Saints Cyril and Methodius

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Carlin
  replied


  And it came to pass in those days that the Slavic Prince Rostislav together with Svatopluk sent emissaries from Moravia to Emperor Michael, [37] saying thus: “We have prospered through God’s grace, and many Christian teachers have come to us from among the Italians, Greeks and Germans, teaching us in various ways. But we Slavs are a simple people, and have no one to instruct us in the truth, and explain wisely. Therefore, O kind lord, send the type of man who will direct us to the whole truth.”

  Then Emperor Michael said to Constantine the Philosopher: “Do you hear this matter, Philosopher? None other than you can do this. Elere then are many gifts. Take your brother, the Hegumen Methodius, and go. For you are both Thessalonians and all Thessalonians speak pure Slavic.” [38]
  Where the modern English translation has "Italians" the Old Slavonic original of ~900 AD has Vlaxŭ (and where the English translation has "Germans" the Slavic original has Němĭcĭ).

  The original Old Slavonic text is:

  i sutĭ vŭ ny vŭšĭli učitele mnozi krĭstijani iz Vlaxŭ i iz Grĭkŭ i iz Němĭcĭ, učašte ny različĭ.

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied
  Светите Кирил и Методиј ја сметале Македонија за своја татковина

  Од Радмила Заревска - 24.05.2019

  URL:
  Епохалната улога на светите Кирил и Методиј во нивното време и натаму во традицијата ги издигнува како христијански рамноапостоли и сесловенски просветители, пред сѐ поради нивните достигнувања за афирмација на третата христијанска цивилизација и култура во Европа – словенската, веднаш по византиско-грчката и по римолатинската Сесловенските просветители, светите Кирил и Методиј, денес во современиот свет […]


  Сесловенските просветители, светите Кирил и Методиј, денес во современиот свет се единствените личности кои можат да се дефинираат како мост меѓу вечниот ривалитет на Источна и Западна Европа. Ако нивната просветителско-христијанска мисија беше столбот на едниот крај од Европа, одлуката на папата Иван Павле Втори да ги прогласи за созаштитници на Европа е столбот од тој мост на другиот крај на Европа. Секоја година на 24 мај продолжува да се слави нивното дело, најмногу од словенските народи.

  Професор д-р Илија Велев, медиевист и византолог од Институтот за македонска литература при универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје вели дека епохалната улога на светите Кирил и Методиј во нивното време и натаму во традицијата ги издигнува како христијански рамноапостоли и сесловенски просветители, пред сѐ поради нивното достигнување за афирмација на третата христијанска цивилизација и култура во Европа – словенската, веднаш по византиско-грчката и по римолатинската.

  – Тие за првпат го активирале феноменот на словенскиот фактор како своевиден политички, црковен или културолошки баланс во идниот растеж на европската цивилизација и култура преку источната и западната традиција. Со нагласен филозофски протагонизам се впуштиле во борба против тријазичната догма како кон нехумано учење, притоа бранејќи го новиот европски хуманизам во духовниот и во интеркултурниот однос за рамноправноста на јазиците и за еднаквоста меѓу народите – како траен прогресивен принцип на глобализацијата – објаснува Велев.

  Руската црква го одредила 24 мај

  Професорот Илија Велев вели дека следбениците на светите Кирил и Методиј се едни од најзаслужните за зачувување на нивниот спомен и нивното дело, кое интензивно го ширеле веднаш по нивната смрт, но требало да помине долго време црквата и официјално да ги признае како едни од најзначајните словенски богоучители. Според Велев, нивните први фрески се среќаваат во средновековните цркви во Македонија.
  – Дури до просветителските пројави во поствизантискиот период и до народните будења во Преродбата на 19 век, култните облици за свети Константин-Кирил главно се манифестирале во диецезата на Охридската архиепископија, за што сведочат постарите сочувани преписи на кратките календарски вести и на житиеписните или на химнографските состави за него во ракописното наследство од Охридската книжевна школа, преку која подоцна биле пренесени и во руската духовна и книжевна традиција. И неговите најстари сочувани портрети во фрескоживописите се евидентираат по средновековните храмови од Македонија. Со појавата на славистиката како посебна научна област од 20-тите години на 19 век па наваму, се интензивирал и истражувачкиот интерес за неговото дело, при што сесловенското кирилометодиевско просветителство постапно се втемелило во основата на славистичките проучувања – вели професорот.

