Илинденски сведоштва

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • stefan559
  replied
  IMRO members from Kostur region. from the books ''Ilindenski svedostva''

  1. Tpro Georgiev Angelkov - D'mbeni
  2. Janga Angelkova - D'mbeni
  3. Ristana Andreevska - D'mbeni
  4. Kirjako Andreevski - D'mbeni
  5. Pasko Argirov - Cetirok
  6. Nikola Trajkov Atanasov - Drenoveni
  7. Dimitar Mihailov Balov - D'mbeni
  8. Lazar Naum Bozinovski - Aposkep
  9. Marko Vivkov - D'mbeni
  10. Janaki Vidov - Mokreni
  11. Vasil Vlahov - Zupanista
  12. Apostol Gabrolov - Kumanicevo
  13. Naum Georgiev - Brestani
  14. Naum Vasilev Gecovski - Konomladi
  15. Kosta Kuzov Grezov - Diolista
  16. Sotir Lazarov Gribovski - Konomladi
  17. Trpo Georgiev Gushlov - Kosinec
  18. Nikola Dinev - Mokreni
  19. Joto Petrov Gjoncev - Breznica
  20. Atanas Ilijov Zazajkov - Smrdes
  21. Mitre Zaikov - Bapcor
  22. Gligor Zisov Zelinarov - Zelin
  23. Filip Hristov Zuglov - D'mbeni
  24. Vasil Ristov Zuriev - Bapcor
  25. Grigor Zekov - Ceresnica
  26. Pavle Ivanov - Izlibe
  27. Paskal Janakiev - Manja
  28. Vasil Janakievski - Manja
  29. Zivko Janevski - Drenoveni
  30. Nikola Ivanov Kajushev - Staricani
  31. Pavle Karadza - D'mbeni
  32. Filip Trpov Karandza - Smrdes
  33. Apostol Atanasov Kenkov - D'mbeni
  34. Naum Ilia Kenkov - D'mbeni
  35. Atanas Kiradziev - Pozdivista
  36. Rina Kiradzieva - Pozdivista
  37. Pando Kondov - Nestram
  38. Gorgi Hristov Kondov - D'mbeni
  39. Andrea Dimitrov Kotevski - Kumanicevo
  40. Koljo Kocovski - Manjak
  41. Gligor Krstevski - Cetirok
  42. Dimana Krstovska - Sveta Nedela
  43. Gora Lazova - Zelin
  44. Dinco Lenov - Cetirok
  45. Vane Majnoloski - Cetirok
  46. Toma Manchov - Ceresnica
  47. Stojan Petkov Markov - Zelevo
  48. Lazar Stavrev Markov - Gabres
  49. Vasilka Macanova - Kosinec
  50. Koljo Ristov Mitanov - Smrdes
  51. Vasil Mitrovski - Chuka
  52. Gligor Mitrovski - Chuka
  53. Petar Mihailov - Staricani
  54. Dana Dimitrova (Robovska) Nikovska - Gabres
  55. Georgi Nikolov - Bapcor
  56. Velika Gorgieva Nikolova - Bapcor
  57. Lambe Janev Nikolovski - Konomladi
  58. Dimitar Atanasov Nolev - Staricani
  59. Marija Nolkova - D'mbeni
  60. Stavro Janev Nolchev - D'mbeni
  61. Nikola Pavlov - Ceresnica
  62. Anastas Panchev - Viseni
  63. Docha Parlikovac - D'mbeni
  64. Atanas Paskalov - Nestram
  65. Elena Packova - D'mbeni
  66. Labro Pejov - Drenoveni
  67. Elena Petruseva - Mavrovo
  68. Sotir Atanas Pispilev - Doleni
  69. Apostol Hristov Politov - Smrdes
  70. Gligor Naskov Popazisov - Galiste
  71. Hristo Popov - Konomladi
  72. Stojna Popovska - D'mbeni
  73. Lambro Pop Filipov - D'mbeni
  74. Gligor Pop Hristov - Bobista
  75. Panajot Rashajkov - Viseni
  76. Agnja Romanova - Zuzelci
  77. Alekso Sarafov - Mokreni
  78. Kata Vasil Sarafova - D'mbeni
  79. Doca Iljo Terziovska - D'mbeni
  80. Mito Terziovski - D'mbeni
  81. Lambro Sidorov Todorovski - Konomladi
  82. Krsto Blagoev Tumbovski - Gabres
  83. Georgi Iliev Fotev - Drenoveni
  84. Dimitar Kuzev Dimitrov Hadzi - Gorenci
  85. Vangel Hristov - Ceresnica
  86. Gligor Damjanov Culev - Viseni
  87. Anastas Vasilev Dzambazov - Crnovista
  88. Joto Nikolov Dzatev - Pozdivista
  89. Vana Georgieva Shalvarinova - D'mbeni
  90. Stoja Shaldova - Gabres
  91. Toma Kuzov Shamov - Ceresnica
  92. Lambro Naum Shekrov - D'mbeni
  93. Ivan Panajot Smagranov - D'mbeni
  94. Georgi Smagrenov - D'mbeni
  95. Toma Sholdov - Aposkep

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  IMRO members from Ohrid region. from the books ''Ilindenski svedostva''

