galatia"]https://en.wikipedia.org/wiki/Galatia[/URL]

I had found an essay having ALL references to Albanian in chronological order (including even women with the name Albania), but (I'm sorry) I can't locate it anymore. It was clear that all early references to Albania (starting from classical antiquity and all the way to Suida which is 1100 AD) refered to this "Albania" of Asia.

Carlin 05-04-2021 08:35 PM

1929, Serbian author Glisha Elezovic on the [I][B]Islamic Stories on the Arabic origin: Albanians, Lazians, Abazgians and Circassians[/B][/I].

[img]https://i.imgur.com/Vzu8a82.png[/img]
[img]https://i.imgur.com/cdkFneW.png[/img]

Carlin 05-11-2021 11:15 AM

Sorin Paliga about the origins of Albanians (2014):

One more detail, hopefully relevant: the Albanians are also the heirs of those Sclaveni of the 6th century, as proved by ethnonym shqipe 'Albanian, shqip (adj.), see a more detailed discussion in Paliga and Teodor 2009: 80-84. To add here the brief discussion in the etymological dictionary of Albanian by Vladimir Orel (1998). Other research in the field also proves what we wrote in Paliga and Teodor 2009, but also earlier: Alb. Shqipe, Shqiptar etc. also reflects a late, post-classical form sclavus, a variant *skljab being reconstructable for Albanian. Orel (1998: 434) assumes that shqipe would be a calque after the Slavic parallel slověne ‗Slavs as derived from slovo ‗word, in Albanian shqipoj ‗to speak clearly = to speak in our language Shqipe, Shqiptar. Thus put, the whole issue has no sense. It is not the first and last time when speakers of a given language associate ‗speaking in their own language with the idea ‗to speak clearly, i.e. ‗to speak in a language we can understand. That was the motivation of the parallel slověne slovo, also magyar ‗Hungarian magyarz(ni) ‗to speak clearly (= to speak in our langue), shqipe ‗Albanian shqipoj ‗to speak clearly etc. Therefore, the parallel shqipe shqipoj cannot be based on a calque, this is difficult to reconstruct at a popular level in those times or later; this is an internal, logical derivation based on the obvious and frequently attested reality ‗ours speak a language we can understand versus ‗the others, who speak a language we cannot understand = they are dumb (cf. Slavic něm- ‗dumb used for referring to the němьcь, lit. ‗the dumb ones) or speak with a stutter (cf. Greek barbaros, lit. ‗those who stutter) etc. Such extralinguistic realities make part of a correct interpretation of the facts, too.

The Albanians are, therefore, another ‗Sclavenic group, but we cannot be very far from reality of Thracian origin, most probably of Carpian origin, as I. I. Russu brilliantly suggested as early as 1982. Unfortunately, it was difficult to have a serious debate of his hypothesis in those days1 . They moved NEXT TO the Slavs proprie dictu, but not melting into their groups. This proves that the FIRST Slavic move occurred indeed from north to south following the courses of Siret and Prut rivers, then crossing the Danube. Perhaps the Proto-Albanians preceded the Slavic movement, this explaining why they settled in the remotest location, beyond the extremity of the southwest Slavs. They were also Sclaveni, post-classical colloquial form sclavi > Romanian șchiau, șchei, Albanian shqipe. For the Byzantines, they were Sclaveni, Sklavenoi, the new enemies coming from the north. We may be sure that, at the beginning at least, the Byzantines made no linguistic difference between the Proto-Albanians and the rest of the Sclaveni, they were all foreign enemies. disregarding the language they spoke.

In the preface of his work, Orel (1998: X) assumes that the Albanian homeland may be located in Dacia Ripensis, specifically the Beskydy, Polish Bieszczady mountains. The Proto‑ Albanians had, beyond any doubt, a more northern origin, and we cannot hesitate to assume a homeland beyond the Danube. It is yet impossible to accept the area suggested by Orel, as there is no archaeological proof or any other reasonable proof, of any kind, allowing to accept the Beskydy as the Proto-Albanian homeland. The obvious similarities between Romanian and Albanian, but also the differences, show that there must have been a vicinity, which must have been, precisely, the Moldavian plain and the East Carpathians, with intrusions in the Transylvanian plateau after the Roman withdrawal in 274. This location does indeed make sense, and is supported by all the documents regarding the ‗Carpian issue after the Roman conquest of Dacia in 105-106.

[url]http://www.romanoslavica.ro/revista/46.4.%20de%20toate.pdf[/url]

[B]Paliga is a supporter of the northern Balkan (Balkan-Carpathian, Transdanubian) theory of the origin of Albanians[/B]. Contrary to Orel's hypotheses about the Beskids, but on the verge of his thoughts, Paliga sees the primordial area of the proto-Albanian language in the [B]Moldavian plain[/B], beyond the eastern Carpathians; [B]they entered Erdely/Transylvania during the Roman withdrawal in 274 AD[/B]. Their origin is specifically related to the [B]Carps[/B].

Carlin 05-28-2021 08:55 PM

URL:
[url]https://twitter.com/UZI9mmmm/status/1398434551127363593[/url]

[I]"1939 UK Foreign Office report on Albania is a fascinating document. It lists the prominent people, one of whom is Albanianised/assimilated "Kutzo-Vlach" (Aromanian) Dimitri Beratti..."[/I]

Carlin 05-30-2021 07:42 PM

URL:
[url]https://mobile.twitter.com/UZI9mmmm/status/1398832617387028480[/url]

1903 US FRONT PAGE STORY: "Albanian bands descended upon town of Okhrida [Ohrid] situated on east banks of lake of that name, captured it & proceeded to put to the sword all the Christians. There was a terrible slaughter, the people defending themselves as best they could"

Carlin 06-28-2021 07:55 PM

[img]https://i.imgur.com/I9lrjR3.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/7z9iFKk.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/0By8jIt.jpg[/img]


All times are GMT -5. The time now is 03:20 PM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Macedonian Truth Organisation