  Според него, од 1863 година, откако се прославиле 1.000 години од словенската писменост, Синодот на Руската православна црква донел одлука секоја година на 11 мај (односно на 24 мај по новиот стил) да се слави општословенски празник на сесловенските просветители како ден на просветата.
  – На тој начин Руската црква ја поткрепила сопствената доминација сообразена со духовната и со културно-просветната пансловенска идеја. Сθ до денес празнувањето на 24 мај (односно на 11 мај по стар стил) има нагласена актуелност како ден на словенската просвета во сите словенски средини. Ова празнување веќе со статус на државно го поставува во привидна сенка главниот светителски празник за упокојувањето на св. Константин-Кирил на 27 февруари (односно на 14 февруари по стар стил) – додава Велев.

  Азбуката – нивно оружје

  Теологот Ратомир Грозданоски од Богословскиот факултет во Скопје истакнува дека светите Кирил и Методиј во православната црква се прославуваат како „свети рамноапостолни учители словенски“.
  – Кирил бил монах, а Методиј епископ и архиепископ. И двајцата биле многу учени луѓе. Вброени се меѓу најучените во целата византиска империја. Нивното потекло било од Македонија. Тие го познавале својот народ и мајчиниот јазик. Затоа, на тој јазик ги создале и првото писмо и азбуката и ги поставиле правилата за пишување – додава Гроздановски.

  Професорот појаснува и зошто тие создале азбука и писмо.
  – Браќата го направиле тоа со мисла за подобро да ја исполнат својата желба, а нивната желба била да му служат на бога, проповедајќи го неговото спасително учење меѓу својот народ и тоа на разбирлив народен јазик и писмо. Само така може да се објасни и да се сфати делото што го правеле овие свети мажи. И прво нешто што напишале со новите букви било Евангелието. Тие го превеле Светото писмо на мајчин јазик, на старомакедонскиот словенски јазик со македонско наречје. А по Библијата ги превеле и богослужбените книги за да воведат богослужби на словенски јазик и да го зајакнуваат народниот дух на словенскиот род. Кон тоа можел да ги повлече само патриотизмот, како родољубиви словени. Дека, пак, светите Кирил и Методиј својата родна земја Македонија ја чувствувале како своја татковина, а Македонците за свој род, говорат и текстовите од Службата на свети Методиј, во која се вели дека „остави род и татковина“ и замина да живее со „светите отци“ – додава Грозданоски.

  Признаени и во Ватикан

  Светите браќа, иако доаѓале од Источната црква и се бореле во тоа време против тријазичниците, форсирајќи го божјото слово и на словенски јазик, станале култни личности и за Рим, седиштето на Западната црква. Но како всушност Ватикан ја добива нивната доверба?

  Професорот Ратомир Грозданоски од Богословскиот факултет во Скопје објаснува дека тоа се случило во еден од најтешките периоди од нивниот живот, кога двајцата браќа поради прогон заминале за Рим, каде што биле свечено пречекани од новиот папа Адријан Втори и од римските граѓани, затоа што ги носеле со себе и моштите на свети Климент Римски.

  – Папата дури одобрил да се постави словенското Евангелие во олтарот на катедралата „Свети Петар“. А во црквата „Света Дева Марија“, која и денес постои под името „Санта Мариа Маџиоре“, била отслужена и света литургија на словенски јазик. Папата се сретнал со основачите на словенската литургија, писменост и книжевност. Ги примил како светии, со голема почит го одобрил и го благословил нивното дело и ги осветил словенските книги. Со тоа тој го признал словенското писмо за свето и допуштил да се употребува на богослужбите – вели професорот Грозданоски.