  1. Najde Janev Avramoski - Kuratica
  2. Cvetko Petrev Avramoski - Kuratica
  3. Siljan Avramoski - Godivje
  4. Vojdin Stevanovski Avramoski - Kuratica
  5. Eftim Tanev Avramoski - Kuratica
  6. Risto Cvetkov Avramoski - Kuratica
  7. Sekula Ristov Aleksovski - Sipokno
  8. Gjurcin Matev Aleksoski - Vrbjani
  9. Bogoja Triunov Aleksoski - Brezani
  10. Bimbil Jonov Angeleski - Godivje
  11. Risto Kostov Angeleski - Velgosti
  12. Spase Novev Angeleski - Godivje
  13. Risto Trenev Angeleski - Laktinje
  14. Anastas Grujov Angeloski - Arbinovo
  15. Jonce Andreevski - Laktinje
  16. Bozin Andreski - Slivovo
  17. Dimo Andreski - Laktinje
  18. Risto Stepanov Andreski - Kuratica
  19. Nikola Gocev Apoleski - Kosel
  20. Cvetko Trajanov Apostolov - Ohrid
  21. Lazar Trajkov Apostoloski - Dolno Lakocerej
  22. Dimitri Georgiev Arzanec - Ohrid
  23. Lambe Jonov Arnautov - Ohrid
  24. Tashko Arsov - Ohrid
  25. Klimo Mitrov Adzijoski - Svinista
  26. Gligor Stavre Bakuleski - Pestani
  27. Veljan Ristev Baltakoski - Crvena Voda
  28. Petko Ristov Baltoski - Meseista
  29. Jon Miloshov Belceski - Slivovo
  30. Lambe Pop Bimbiloski - Velmej
  31. Blaze Ivanov Blazeski - Vrbjani
  32. Gjore Jovanov Blazeski - Vrbjani
  33. Ilija Nastov Blazeski - Openica
  34. Temelko Blazeski - Vrbjani
  35. Zmejko Jovev Bozinovski - Brezani
  36. Simjan Dukov Bozinoski - Vrbjani
  37. Jon Bozinoski - Crvena Voda
  38. Lazar Trajcev Bozinoski - Vrbjani
  39. Paun Bogdanov Businoski - Meseista
  40. Mijajle Vasileski - Laktinje
  41. Spase Ivanov Veljanoski - Zavoj
  42. Filip Jolev Veljanoski - Arbinovo
  43. Petko Ristov Veljanoski - Laktinje
  44. Ivan Vojneski - Laktinje
  45. Dimo Vrangaloski - Slatino
  46. Nikodin Matev Gavrilovski - Ozdoleni
  47. Sterijo Zafirov Gegata - Gorno Lakocerej
  48. Trajce Georgiev - Slivovo
  49. Micko Bogdanov Georgievski - Ozdoleni
  50. Veljan Ivanov Georgieski - Kuratica
  51. Risto Grozdanov - Botun
  52. Lazar Ivanov Gruevski - Openica
  53. Seravil Mojsov Gundaleski - Godivje
  54. Sofko Stojkov Gurkoski - Slivovo
  55. Risto Ristov Gurcinoski - Godivje
  56. Janko Dimitrov Debranov - Ohrid
  57. Alekso Kuzmanov Desanoski - Brezani
  58. Desko Gjorshev Deskovski - Zlesti
  59. Milka Despotovska - Godivje
  60. Zugra Gershina Dimitrova - Ohrid
  61. Risto Dimov - Belcista
  62. Sotir Janev Dimoski - Zlesti
  63. Onovrija Petkov Dimoski - Slivovo
  64. Stojan Ristov Dimoski - Mramorec
  65. Gavril Filipov Dimoski - Slivovo
  66. Dimce Dimceski - Slivovo
  67. Trpe Tanev Doneski - Laktinje
  68. Gligor Ristov Dukoski - Plake
  69. Risto Duleski - Lesani
  70. Sandre Anastasov Gorseski - Velestovo
  71. Jonce Stavrev Gorseski - Velgosti
  72. Micko Jakimov Gurkoski - Slivovo
  73. Stojan Donev Gjorgoski - Ozdoleni
  74. Sandre Donev Gjoreski - Kuratica
  75. Paun Cvetkov Gjoreski - Kuratica
  76. Jonce Damjanov Gjorsoski - Slatino
  77. Smile Aleksov Ivanoski - Laktinje
  78. Grozdan Apostolov Ivanoski - Mramorec
  79. Ivan Veljanov Ivanoski - Plake
  80. Mice Kolev Ivanoski - Plake
  81. Mile Naumov Ivanoski - Volino
  82. Risto Naumov Ivanoski - Volino
  83. Stavre Sofiov Ivanoski - Slivovo
  84. Simjan Aleksov Ilijoski - Mramorec
  85. Nikola Ilijoski - Laktinje
  86. Zdrave Maksimov Ilioski - Laktinje
  87. Stojan Maksimov Ilioski - Laktinje
  88. Krstan Petrev Ilovski - Lesani
  89. Gorgija Iloski - Belcista
  90. Andon Ristov Jankovski - Belcista
  91. Rabe Jonov Jancevski - Brezani
  92. Siljan Jonoski - Brezani
  93. Stojan Jonoski - Botun
  94. Gorgija Stojceski (Josifov) - Kuratica
  95. Vanga Kostova Kanevceva - Ohrid
  96. Anastasija Sandreva Kanevceva - Ohrid
  97. Sofronija Gavrilov Karafiloski - Vrbjani
  98. Ilija Dimov (Kitrozoski) Kitrozov - Velgosti
  99. Penco Dimov Klimov - Velestovo
  100. Stojan Mitrev Koleski - Kuratica
  101. Krste Gorgijov Koloski - Zlesti
  102. Naum Stavrev Kosev - Ohrid
  103. Stefan Kosteski - Laktinje
  104. Josiv Ristovski Kostov - Ohrid
  105. Sandre Dimov Koteski - Kuratica
  106. Gorgija Mojsov Koteski - Godivje
  107. Arso Nastev Kochov - Ohrid
  108. Stefan Blazev Krsteski - Slatino
  109. Siljan Kuzmanov Krsteski - Slatino
  110. Stojan Trpev Krsteski - Brezani
  111. Stojan Krsharoski - Brezani
  112. Sandre Veljanov Krshkaroski - Brezani
  113. Jakim Bogoev Kuzmanoski - Turje
  114. Kuzman Krstanov Kuzmanoski - Laktinje
  115. Stojan Mitrev Lazorovski - Ohrid
  116. Risto Iliev Lapajkoski - Velgosti
  117. Spasa Naumova Lekova - Openica
  118. Flora Kostova Leshtorova - Ohrid
  119. Stojan Siljanov Lozanoski - Brezani
  120. Kole Ljusheski - Leskoec
  121. Andre Maksimovski - Turje
  122. Marko Ivanov Markovski - Slatino
  123. Golob Markoski - Zlesti
  124. Trajan Naumov Markoski - Kosel
  125. Ruse Markoski - Slatino
  126. Eftim Stojanov Milenkov - Plake
  127. Menka Dimkova Miloseska - Slivovo
  128. Deva Cvetanova Mitreska - Godivje
  129. Sandre Mojsov Mitreski - Izdeglavje
  130. Angele Mitreski - Recica
  131. Stojan Tanaskov Mitreski - Brezani
  132. Trajko Mojsovski - Orovnik