  Гробот на свети Методиј сѐ уште е мистерија

  Македонската делегација досега не пропуштила да се поклони пред гробот на свети Кирил во црквата „Свети Климент“ во Рим и со тоа да ја искаже својата почит кон создателот на азбучното писмо. Иако придонесот за словенската култура е заеднички (на двајцата браќа), сепак целата приказна за нивниот живот и мисија како да останува празна или, пак, како што велат научниците, незавршена, поради мистерија за местото каде што се наоѓа гробот на постариот брат Методиј. Местото каде што е погребан свети Методиј и постоењето на неговите мошти сѐ уште се предизвик за археологијата и за историчарите. Постојат неколку хипотези каде се наоѓа гробот на свети Методиј, а најпозната е онаа на чешките археолози и историчари кои тврдат дека го откриле местото на гробот, во поранешна Велика Морава во градот Микулчице, денешен Велиград. Некои владици на Македонската православна црква-ОА одат и во градот Елванген, Германија, да се поклонат пред спомен-плочите на свети Методиј, кој дел од животот во заробеништво го поминал токму во тој град.

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied

  Leave a comment:


 • Risto the Great
  replied
  I'm quite sure Kiril and Metodi didn't speak the Turkic language of the Bulgars.

  Leave a comment:


 • Carlin
  replied
  The following comes from The Times’s print archive, before the start of online publication in 1996. It is from 1985.

  URL:


  CYRIL AND METHODIUS: NEITHER GREEKS NOR BULGARIANS - BUT SLAVS

  AUG. 10, 1985

  To the Editor:

  Your correspondents on the ''Apostoli Slavorum'' - Vicki Tamir, W. W. Derbyshire (July 12) and Louis Marck (July 24) - have ignored the documented record of history and have made unsubstantiated claims on the ethnic background and other aspects of the work of the two ninth-century brothers from Salonika.

  Saints Cyril (Constantine) and Methodius were neither Greeks nor Bulgarians. They were Slavs from Macedonia.

  True, they were the sons of a Byzantine official from Salonika, they were educated at the Magnaur Academy in the imperial court of Byzantium and Cyril was chief of the patriarchal library in Constantinople. But that does not make them Greeks. It was not uncommon for non-Greeks to occupy the highest positions in Byzantium. Numerous emperors were of Armenian or Syrian origin. Patriarch Nikita (766-780) was a Slav, and two of the seven regents who in 912, upon the death of Emperor Leo VI, took over the government for Emperor Constantine VII Porphyrogenetus (912-959) were Slavs.

  The father of the creators of the Slavic alphabet may also have been a Slav in Byzantine military service. Their perfect rendition of the Slavic language (phonetically and lexically) in their translations of the biblical and liturgical books from Greek indicates a Slavic background.

  That neither Cyril and Methodius nor their disciples ever returned to Constantinople, and also that the ecclesiastical and imperial authorities never showed any further interest in them and their mission, are further indications that they did not have strong ties with the center of Greek culture and government.

  Likewise, it is true that the language of Cyril and Methodius, for which they created the Slavic alphabet and in which they translated portions of the Bible and some liturgical books, was the same language that at the time was spoken by the Slavs from Ochrid to the Black Sea, and that this language eventually became known as Bulgarian. Slavic scholarship today calls it ''Old Bulgarian.''

  It is also true that after the failure of their mission among the western Slavs, following the death of Methodius in 885, the disciples of the Salonika brothers sought refuge and found generous support in the Bulgarian court of King Boris I. It is further true that the Slavs in Macedonia, the people of Cyril and Methodius, together with the Slavs of Thrace and the Danubian plain, eventually formed the Bulgarian nation.