  133. Andon Hristov Momirov - Ohrid
  134. Gorgi Hristov Murgov - Velgosti
  135. Dime Naumov Murenkovski - Svinista
  136. Naste Sekulov Mutlak - Dolno Lakocerej
  137. Trajce Ristov Nalkoski - Slivovo
  138. Menka Nastoska - Godivje
  139. Krste Ivanov Naumov - Vrbjani
  140. Pavle Petkov Naumov - Ohrid
  141. Spase Trajanov Naumov - Vrbjani
  142. Nikola Krstanov Naumovski - Vrbjani
  143. Trene Krstanov Naumovski - Vrbjani
  144. Trene Nikolov Naumovski - Openica
  145. Stamenko Zdravkov Naumoski - Velmej
  146. Naste Kotev Naumoski - Svinista
  147. Bimbil Markov Naumoski - Ozdoleni
  148. Bimbil Nejkov Naumoski - Belcista
  149. Maksim Trenev Naumoski - Vrbjani
  150. Siljan Petrov Nikoleski - Mramorec
  151. Riste Janev Nikolov - Zavoj
  152. Smile Naumov Nikolov - Godivje
  153. Davince Krstanov Nikoloski - Vrbjani
  154. Josif Nikolov Nikoloski - Volino
  155. Makre Pavlev Nikoloski - Vrbjani
  156. Ilija Ristov Niceski - Laktinje
  157. Siljan Niceski - Botun
  158. Lazar Stevov Niceski - Konjsko
  159. Lazar Angelev Nocev - Velgosti
  160. Gorgi Mitrev Ognenovski - Svinista
  161. Vance Markov Ognenoski - Sredorece
  162. Pasko Parmak - Ohrid
  163. Marija Paskova Parmakova - Ohrid
  164. Eftim Ristov Pacev - Leskoec
  165. Lambe Georgiev Petkoski - Zlesti
  166. Eftim Kotev Petkoski - Kuratica
  167. Ugrin Kotev Petkoski - Kuratica
  168. Nasta Lazarova Petreska - Godivje
  169. Krstana Nestorova Petreska - Crvena Voda
  170. Stevan Dimov Petreski - Vrbjani
  171. Mihailo Petreski - Gorno Sredorece
  172. Vance Naumov Petreski - Zlesti
  173. Tanail Petreski - Crvena Voda
  174. Spase Trajcev Petreski - Velmej
  175. Naum Ristov Petrovski - Dolno Lakocerej
  176. Angel Spirov Petrovski - Ohrid
  177. Ilija Popagjoski - Godivje
  178. Risto Jakimov Popagjoski - Godivje
  179. Angele Poposki - Godivje
  180. Mihajlo (Ristoski) Poposki - Slivovo
  181. Najdenko Potev Poteski - Ozdoleni
  182. Bimbil Prodanoski - Godivje
  183. Stevan Nastev Puftov - Pestani
  184. Tashko Gorev Ristev - Velgosti
  185. Risto Gavrilov Risteski - Mramorec
  186. Gerasim Risteski - Laktinje
  187. Andon Zdravev Risteski - Mramorec
  188. Dejan Ivev Risteski - Vrbjani
  189. Danil Jovcev Risteski - Vrbjani
  190. Dimo Korunov Risteski - Laktinje
  191. Arse Petrev Risteski - Vrbjani
  192. Danajle Smilev Risteski - Vrbjani
  193. Lazar Stanoev Risteski - Recica
  194. Stevan Risteski - Plake
  195. Siljan Ristov - Vrbjani
  196. Risto Trajcev Saveski - Laktinje
  197. Risto Stefanov Sekuloski - Velgosti
  198. Dolja Ilieva Serafimoska - Openica
  199. Damjan Najdev Siljanovski - Lesani
  200. Veljan Stojno Siljanoski - Laktinje
  201. Bozin Stojanov Siljanov - Laktinje
  202. Dojcin Siljanoski - Crvena Voda
  203. Jonce Ristov Siljanoski - Belcista
  204. Bogoja Siljanoski - Belcista
  205. Nikola Vojdov Skeparoski - Volino
  206. Nedan Milenkov Smilevski - Brezani
  207. Gjore Jonov Smileski - Svinista
  208. Veljan Najdev Spaseski - Turje
  209. Stavre Stefov Spirovski - Ohrid
  210. Micko Pavlov Stavreski - Plake
  211. Angele Siljanov Stavreski - Velmej
  212. Dejan Jovanov Stankoski - Godivje
  213. Risto Trajcev Stankoski - Brezani
  214. Bimbil Trpev Stevanov - Brezani
  215. Stamena Stefanoska - Brezani
  216. Golob Ilov Stefanoski - Belcista
  217. Miladin Stojanovski - Dolno Sredorece
  218. Stojan Donev Stojanoski - Vrbjani
  219. Stojan Gjurcinov Stojkoski - Vrbjani
  220. Siljan Jovanov Stojkoski - Slivovo
  221. Risto Slavev Stojkoski - Brezani
  222. Despot Ristev Stojceski - Brezani
  223. Jonce Nedev Strezoski - Arbinovo
  224. Kjazim Saliev Tairovski - Izdeglavje
  225. Gakjo Kostov Tanasko - Brezani
  226. Mitre Taneski - Crvena Voda
  227. Miladin Taneski - Laktinje
  228. Lazar Naumov Taseski - Ljubanista
  229. Gorgi Atanasov Pop Temjanov - Ohrid
  230. Mitre Mihail Temjanoski - Ohrid
  231. Stojan Ristev Temjanoski - Velmej
  232. Sekula Spasev Temjanoski - Velmej
  233. Blaze Ilov Tomeski - Slatino
  234. Tome Stojanov Tomeski - Slatino
  235. Mitre Markov Toromanovski - Meseista
  236. Spase Trpev Trajanoski - Arbinovo
  237. Mitre Trajkov Sirak Trajkoski - Trebenista
  238. Alekso Trajkoski - Slivovo
  239. Najdenko Trajkoski - Ozdoleni
  240. Jane Trajcev - Crvena Voda
  241. Jonce Bogojev Trajceski - Svinista
  242. Stojan Ristev Trajceski - Lesani
  243. Sandre Trajceski - Vrbjani
  244. Tome Trajcev Treneski - Turje
  245. Vojdin Ristov Trpeski - Brezani
  246. Stefo Trajanov Trpceski - Zavoj
  247. Naste Kostov Tushkaloski - Velgosti
  248. Vidan Ugrinoski - Slatino
  249. Jonce Filipov - Godivje
  250. Lazar Filceski - Crvena Voda
  251. Duko Cvetanoski - Laktinje
  252. Milos Sofroniev Cvetkoski - Laktinje
  253. Spase Celakoski - Meseista
  254. Angele Antonov Chobanov - Ohrid
  255. Razme Dzukleski - Skrebatno
  256. Boza Ristova Sandakoska - Kosel
  257. Naste Dimov Sibakov - Velgosti
  258. Andon Veljanov Sibakoski - Ohrid
  259. Jakim Sikaleski - Velgosti
  260. Risto Stevov Sojleski - Elsani
  261. Dimitar Sokaroski - Velgosti