  But all these events took place after the death of the apostles of the Slavs. Cyril and Methodius were not born in Bulgaria. They were raised among people and spoke and wrote a language that became known as Bulgarian. It is for these reasons that they have been considered by the Bulgarians as their national saints and honored and worshiped for 1,000 years.

  Saints Cyril and Methodius were, most probably, born in a Slavic family in Salonika. This is the record of history. To argue beyond that for a Greek or for a Bulgarian ''theory'' is just modern-day chauvinistic politics.


  SPAS T. RAIKIN Associate Professor of History East Stroudsburg University East Stroudsburg, Pa., July 25, 1985

  Spas Raikin was a Bulgarian-American historian. He was born to a poor peasant family, herded cows and sheep until he was admitted to the Plovdiv Theological Seminary. He graduated with honors and went on to study in the School of Theology in Sofia University and teach in the Sofia Theological Seminary.

  Last edited by Carlin; 11-10-2018, 07:24 AM.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Originally posted by Constellation View Post
  ......that is the general consensus or establishment interpretation of history.
  Does this 'established interpretation of history' consider them 'Greek' in an ethnic sense or 'Greek' as in the general term once often used in western historiography to refer to Christian citizens of the East Roman Empire or elements of the Orthodox world in general?
  If the brothers were ethnic Macedonians, they would have likely spoken a Macedonian tongue. It is doubtful that this tongue was different than the ancient Macedonian language, but this cannot be conclusively stated. I find it very unlikely that the so-called Slavs in Macedonia – who could not have been more than 15% or so of the population – would not have been absorbed by ethnic Macedonians and adopted the native Macedonian language and culture.

  The established interpretation of history is that the so-called Slavs in Greece were absorbed by the Greeks and adopted the Hellenic language and culture. We know from genetics that the so-called Slavs in today's Greek boundaries, as far south as Greece, could not have been more than 15% or so, and yet we are supposed to believe that the Slavs were Hellenized.

  And yet in Macedonia, where the so-called Slavs were about the same proportion in numbers, we are supposed to believe that their language was forced on the indigenous population. This would only make sense if the indigenous Macedonians were wiped out – a fact which contradicts DNA evidence. But considering the dominant genetics of the modern Macedonians is very similar to its southern neighbors – or put differently, Mediterranean Balkan – it is not logical to argue the so-called Slavs dominated.

  So if the brothers spoke Macedonian, and this Macedonian was similar or the same as the ancient Macedonian language, it is not logical that they would not absorb and convert a small portion of the invading Slavs, similar as the Greeks did in Greece. It is very illogical to believe that they created a foreign alphabet for the invaders, when they could have easily taught them their language. And then it is even more illogical to believe that after being Christened, they became the dominant people of the region, and then forced Slavic, a foreign tongue, on ethnic Macedonians. In the 9th and subsequent centuries there is no historical data that would remotely suggest this either.

  Conversely, if the brothers were Greek, and again the so-called Slavs in the region were about 15% or so, why would the Greek brothers not Hellenize them, like they did with the so-called Slavs in what is now modern day Greece? How did these Greek brothers create this alphabet for the locals in Macedonia? And why didn't they do that in Greece? Not logical.

  If we start with the assumption that the brothers were ethnic Macedonians and they spoke a language similar to the ancients, and that this language was Slavic, it would make sense for them to create an alphabet to convert the so-called Slavs. But another question arises – what language did the so-called Slavs speak? Alinei and others would state Slavic. And that in the past the Slavic language migrated from the south to the north, from which it split into east and west. Maybe. But maybe not. Maybe the language the so-called Slavs spoke was not Slavic at all. And maybe this is the point of time in history that the so-called Slavs adopted Slavic. This would perhaps explain why no one seemed to think or record that the invaders spoke a similar language to the Balkan peoples. Maybe it is from here that the language only continued north and then split.
  With your last sentence are you suggesting that the Macedonian dialect used by Cyril and Methodius to translate religious works was adopted by people who spoke unrelated languages as far north as Moravia and Russia?

  Leave a comment:


 • Constellation
  replied
  Do you know of any medieval sources which refer to them as 'Greeks'?
  I never said that there were. Nor am I making the claim that the brothers were Greek. I wrote that is how the world sees them. Or more accurately, that is the general consensus or establishment interpretation of history.

  If that is what the answer would have to be as you've indicated above, how does that fit into to your theory that today's Macedonians are genetically different to those 'pagan Slavs'?
  I see what you are implying here. The problem, however, is that I am not arguing what is true or what is not true. When I analyze history – not necessarily my interpretation of history – I follow what I think are logical ends.

  Thus, in this instance, I am arguing if the established position were true, which is to say, the brothers were Greek, and so-called “Slavs” migrated to Macedonia, they would have presumably wiped out the existing populations. The logical conclusion from the mainstream interpretation of history is that Macedonia was Christianized in the first century. So-called “Slavs” migrated to the Balkans in the 6th and subsequent centuries, including Macedonia. These people (by logical inference and from history) were not Christened. Because they were not Christened, the mainstream interpretation of history also states that the Greek brothers sought to convert them to Christianity and create an alphabet to this end. Thus, they were the apostle to the Slavs.

  What language do you think they spoke as a vernacular?
  I think the brothers were ethnic Macedonians, and spoke Macedonian, though I have no doubt that because the New Testament was written in Greek, and the East Byzantium Empire also used Greek, that Greek was also well known.

  Interesting question. What is your theory on the above?
  If the brothers were ethnic Macedonians, they would have likely spoken a Macedonian tongue. It is doubtful that this tongue was different than the ancient Macedonian language, but this cannot be conclusively stated. I find it very unlikely that the so-called Slavs in Macedonia – who could not have been more than 15% or so of the population – would not have been absorbed by ethnic Macedonians and adopted the native Macedonian language and culture.

  The established interpretation of history is that the so-called Slavs in Greece were absorbed by the Greeks and adopted the Hellenic language and culture. We know from genetics that the so-called Slavs in today's Greek boundaries, as far south as Greece, could not have been more than 15% or so, and yet we are supposed to believe that the Slavs were Hellenized.

  And yet in Macedonia, where the so-called Slavs were about the same proportion in numbers, we are supposed to believe that their language was forced on the indigenous population. This would only make sense if the indigenous Macedonians were wiped out – a fact which contradicts DNA evidence. But considering the dominant genetics of the modern Macedonians is very similar to its southern neighbors – or put differently, Mediterranean Balkan – it is not logical to argue the so-called Slavs dominated.

  So if the brothers spoke Macedonian, and this Macedonian was similar or the same as the ancient Macedonian language, it is not logical that they would not absorb and convert a small portion of the invading Slavs, similar as the Greeks did in Greece. It is very illogical to believe that they created a foreign alphabet for the invaders, when they could have easily taught them their language. And then it is even more illogical to believe that after being Christened, they became the dominant people of the region, and then forced Slavic, a foreign tongue, on ethnic Macedonians. In the 9th and subsequent centuries there is no historical data that would remotely suggest this either.

  Conversely, if the brothers were Greek, and again the so-called Slavs in the region were about 15% or so, why would the Greek brothers not Hellenize them, like they did with the so-called Slavs in what is now modern day Greece? How did these Greek brothers create this alphabet for the locals in Macedonia? And why didn't they do that in Greece? Not logical.

  If we start with the assumption that the brothers were ethnic Macedonians and they spoke a language similar to the ancients, and that this language was Slavic, it would make sense for them to create an alphabet to convert the so-called Slavs. But another question arises – what language did the so-called Slavs speak? Alinei and others would state Slavic. And that in the past the Slavic language migrated from the south to the north, from which it split into east and west. Maybe. But maybe not. Maybe the language the so-called Slavs spoke was not Slavic at all. And maybe this is the point of time in history that the so-called Slavs adopted Slavic. This would perhaps explain why no one seemed to think or record that the invaders spoke a similar language to the Balkan peoples. Maybe it is from here that the language only continued north and then split.