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  in volume one, part one, people with surnames from А to В. In volume one, part two surnames Г-Д. and etc. If you know macedonia alphabet, you can found on wikipedia more informations. In villages in Debarca you can go to where writes Личности, and click on numbers on people's, and found how is name of books which you are looking for. These books you can found only in Macedonia, as i know.

  Leave a comment:


 • Niko777
  replied
  Hi Stefan, one question, for the list of people from the Lerin region, are they all in one volume of the books, or are they spread out across all the volumes?

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  Еве сега ќе објавам за битолско. потоа и за охридско, костурско, преспанско/ресенско, прилепско, струшко, демирхисарско, воденско и останатите.

  IMRO members from Bitola region. from the books ''Ilindenski svedostva''

  1. Iljo Veljanov Altiparmakov - Dolenci
  2. Nikola Veljanov Altiparmakov - Dolenci
  3. Petar Najdov Angelkovski - Capari
  4. Grujo Kitanov Angelov - Bitola
  5. Andon Bozinov Ahtarovski - Mogila
  6. Trajan Talev Acheski - Srpci
  7. Tase Stamatov Bajchev - Bitola
  8. Stojce Barbutoski - Capari
  9. Kosta Bachanov - Bac
  10. Peno Georgiev Bejkov - Gjavato
  11. Tashko Georgiev Belchevski - Capari
  12. Naum Bendev - Gjavato
  13. Mitre Becvarovski - Capari
  14. Lazar Necev Bisakov - Bitola
  15. Nedan Bozinovski - Sekirani
  16. Dimitar Gligorov Bojadziev - Bitola
  17. Riste Markov Bojchevski - Crnicani
  18. Hristo Borimeckov - Capari
  19. Stojan Kotev Botkov - Gjavato
  20. Naum Bochvarov - Capari
  21. Nikola Kitev Bubev - Gjavato
  22. Petre Kitev Bubev - Gjavato
  23. Trene Stojanov Bunev - Gjavato
  24. Ilija Vasilevski - Kociste
  25. Georgi Atanasov (Lavrov) Vasilev - Sovic
  26. Todor Vasile Velev - Bitola
  27. Risto Dimitrov Velev - Bitola
  28. Jovan Talev Velev - Dedebalci
  29. Todor Talev Velev - Bitola
  30. Trajan Hristov Velev - Gjavato
  31. Sekula Janchev Veljanov - Gabalovci
  32. Risto Lozan Veljanovski - Cajlija
  33. Tase Spirov Vrckov - Capari
  34. Naum Vrckovski - Capari
  35. Jane Vrckovski - Capari
  36. Pando Acev Vrshkov - Bitola
  37. Blaze Bozinov Georgiev - Bitola
  38. Petar Bojchev Georgiev - Bitola
  39. Nikola Gikovski - Capari
  40. Naume Trpev Glavincevski - Gjavato
  41. Stefo Gogov - Sovic
  42. Krste Jovanov Gogovski - Velusina
  43. Blaze Dimov Gruev - Poesevo
  44. Gorgi Ilov Grujov - Krstoar
  45. Petre Gruev Grujovski - Srpci
  46. Vele Talev Grujoski - Poesevo
  47. Apostol Nikolov Gulabov - Gjavato
  48. Stojan Nikolov Gulabovski - Gjavato
  49. Lazar Kuzev Damcevski - Srpci
  50. Ilija Damceski - Oblakovo
  51. Tase Cvetkov Dimitrov - Bitola
  52. Velika Hristova Dimitrova - Dolno Aglarci
  53. Nikola Mihajlo Dimov - Bitola
  54. Patris Kostadinov Dinev - Bitola
  55. Georgi Stavrev Dodovski - Gjavato
  56. Naum Stavrev Dodovski - Gjavato
  57. Trajan Temelkov Dodovski - Gjavato
  58. Trpo Lazarov Dolov - Malovista
  59. Mihail Dimov Donev - Bitola
  60. Apostol Gorgiev Durmisov - Gjavato
  61. Georgi Nikolov Georgoski - Ramna
  62. Mihajlo Talev Gorgijevski - Kukurecani
  63. Todor Naumov Gjorevski - Krstoar
  64. Lazo Zabiev - Bitola
  65. Riste Zengoski - Capari
  66. Petre Ilijev Zulumov - Srpci
  67. Siljan Bozinov Ivanov - Bitola
  68. Hristo Mihajilov Ivanov - Bitola
  69. Jovan Gorgiev Ivanovski - Dolna Carlija
  70. Vanco Spirov Ivanovski - Lera
  71. Temelko Lazarov Iliev - Dihovo
  72. Tole Hristov Iliev - Bitola
  73. Mitre Ilievski - Capari
  74. Pero Ilievski - Dihovo
  75. Gorgi Hristov Ilievski - Gjavato
  76. Stevan Naumov Ilioski - Strezevo
  77. Trajan Jadroski - Loznani
  78. Mitre Bosilkov Janakiev - Bitola
  79. Stevan Dimitrov Janakiev - Bitola
  80. Jonce Trajcev Janakioski - Srpci
  81. Stojan Jancevski - Gabalovci
  82. Ilija Trajkov Jovanov - Bitola
  83. Goga Talev Jovanovski - Rotino
  84. Gele Uncev Jovanovski - Rotino
  85. Naum Talev Josheski - Bitola
  86. Georgi Hristov Jurukov - Gjavato
  87. Todor Angelev Jurukovski - Gjavato
  88. Jovan Kapinkov - Capari
  89. Vele Iliev Karadinoski - Mogila
  90. Todor Hristov Karamfilov - Brusnik
  91. Mitre Jovanov Karamfilovski - Capari
  92. Antina Todorova Kepev - Bitola
  93. Stojan Najdov Kepevski - Poesevo
  94. Nikola Gosev Kitin - Capari
  95. Mijal Kitin - Capari
  96. Ilija Cvetkov Kokalovski - Brusnik
  97. Mitre Kondovski - Gjavato
  98. Tashko Petrov Kondovski - Gjavato
  99. Todor Nastov Korovojkov - Gjavato
  100. Nikola Cvetkov Kostov - Lazec
  101. Stevan Kostoski - Ramna
  102. Kote Tashkov Kotev - Dihovo
  103. Dimitrija Talev Kotevski - Dolna Carlija
  104. Apostol Naumov Kocev - Gjavato
  105. Grujo Lozanov Kochevski - Puturus
  106. Todor Dimev Kochov - Bitola
  107. Dimitar Iliev Kochov - Bitola
  108. Janaki Dimitrov Kochovski - Trnovo
  109. Lazar Ristev Kochovski - Svinista
  110. Andon Trchev Kochovski - Porodin
  111. Mitre Simonov Krkovski - Gjavato
  112. Andreja Tasev Krstevski - Bitola
  113. Trajce Paunov Krsteski - Bitola
  114. Georgi Andonov Kuzev - Bitola
  115. Sotir Ristev Kukuloski - Capari
  116. Gorgi Kulevski - Srpci
  117. Gligor Talev Kundevski - Krstoar
  118. Ace Iliov Lazarov - Karamani