  If true, I still do not believe there is an ethnic or biological ancestor between these peoples, as genetic studies do not allow it.
  Last edited by Constellation; 08-04-2014, 03:40 PM.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Originally posted by DraganOfStip
  There is another thread about the Holy brothers in this forum....
  I have merged them together.
  Originally posted by Constellation
  Cyril and Methodius were Macedonians. Yet the world sees them as Greeks.
  Do you know of any medieval sources which refer to them as 'Greeks'?
  If Saint Paul brought Christianity to ancient Macedonia, then why would the two brothers feel the need to Christianize the pagan Slavic peoples in Macedonia and elsewhere? The answer would have to be that most of the ancients were wiped out by the invading Slavs.......
  If that is what the answer would have to be as you've indicated above, how does that fit into to your theory that today's Macedonians are genetically different to those 'pagan Slavs'?
  What language did the Macedonians in St. Paul's day speak? Intellectually, the lingua franca was Greek, but what was the vernacular tongue? This is a contenious subject.
  What language do you think they spoke as a vernacular?
  If there were Slavic migrants or invaders in the southern Balkans, including Macedonia, what language did the ethnic Macedonians speak in the 9th century? The same as Philip and Alexander? If so, how did they stop speaking this language in the 9th century and start speaking Slavic?
  Interesting question. What is your theory on the above?

  Leave a comment:


 • Constellation
  replied
  Originally posted by DraganOfStip View Post
  Where did you extract the second quote from?
  Wikipedia,like the first?
  No. http://www.historyofmacedonia.org/Ro...Methodius.html


  Are you again questioning the Slavic migration theory?
  I have legitimate questions about this theory. There are people on this forum who deny it. There are people on this forum who affirm it. Some Macedonians on this forum believe the ancient Macedonians spoke a similar language to what modern Macedonians speak. Some Macedonians believe Slavic was adopted when Slavs migrated/invaded the Balkans.

  These are all theories. I am not sure which is true, but I am trying to figure this out. What I do know for sure (scientifically) is that today's Macedonians could not have descended from ethnic Slavic migrants in the 6th century. It is impossible.

  P.S.:There is another thread about the Holy brothers in this forum,please don't use your "Slavic pattern" and create a few more on the same subject.
  Perhaps you can forward the link?

  Leave a comment:


 • DraganOfStip
  replied
  Where did you extract the second quote from?
  Wikipedia,like the first?

  If there were Slavic migrants or invaders in the southern Balkans, including Macedonia...
  Are you again questioning the Slavic migration theory?

  P.S.:There is another thread about the Holy brothers in this forum,please don't use your "Slavic pattern" and create a few more on the same subject.

  Leave a comment:


 • Constellation
  replied
  Saints Cyril and Methodius

  Cyril and Methodius were Macedonians. Yet the world sees them as Greeks. I hate to quote Wikipedia (which is ungodly to do so, but I must to prove a point).

  Saints Cyril and Methodius (Greek: Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, Old Church Slavonic: Кѷриллъ и Меѳодїи[more]) were 9th-century Byzantine Greek brothers born in Thessalonica, Macedonia, in the Byzantine Empire. They were the principal Christian missionaries among the Slavic peoples of the Great Moravia and Pannonia, introducing Orthodox Christianity and writing to the hitherto illiterate, pagan Slav migrants into parts of Macedonia and elsewhere in the Balkans.[3][4][5][6][7][8][9][10] Through their work they influenced the cultural development of all Slavs, for which they received the title "Apostles to the Slavs". They are credited with devising the Glagolitic alphabet, the first alphabet used to transcribe Old Church Slavonic.[11]
  So according to this, the Greek brothers were Christian missionaries among the pagan Slavic migrants into parts of Macedonia and elsewhere.