  119. Kote Jovanov Lajmanov - Gjavato
  120. Andon Jotev Lajmanov - Gjavato
  121. Jovan Kote Lajcharevski - Bitola
  122. Apostol Gose Lakovski - Capari
  123. Petre Ristov Lamovski - Polog
  124. Mice Laskovski - Logovardi
  125. Naume Laskoski - Capari
  126. Vele Acev Ljakoski - Mogila
  127. Smile Todorov Lozanov - Sekirci
  128. Donka Stojanova Lozanova - Bitola
  129. Santa Tashkova Lozanova - Bitola
  130. Neco Ivanov Malakovski - Krklino
  131. Gorgi Jovan Malakovski - Krklino
  132. Trajan Petrov Markovski - Srpci
  133. Lazor Markovski - Kravari
  134. Nikola Ristev Markovski - Loznani
  135. Petre Dimov Markoski - Gjavato
  136. Stevan Mitrev Macanov - Gjavato
  137. Nedelko Riganov Meshkovski - Mogila
  138. Vasilka Vangeleva Mijakova - Bitola
  139. Mile Petkov Milev - Bitola
  140. Najden Petrov Mircevski - Bitola
  141. Blaze Talev Mitrev - Lisolaj
  142. Georgi Mitrevski - Ramna
  143. Trajan Neskov Mitrevski - Bitola
  144. Vasil Bozinov Micev - Sveto Todori
  145. Mito Vasilev Micov - Bitola
  146. Kosta Talev Micev - Bitola
  147. Blaze Tasev Mrmacoski - Mogila
  148. Veljan Stojkov Murgov - Gneotino
  149. Tashko Trifunov Murgovski - Bitola
  150. Todor Stefanov Murdzev - Gjavato
  151. Riste Kolev Mukev - Capari
  152. Petre Petrov Najdenov - Oblakovo
  153. Jovan Kitanov Naumov - Dedebalci
  154. Stefan Micev Naumovski - Novaci
  155. Joce Cvetkov Naumovski - Lera
  156. Jovan Mitrev Nacovski - Gjavato
  157. Spiro Nikolov Necev - Bitola
  158. Trajko Petrov Necov - Bitola
  159. Petre Dimov Necovski - Metimir
  160. Ilija Talev Necoski - Oblakovo
  161. Jovan Nikolov - Crnicani
  162. Hristo Petrov Nikolov - Brusnik
  163. Hristo Dimitrov Nikolovski - Gopes
  164. Kuze Ristov Nicovski - Metimir
  165. Vasil Ognenov - Bitola
  166. Stojan Markov Odzovski - Logovardi
  167. Dimitrije Pavlovski - Bitola
  168. Bogdan Pavlovski - Lera
  169. Petar Panov - Orehovo
  170. Gorgi Bosev Papalevski - Gjavato
  171. Georgi Hristov Patrulov - Ramna
  172. Vangel Naumov Percevski - Gjavato
  173. Mitre Petrov Petkov - Crnicani
  174. Petko Stojkov Petkov - Bitola
  175. Lazar Nasev Petkovski - Bitola
  176. Atanas Velev Petrov - Beranci
  177. Cvetan Grozdanov Petrov - Beranci
  178. Kosta Dimitrov Petrov - Bitola
  179. Grozdan Ristev Petrov - Dobromiri
  180. Trajce Spasev Petrovski - Capari
  181. Blaze Iliov Pivka - Mogila
  182. Spiro Mitrev Picalov - Gjavato
  183. Naumce Mitrov Picilovski - Mogila
  184. Koste Porkovski - Capari
  185. Ivo Nikolov Prackov - Bitola
  186. Serafim Veljanov Projcev - Bitola
  187. Nikola Naumov Ristev - Egri
  188. Riste Aleksovski Ristevski - Beranci
  189. Naume Sazdanoski - Capari
  190. Blaze Svetiev - Bitola
  191. Lazar Hristov Svetiev - Bitola
  192. Tole Iliev Sokolov - Bitola
  193. Lazar Dimov Sorcev - Capari
  194. Angelina Mihajlova Sotirova - Bitola
  195. Dame Gligorov Srbinov - Bitola
  196. Vele Ristev Srpcanski - Mogila
  197. Vasil Stankovski - Brusnik
  198. Dimitar Nikolov (Stevanov) - Bitola
  199. Eftim Todorov Stevanovski - Capari
  200. Dimitar Sterjoski - Capari
  201. Vasil Kostov Stefanov - Bitola
  202. Spase Krstev Stefanov - Bitola
  203. Mice Angelov Stojanov - Bitola
  204. Nedelko Bogdanov Stojanov - Bitola
  205. Jovan Lazarov Stojanov - Ramna
  206. Spiro Lazarov Stojanovski - Ramna
  207. Lazar Naumov Stojanovski - Velusina
  208. Bogoja Hristov Stojkoski - Gjavato
  209. German Nikolov Stojceski - Bistrica
  210. Stavre Dancov Talev - Bitola
  211. Stojan Markov Talevski - Sekirani
  212. Stojan Talevski - Novaci
  213. Krste (Kotov) Talcevski - Zivojno
  214. Sterjo Krstev Tanev - Bitola
  215. Ilija Nikolov Tanevski - Bac
  216. Mitre Temelkov Tasev - Dragos
  217. Atanas Andonov Terziovski - Gradesnica
  218. Vasil Pavlov Terzievski - Gradesnica
  219. Donco Stojcev Todorovski - Gabalavci
  220. Kosta Hristov Trajanov - Aglarci
  221. Ilija Atanasov Trajkov - Bistrica
  222. Mitre Petrev Trajkov - Capari
  223. Cveta Gorgieva (Kasapovska) Trajkova - Bitola
  224. Milos Lozanovski Trajkovski - Bitola
  225. Mitre Mojanov Trajkovski - Puturus
  226. Ilija Sekulov Trajkovski - Bitola
  227. Apostol Trajkoski - Capari
  228. Stojan Anev Trajcev - Bitola
  229. Risto Dimev Trajcev - Poesevo
  230. Bogdan Nastev Trajcev - Gneotino
  231. Cvetan Naumov Trajcev - Bitola
  232. Mice Ristev Trajceski - Meglenci
  233. Vangel Anastasov Tristovski - Malovista
  234. Lambo Kuzev Trifanovski - Bitola
  235. Delo Hristov Trosev - Bitola
  236. Pandil Ivanov Trpkov - Zivojno
  237. Tase Grozdanov Urdarov - Capari
  238. Ivan Spirov Filipov - Gjavato
  239. Stefan Gorgiev Filiposki - Bitola
  240. Mihail Trajkov Hristov - Bitola
  241. David Trajkov (Cvetanov) - Bitola
  242. Dimko Joshev Cvetkoski - Bitola
  243. Marija Naumova Cingarova - Bitola
  244. Riste Radev Cokov - Bitola
  245. Spiro Stojanov Cokrev - Bitola
  246. Apostol Vasilov Catalov - Gjavato
  247. Risto Petrov Cekanov - Gjavato
  248. Vangel Iliev Cetalevski - Gjavato
  249. Stojan Lazorov Cetalov - Gjavato
  250. Kosta Colakovski - Nizepole
  251. Cvetan Stefanov Dzumkoski - Logovardi
  252. Tase Hristov Saltan - Bitola
  253. Lazar Grozdanov (Shturev) - Gjavato
  254. Kole Gorgiev Shubeski - Mogila