  So this raises a few questions:

  1. If Saint Paul brought Christianity to ancient Macedonia, then why would the two brothers feel the need to Christianize the pagan Slavic peoples in Macedonia and elsewhere? The answer would have to be that most of the ancients were wiped out by the invading Slavs, and so the Greeks, rather than Hellenizing them, decided to use the Slavs' own tongue, which somehow they knew, to create an alphabet to Christianize them.

  2. What language did the Macedonians in St. Paul's day speak? Intellectually, the lingua franca was Greek, but what was the vernacular tongue? This is a contenious subject.

  3. If Slavic is native to the Balkans, why would Greeks, and not Slavic speakers, devise a church Slavonic alphabet?

  The position of Wikipedia is that the present day Macedonians are descendants of the pagan Slavs and that we owe our Christianity to the Greeks and indeed are intellectual lives to them as well.

  It is not universally accepted that the brothers were Greek, however. In fact, the Bulgarians regard them as Bulgarian, and the Macedonians regarded them as Macedonian.

  Cyril and Methodius' father was an important and influential city official in Thessalonica and held a high rank in the Byzantine society since the city was the second most important in the Empire. Not only that he was an important Macedonian but not too long afterwards the whole Byzantine Empire was ruled by the Macedonians from the Macedonian dynasty, period known as the Golden Age of the Empire. Thus there is only one possible and logical explanation for the ethnicity of the Salonica brothers - they were ethnic Macedonians, descendents of the Macedonians of Philip II, Alexander the Great, and Cassander. Under the direct order of the Byzantine Emperor Cyril and Methodius educated the Slavs which settled among the Macedonians in Macedonia in order to culturally integrate them into the empire, and for that act they became known as the "Slav apostles".
  So if the brothers were Macedonian, it raises a different question:

  If there were Slavic migrants or invaders in the southern Balkans, including Macedonia, what language did the ethnic Macedonians speak in the 9th century? The same as Philip and Alexander? If so, how did they stop speaking this language in the 9th century and start speaking Slavic?
  Last edited by Constellation; 07-29-2014, 08:00 PM.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  The Byzantine Commonwealth, Dimitri Obolensky, page 149
  It is significant that, whereas after 893 Cyrillic was adopted by the government and court schools of Preslav, Glagolitic was mainly cultivated – at least until the end of the twelfth century – in the geographically remote and culturally more conservative Macedonian school founded by Clement.

  Leave a comment:


 • Onur
  replied
  I posted some info in this thread about the script of slavs when they were pagans;

  The 9th century Bulgarian writer, Chernorizets Hrabar in his О писменех (An Account of Letters) briefly mentioned that, before the introduction of Christianity, Slavs used a system he had dubbed "strokes and incisions" or "tallies and sketches" in some translations (Old Church Slavonic: чръты и рѣзы);

  "Being still pagans, the Slavs did not have their own letters, but read and communicated by means of tallies and sketches. After their baptism they were forced to use Roman and Greek letters in the transcription of their Slavic words but these were not suitable... At last, God, in his love for mankind, sent them St. Constantine the Philosopher, called Cyril, a learned and upright man, who composed for them thirty-eight letters, some(24 of them) similar to the Greek, but some(14 of them) different, suitable to express Slavic sounds."

  It is thought that this may have been a form of runic script but no authentic examples are known to have survived.

  Leave a comment:


 • makedonche
  replied
  TLWR
  Great find!

  Leave a comment:


 • The LION will ROAR
  replied
  An American magazine called Art and Archaeology published in 1921, talks about art in CzechoSlovakia. The author mentions the christening of the Czech Duke Borivoj in the year 874 by the MACEDONIAN apostles Cyril and Methodius.

  Leave a comment:

Working...
X