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Благодарам Стефан. Кога можите, објавете ги имињата од битолските села.

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  IMRO members from Kicevo region. from the books ''Ilindenski svedostva''

  1. Misajlo Danilov Avramoski - Klenoec
  2. Petre Kitanov Avramoski - Popoec
  3. Gorgija Lazev Avramoski - Patec
  4. Arsena Andonova Aleksoska - Dusegubica
  5. Cvetan Aleksoski - Lavcani
  6. Stojko Nedanov Angeleski - Prostranje
  7. Tase Ilievski Andonoski - Lavcani
  8. Trajko Anastov Andreski - Golemo Crsko
  9. Ivan Micev Andreski - Golemo Crsko
  10. Vanco Tanev Andreski - Golemo Crsko
  11. Trajan Mircev Arminoski - Cer
  12. Jon Aleksov Blazeski - Malo Crsko
  13. Jovan Karafilov Blazeski - Rusjaci
  14. Ilko Blazeski - Klenoec
  15. Mitan Blazeski - Popoec
  16. Genadija Nikolov Blazeski - Dobrenoec
  17. Milan Pavlev Blazeski - Judovo
  18. Trajan Siljanov Bogdanovski - Cer
  19. Milica Josifova Boeva - Kicevo
  20. Stojan Bozinoski - Plasnica
  21. Mito Stojkov Bojoski - Vranestica
  22. Velko Bozinov Borozanoski - Malo Crsko
  23. Kostadin Bozinov Brdaroski - Cer
  24. Angele Naste Bungurov - Kicevo
  25. Naum Simonov Burevski - Cer
  26. Stanko Simjanov Veljanoski - Ivancista
  27. Sofronija Dimov Veljanoski - Sviniste
  28. Janko Veljanoski - Lavcani
  29. Josif Veljanoski - Belica
  30. Alekso Veljanoski - Tuin
  31. Trajan Kostadinov Vlkanovski - Latovo
  32. Ilija Mojsov Vlkanoski - Prostranje
  33. Kosta Vojneski - Prostranje
  34. Stanko Vojneski - Dobrenoec
  35. Perunina (Najdeska) Gavriloska - Ivancista
  36. Angele Todorov Geskoski - Gorno Dobrenoec
  37. Ivan Gorgiev Ginoski - Sviniste
  38. Ilinka Bozinova Gojdaroska - Kozica
  39. Petre Grgoski - Brzdani
  40. Krste Grozdanoski - Sviniste
  41. Trajko Kostadinov Grujoski - Dobrenoec
  42. Naum Damjanoski - Klenoec
  43. Kiro Makrev Damjanoski - Ehloec
  44. Andon Blazev Dejanoski - Lavcani
  45. Micko Stojanovski Dimitrijoski - Manastirsko Dolenci
  46. Misajle Georgiev Dimitrioski - Manastirsko Dolenci
  47. Petko Dimov Dimoski - Malo Crsko
  48. Vasile Stojanov Domazetovski - Cer
  49. Avram Doneski - Judovo
  50. Mane Siljanov Dukoski - Srbjani
  51. Angele Dimov Durtanoski - Cer
  52. Rade Geskoski - Dobrenoec
  53. Mishko Dejanov Gjoreski - Klenoec
  54. Mihaile Georeski - Kladnik
  55. Spiro Stojanov Gjorgeski - Klenoec
  56. Jordan Velkov Gorgijoski - Rastani
  57. Trajko Jovanov Gorgijoski - Rastani
  58. Dimitrija Gjoreski - Orlanci
  59. Jon Gjoreski - Orlanci
  60. Elez Feratov Elezoski - Drugovo
  61. Josiv Zdraveski - Kozica
  62. Cvetan Ivanoski - Prostranje
  63. Bozin Stefanov Ilijevski - Kicevo
  64. Stojan Ilijoski - Manastirsko Dolenci
  65. Vanco Ilioski - Brzdani
  66. Jordan Ilioski - Recani
  67. Georgija Fidanov Iloski - Ivancista
  68. Damjan Jankuloski - Brzdani
  69. Tase Momirov Jankuloski - Ehloec
  70. Delo Spasev Jankuloski - Ehloec
  71. Mino Ristev Jovanoski - Rastani
  72. Bozin Gjurcinov Joveski - Latovo
  73. Genadija Markov Josifoski - Lavcani
  74. Dafince Petkov Karafiloski - Ivancista
  75. Trajce Fidonov Karafiloski - Ivancista
  76. Milan Risteski Kiproski - Knezino
  77. Lazar Tasev Kitanov - Lavcani
  78. Genko Korunoski - Kladnik
  79. Jordan Korunoski - Belica
  80. Trajan Kostadinoski - Svetorace
  81. Sekula Kostadinoski - Lavcani
  82. Dimitrija Kragueski - Prostranje
  83. Spiro Jonov Krpacovski - Cer
  84. Blaze Savev Kuzmanov - Premka
  85. Sajko Matev Kuzmanoski - Podvis
  86. Vangel Simjanov Kuzmanoski - Rusjaci
  87. Krste Lazarevski - Sviniste
  88. Riste Lazareski - Dusegubica
  89. Jordan Sofronijov (Lazorski) - Osoj
  90. Jovan Gorgiev Licoski - Cer
  91. Milosav Kuzmanov Magdenoski - Staroec
  92. Cvetan Magdenov Magdeski - Cer
  93. Stefan Maneski - Osoj
  94. Ivan Markoski - Belica
  95. Genko Mijaileski - Orlanci
  96. Gorgi Damjanov Mijov - Malo Crsko
  97. Bogoja Mileski - Karbunica
  98. Aleksa Mitanoski - Kladnik
  99. Mojsija Mitanov Mitanoski - Kladnik
  100. Blaze Zdravev Mitreski - Golemo Crsko
  101. Serafim Lazarov Mitreski - Ehloec
  102. Tanasko Stefanov Mitreski - Dolno Dobrenoec
  103. Merdzan Stojko Mitreski - Dusegubica
  104. Alekso Mircev Mickoski - Malkoec
  105. Micko Kostev Momiroski - Belica
  106. Jonce Stojanov Momiroski - Belica
  107. Georgi Spasenov Nereski - Vranestica
  108. Spiro Ivanov Nastevski - Prostranje
  109. Todor Nastev Nasteski - Rastani
  110. Gorgi Naumov - Arangel
  111. Ladomir Cvetanov Naumovski - Popolzani
  112. Lube Nastev Naumoski - Podvis
  113. Mile Petrev Naumoski - Rastani
  114. Trajce Sekulov Naumoski - Popoec
  115. Sinadin Nikolovski - Brzdani
  116. Bimbil Mitrev Nikoloski - Ivancista
  117. Gjurcin Mitrov Nikoloski - Ivancista
  118. Spiro Nikoloski - Kicevo
  119. Stevanka Noveska - Rusjaci
  120. Dimo Paunoski - Belica
  121. Milan Pejovski - Kicevo
  122. Ivan Pejoski - Sviniste
  123. Mate Jakovlev Pejoski - Lavcani
  124. Paun Pejoski - Lavcani
  125. Lade Andonov Petkoski - Brzdani
  126. Srbin Bogojev Petreski - Dusegubica
  127. Misail Dukov Petreski - Knezino
  128. Kocho Gjorev Petreski - Osoj
  129. Zaharija Petreski - Sviniste
  130. Milenko Petreski - Belica
  131. Nake Petreski - Recani
  132. Bozin Piperkoski - Kozica
  133. Kocho Stamatov Poposki - Kladnik
  134. Naum Poposki - Dupjani
  135. Ana Cvetkova Risteska - Orlanci
  136. Stojan Risteski - Karbunica
  137. Arso Trpev Risteski - Malkoec
  138. Stojko Anastov Robevski - Cer
  139. Ljube Stojanov Saveski - Premka
  140. Kocho Gerasimov Simjanoski - Vidrani
  141. Mile Spasenoski - Karbunica
  142. Serafil Spasenoski - Karbunica
  143. Jordan Siljanov Spasenoski - Prostranje
  144. Luka (Stepanov) Srbinov - Belica
  145. Bozin Veljanov Stevanov - Cer
  146. Gerasim Stefanovski - Karbunica
  147. Viktor Dojcinov Stefanoski - Popoec
  148. Tashko Stefanoski - Lavcani
  149. Stefan Krstev Stefanoski - Kicevo
  150. Bogoja Stefanov Stojanov - Prostranje
  151. Spiro Donev Stojanoski - Popolzani
  152. Mane Stojanov Stojanoski - Oreovec
  153. Bilbil Ginov Stojkoski - Dupjani
  154. Jakim Ilijev Stojkoski - Dobrenoec
  155. Dragutin Mitanov Stojkoski - Oreovec
  156. Naste Filipov Stojkoski - Rusjaci
  157. Veljan Stojceski - Orlanci
  158. Mijajlo Streoski - Orlanci
  159. Mirce Grujov Tanaskoski - Judovo
  160. Antonija Tanasoski - Brzdani
  161. Vangel Miloshov Tarundzioski - Iziste
  162. Gerasim Tasev - Belica
  163. Krsta Trenkova Tomovska - Kicevo
  164. Jordan Trajanoski - Kozicino
  165. Bogoja Iliev Trajanoski - Prostranje
  166. Trene Tomev Trajkovski - Podvis
  167. Strezo Minov Trojanoski - Gorno Dobrenoec
  168. Mise (Sarafilov) Trpeski - Bigor Dolenci
  169. Paun Trpeski - Popoec
  170. Jovan Dimitriev Trpeski - Malo Crsko
  171. Milan Trenev Trpeski - Dusegubica
  172. Naste Filipov (Simeonov) Filiposki - Krusica
  173. Krste Trenev Filiposki - Dusegubica
  174. Jakov Cvetanovski - Popolzani
  175. Stojko Shosholoski - Vranestica
  176. Nikodin Shumkoski - Cer

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  IMRO members from Lerin region. from the books ''Ilindenski svedostva''

  1. Vane Ristov Avramov - Ovcarani
  2. Ilo Lazov Ajtov - Setina
  3. Georgi Alabakov - Obsirina
  4. Bose Janev Angelov - Rakovo
  5. Filip Angelovski - P'lpi
  6. Georgi Apostolov - Krusoradi
  7. Ilija Apostolov - Krusoradi
  8. Vasil Arnautovski - German
  9. Kote Sterjov Adzioski - German
  10. Atanas Jonev Bajovski - Buf
  11. Petko Jonev Bajovski - Buf
  12. Tanas Krstev Baljov - Krusoradi
  13. Gorgi Kostov Badzarov - Setina
  14. Mice Filipov Bejkov - Setina
  15. Deljo Atanasov Beslijev - Sakulevo
  16. Petre Beslijev - Sakulevo
  17. Kolje Boglev - German
  18. Ilija Bozinov - Armensko
  19. Vasil Stefanov Bojadziev - Lerin
  20. Careva Hristova Bojadzieva - Ovcarani
  21. Nikola Jovanov Boskov - Neokazi
  22. Bozin Trajkov Branov - Buf
  23. Stefo Vasilov Vackov - Setina
  24. Lazo Vesovski - Krusoradi
  25. Vane Gakov - Cegan
  26. Dimitar Vasilev Georgiev - Banica
  27. Dimitar Hristov Geskovski - Sorovic
  28. Risto Kostov Govedarov - Krusoradi
  29. Stojan Dimitriev Gochev - Lagen
  30. Risto Gramov - Krusoradi
  31. Nikola Evtov Davitarov - Buf
  32. Iljo Ristov Dajkov - Banica
  33. Lazo Dalakov - Pesocnica
  34. Vasil Dafovski - Sakulevo
  35. Georgi Kirkov Dafovski - Neokazi
  36. Petre Petre Derlel - Trsje
  37. Todora Jovanova Dimitrova - Rakovo
  38. Ilija Nikolov Dimitrovski - Leskovo
  39. Georgi Tashev Dimov - Krusoradi
  40. Dimitri Vasilev Dinakov - Setina
  41. Stefan Peshov Dinkov - Cerovo
  42. Dimitar Risto Dodov - Neokazi
  43. Risto Ivanov Domazetovski - Vrbeni
  44. Georgi Vasilev Donakov - Setina
  45. Pantil Donakov - Setina
  46. Jordanka Donakova - Setina
  47. Atanas Donovski - Krusoradi
  48. Risto Donchev - Krusoradi
  49. Filip Naumov Dronchev - Buf
  50. Kole Dudev - Krusoradi
  51. German Ristov Dupcinov - German
  52. Nikola Pavlev Gjosev - Krusoradi
  53. Gorgi Zezov - Gornicevo
  54. Ilija Nikolov Ivanov - Ljubetino
  55. Vane Jadrov - Sakulevo
  56. Nikola Janevski - Zabrdeni
  57. Dimitar Stojanov Jankuloski - Petoraci
  58. Risto Pavlev Janchev - Trsje
  59. Koljo Stefanov Kazakov - R'mbi
  60. Risto Stojanov Kanzurov - Popadija
  61. Fana Kirova Karagirova - Ovcarani
  62. Risto Karafilov - Medovo
  63. Lena Kirova - Prekopana
  64. Vasil Stojanev Kozarovski - Setina
  65. Todor Andonov Kostadinov - Sorovic
  66. Dimitrija Shilev Kostadinov - Setina
  67. Lazo Dime Kostencev - Krusoradi
  68. Trajan Kostencev - Setina
  69. Alekso Gastarov Kostov - Setina
  70. Tale Kotev - Krusoradi
  71. Hristo Stoice Kraev - Eksi Su
  72. Tomo Jovanov Krkale - Setina
  73. Delo Petrev Krkacov - Ovcarani
  74. Spiro Petrov Krstov - Kuckoveni
  75. Icho Stojkov Kulibanov - Setina
  76. Done Kufalov - German
  77. Georgi Vasilev Lakarda - Setina
  78. Ilo Stefov Lakordov - Setina
  79. Krste Lamev - Krusoradi
  80. Stefo Stojanov Lebamovski - Setina
  81. Dimitar Toso Lebanov - Setina
  82. Mitre Maljanov - German
  83. Pero Georgiev Malov - Setina
  84. Lazo Malov - Chegan
  85. Mice Janev Mandzov - Eksi Su
  86. Hristo Marinov - Prekopana
  87. Krstin Markovski - P'lpi
  88. Mihail Georgiev Maurdev - Buf
  89. Kosta Dimitrov Mitanovski - Petoraci
  90. Lazar Hristov Michov - Neret
  91. Krste Georgi Nasev - Pesocnica
  92. Todor Nasev - Pesocnica
  93. Lazar Filipov Naumov - Buf
  94. Lazo Dafov Nedelkov - Sakulevo
  95. Dine Ivanov Nedelkov - Banica
  96. Georgi Nikolov - Dolno Kotori
  97. Lazar Nikolov - Sakulevo
  98. Todora Nikolova - Asanovo
  99. Ilija Krstev Opasinov - Buf
  100. Georgi Dimitrov Panov - Buf
  101. Krste Dinev Petkovski - Banica
  102. Atanas Andonov Petrov - Buf
  103. Spiro Novace Petrov - Grazdeno
  104. Dile Mitrev Popov - Setina
  105. Vasil Popov - Boresnica
  106. Risto Stefo Rapovski - Banica
  107. Georgi Stojanov Rickov - Sakulevo
  108. Stefan Atanasov Rolev - Vrbeni
  109. Micko Georgiev Romanov - Eksi Su
  110. Ognen Gorgiev Rusev - Setina
  111. Georgi Micev Rusev - Setina
  112. Despot Simeonov Simidzijev - Ovcarani
  113. Vangel Aleksov Sotirov - Negocani
  114. Alekso Todorce - Krusoradi
  115. Georgi Petrev Torbakov - Setina
  116. Hristo Georgiev Trpceski - Setina
  117. Pando Georgiev Kjurcin - Prekopana
  118. Vangel Filipov - Dolno Kotori
  119. Georgi Petrov Filipov - Setina
  120. Luka Spirov Filipov - Rudari
  121. Risto Petrov Filipovski - Ovcarani
  122. Spiro Fotev - German
  123. Krste Hristov Hadziev - Ovcarani
  124. Petar Krstev Hrisafov - Banica
  125. Trifun Kostov Hristov - Krusoradi
  126. Atanas Cvetkovski - Buf
  127. Vane Kostov Ciculov - Krusoradi
  128. Atanas Dimitriev Cuculov - Setina
  129. Georgi Caldarov - Setina
  130. Tasho Georgiev Cokrev - Setina
  131. Nedelko Stojanov Cocev - Vrbeni
  132. Risto Vanev Dzingov - Krusoradi
  133. Cvetko Trpev Shalapanov - Asanovo
  134. Efto Ivanov Shapazov - Buf
  135. Nikola Pavlov Shapazov - Buf
  136. Pavle Petrov Shapazov - Buf
  137. Spase Kirkov Sekrev - Ovcarani

  Leave a comment:


 • Niko777
  replied
  Originally posted by stefan559 View Post
  Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
  Thank you Stefan, I have been searching for these testimonies for years but could not find anything online. Those from the Lerin region are of great interest to me.

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  101. Anastasija Trpeva Antonova - Skopje
  102. Velko Gavrov Ancevski - Dolno Sonje (Sopište Municipality)
  103. Stroiman Pavlov Anchev - Kundino (Probištip Municipality)
  104. Georgi Andzijev - Pozarsko (Voden/Edessa)
  105. Nikola Gocev Apoleski - Kosel (Ohrid Municipality)
  106. Cvetko Trajanov Apostolov - Ohrid
  107. Georgi Apostolov - Krusoradi (Lerin/Florina)
  108. Ilija Apostolov - Krusoradi (Lerin/Florina)
  109. Petre Apostolovski - Bolno (Resen Municipality)
  110. Ivan Gorgiev Apostoloski - Prilep
  111. Stavre Lazarov Apostoloski - Velmevci (Demir Hisar Municipality)
  112. Lazar Trajkov Apostoloski - Dolno Lakocerej (Ohrid Municipality)
  113. Ordan Cvetkov Apostoloski - Ohrid
  114. Pasko Argirov - Cetirok (Kostur/Kastoria)
  115. Dimitri Georgiev Arzanec - Ohrid
  116. Milan Kostov Arizankoski - Prisad (Prilep Municipality)
  117. Trajan Mircev Arminoski - Cer (Kicevo Municipality)
  118. Lambe Jonov Arnaudov - Ohrid
  119. Vasil Arnaudovski - German (Lerin/Florina/Prespa)
  120. Pano Atanasov Arsov - Mokreni (Caska Municipality)
  121. Tasko Arsov - Ohrid
  122. Gjorgi Arsoski - Dolno Rodivo (Voden/Edessa)
  123. Todor Jovanov Asprovski - Buf (Lerin/Florina)
  124. Nikola Asprovski - Ostima (Lerin/Florina)
  125. Jakim Stavrov Asprovski - Sopotsko (Resen Municipality)
  126. Todor Ancov Atanasov - Jastrebnik (Kocani Municipality)
  127. Stefan Dodev Atanasov - Prikovci (Kratovo Municipality)
  128. Mite Gorgiev Atanasov - Podares (Radovis Municipality)
  129. Petrus Mladenov Atanasov - Turalevo (Kratovo Municipality)
  130. Jove Radev Atanasov - Stip

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  Originally posted by soldier of macedon View Post
  yes, he includes the personal statements of 14 individuals in his book, loyalty unto death. Interesting reading, albeit a small sample.

  Поздрав Стефан и добродојдовте. Вие од Македонија пишувате?

  Сите девет книги од илинденските сведоштва ги имате? Прашувам во случај ако ни треба повеќе информација за некој од личностите во списокот што ќе го објавите.
  Да во Македонија сум. Ги имам сите книги. Слободно прашајте што ве интересира.

  Leave a comment:


 • Soldier of Macedon
  replied
  Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
  Keith Brown utilises them in some of his work, he refers to them as the 'Ilinden Dossiers'.
  Yes, he includes the personal statements of 14 individuals in his book, Loyalty unto Death. Interesting reading, albeit a small sample.
  Originally posted by stefan559 View Post
  Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
  Поздрав Стефан и добродојдовте. Вие од Македонија пишувате?

  Сите девет книги од илинденските сведоштва ги имате? Прашувам во случај ако ни треба повеќе информација за некој од личностите во списокот што ќе го објавите.

  Leave a comment:


 • stefan559
  replied
  1. Vele Micev Abedinovski - from Sopotnica (Demir Hisar Municipality)
  2. Atanas Vasilev Avramov - Bogdanci
  3. Vane Ristov Avramov - Ovcarani (Lerin/Florina)
  4. Misajlo Danilov Avramoski - Klenoec (Kičevo Municipality)
  5. Najde Janev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
  6. Petre Kitanov Avramoski - Popoec (Kičevo Municipality)
  7. Gorgija Lazev Avramoski - Patec (Kičevo Municipality)
  8. Cvetko Petrev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
  9. Siljan Avramoski - Godivje (Debarca Municipality)
  10. Vojdin Stevanovski Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
  11. Eftim Tanev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
  12. Risto Cvetkov Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
  13. Ilo Lazov Ajtov - Setina (Lerin/Florina)
  14. Vaca Koceva Ajtova - Radovis
  15. Jordana Vasileva Alagjozovska - Rusinovo (Berovo Municipality)
  16. Vasil Dimov Alagjozovski - Rusinovo (Berovo Municipality)
  17. Vasil Ristov Aladzajkov - Smokvica (Gevgelija Municipality)
  18. Ilija Ristov Aladzajkov - - Smokvica (Gevgelija Municipality)
  19. Koce Anev Aleksov - Stip
  20. Boris Gigov Aleksov - Veles
  21. Kole Dosev Aleksov - Dobrevo (Probištip Municipality)
  22. Divanis Efremov Aleksov - Gorni Balvan (Štip Municipality)
  23. Bogdan Petkov Aleksov - lived in Jabuka, Vojvodina. Unknown place of birth.
  24. Jove Trajcev Aleksov - Stip
  25. Stojan Velickov Aleksovski - Kriva Palanka
  26. Sekula Ristov Aleksovski - Sipokno (Ohrid Municipality)
  27. Arsena Andonova Aleksoska - Dusegubica (Kičevo Municipality)
  28. Gjurcin Matev Aleksoski - Vrbjani (Debarca Municipality)
  29. Bogoja Trifunov Aleksoski - Brezani (Debarca Municipality)
  30. Cvetan Aleksoski - Lavcani (Kičevo Municipality)
  31. Marija Boceva Alimaskoska - Prilep
  32. Iljo Veljanov Altiparmakov - Dolenci (Bitola Municipality)
  33. Nikola Vejlanov Altiparmakov - Dolenci (Bitola Municipality)
  34. Petre Dimov Alcev - Rastani (Veles Municipality)
  35. Nikola Dimitrov Alcinov - Konjsko (Gevgelija Municipality)
  36. Georgi Aljabakov - Obsirina (Lerin/Florina)
  37. Trpo Georgiev Angelkov - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
  38. Tale Dimov Angelevski - Boista (Demir Hisar Municipality)
  39. Mitra Koteva Angeleska - Vardino (Demir Hisar Municipality)
  40. Grujo Ilija Angeleski - Zashle (Demir Hisar Municipality)
  41. Bimbil Jonov Angeleski - Godivje (Debarca Municipality)
  42. Risto Kostov Angeleski - Velgosti (Ohrid Municipality)
  43. Petre Markov Angeleski - Boista (Demir Hisar Municipality)
  44. Angele Micev Angeleski - Vardino (Demir Hisar Municipality)
  45. Stojko Nedanov Angeleski - Prostranje - (Kičevo Municipality)
  46. Spase Novev Angeleski - Godivje (Debarca Municipality)
  47. Micko Stojanov Angeleski - Dolenci (Demir Hisar Municipality)
  48. Stevo Temelkov Angeleski - Gorno Krusje (Resen Municipality)
  49. Risto Trenev Angeleski - Laktinje (Debarca Municipality)
  50. Tasho Angelkov - Vatasa (Kavadarci Municipality)
  51. Bono Kocev Angelkov - Dabniste (Kavadarci Municipality)
  52. Trpo Angelkov - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
  53. Janga Angelkova - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
  54. Petar Najdov Angelkovski - Capari (Bitola Municipality)
  55. Stavre Temelkov Angelkovski - Gorno Krusje (Resen Municipality)
  56. Velko Kostov Angelkoski - Krusevo
  57. Dime Tosev Angelkoski - Vogjani (Krivogaštani Municipality)
  58. Boshe Janev Angelov - Rakovo (Lerin/Florina)
  59. Grujo Kitanov Angelov - Bitola
  60. Milan Milenkov Angelov - Sopot (Sveti Nikole Municipality)
  61. Cande Mitrev Angelov - Krajnici (Veles Municipality)
  62. Lazo Nastov Angelov - Veles
  63. Ivan Nikolov Angelov - Dubrovo (Negotino Municipality)
  64. Stefan Slavev Angelov - Krajnici (Veles Municipality)
  65. Aleksandra Dimitrova (Skodreanu) Angelova - Krusevo
  66. Krste Angelovski - Zlatari (Resen Municipality)
  67. Filip Angelovski - P'lpi - (Lerin/Florina/Prespa)
  68. Anastas Grujov Angeloski - Arbinovo (Debarca Municipality)
  69. Todor Nikolov Andasarski - Ljubanci (Čučer-Sandevo Municipality)
  70. Stojan Ristev Andovski - Vitoliste (Prilep Municipality/Mariovo)
  71. Andon Ananiev Andonov - Kocani
  72. Vasil Atanasov Andonov - Vecista (Ber/Beria)
  73. Jordan Ackov Andonov - Skopje
  74. Koce Donev Andonov - Stip
  75. Trifun Kotev Andonovski - Carev Dvor (Resen Municipality)
  76. Andrija Mitrev Andonovski - Gorno Dupeni (Resen Municipality)
  77. Tale Naumov Andonovski - Drmeni (Resen Municipality)
  78. Mice Necov Andonovski - Carev Dvor (Resen Municipality)
  79. Stojan Andon Andonoski - Brezovo (Demir Hisar Municipality)
  80. Dile Gorgiov Andonoski - Leskovo (Demir Hisar Municipality)
  81. Lazar Ivanov Andonoski - Prilep
  82. Tase Andonoski - Lavcani (Kičevo Municipality)
  83. Risto Nikolov Andonoski - Trebiste (Golo Brdo/Albania)
  84. Risto Ivanov Andreev - Gevgelija
  85. Stojan Ivanov Andreev - Gorno Kratovo (Kratovo Municipality)
  86. Aleksa Iliev Andreev - Gorno Kratovo (Kratovo Municipality)
  87. Ristana Andreevska - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
  88. Jonce Andreevski - Laktinje (Debarca Municipality)
  89. Kirjako Andreevski - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
  90. Trajko Anastov Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
  91. Bozin Andreski - Slivovo (Debarca Municipality)
  92. Dimo Andreski - Laktinje (Debarca Municipality)
  93. Ivan Micev Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
  94. Jon Nastov Andreski - Dolenci (Demir Hisar Municipality)
  95. Risto Stepanov Andreski - Kuratica Kuratica (Ohrid Municipality)
  96. Sekula Stojanov Andreski - Velmevci (Demir Hisar Municipality)
  97. Vanco Tanev Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
  98. Stojan Kostov Angjov - Smolari (Novo Selo Municipality)
  99. Dime Panchev Anicinov - Skopje
  100. Atanas Kotev Ansarov - Monospitovo (Bosilovo Municipality)

  I wrote in which municipalities or regions аre the villages where they come from
  Last edited by stefan559; 07-02-2020, 08:24 AM. Reason: much more informations

  Leave a comment:


 • Liberator of Makedonija
  replied
  Keith Brown utilises them in some of his work, he refers to them as the 'Ilinden Dossiers'. Жал ми е дека не зборувам на македонски, немам зборовите за овој предмет.

  Leave a comment:


 • stefan559
  started a topic Илинденски сведоштва

  Илинденски сведоштва

  Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
Working...
X