Илинденски сведоштва

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
 • stefan559
  Junior Member
  • Mar 2020
  • 17

  Илинденски сведоштва

  Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
 • Liberator of Makedonija
  Senior Member
  • Apr 2014
  • 1597

  #2
  Keith Brown utilises them in some of his work, he refers to them as the 'Ilinden Dossiers'. Жал ми е дека не зборувам на македонски, немам зборовите за овој предмет.
  I know of two tragic histories in the world- that of Ireland, and that of Macedonia. Both of them have been deprived and tormented.

  Comment

  • stefan559
   Junior Member
   • Mar 2020
   • 17

   #3
   1. Vele Micev Abedinovski - from Sopotnica (Demir Hisar Municipality)
   2. Atanas Vasilev Avramov - Bogdanci
   3. Vane Ristov Avramov - Ovcarani (Lerin/Florina)
   4. Misajlo Danilov Avramoski - Klenoec (Kičevo Municipality)
   5. Najde Janev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
   6. Petre Kitanov Avramoski - Popoec (Kičevo Municipality)
   7. Gorgija Lazev Avramoski - Patec (Kičevo Municipality)
   8. Cvetko Petrev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
   9. Siljan Avramoski - Godivje (Debarca Municipality)
   10. Vojdin Stevanovski Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
   11. Eftim Tanev Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
   12. Risto Cvetkov Avramoski - Kuratica (Ohrid Municipality)
   13. Ilo Lazov Ajtov - Setina (Lerin/Florina)
   14. Vaca Koceva Ajtova - Radovis
   15. Jordana Vasileva Alagjozovska - Rusinovo (Berovo Municipality)
   16. Vasil Dimov Alagjozovski - Rusinovo (Berovo Municipality)
   17. Vasil Ristov Aladzajkov - Smokvica (Gevgelija Municipality)
   18. Ilija Ristov Aladzajkov - - Smokvica (Gevgelija Municipality)
   19. Koce Anev Aleksov - Stip
   20. Boris Gigov Aleksov - Veles
   21. Kole Dosev Aleksov - Dobrevo (Probištip Municipality)
   22. Divanis Efremov Aleksov - Gorni Balvan (Štip Municipality)
   23. Bogdan Petkov Aleksov - lived in Jabuka, Vojvodina. Unknown place of birth.
   24. Jove Trajcev Aleksov - Stip
   25. Stojan Velickov Aleksovski - Kriva Palanka
   26. Sekula Ristov Aleksovski - Sipokno (Ohrid Municipality)
   27. Arsena Andonova Aleksoska - Dusegubica (Kičevo Municipality)
   28. Gjurcin Matev Aleksoski - Vrbjani (Debarca Municipality)
   29. Bogoja Trifunov Aleksoski - Brezani (Debarca Municipality)
   30. Cvetan Aleksoski - Lavcani (Kičevo Municipality)
   31. Marija Boceva Alimaskoska - Prilep
   32. Iljo Veljanov Altiparmakov - Dolenci (Bitola Municipality)
   33. Nikola Vejlanov Altiparmakov - Dolenci (Bitola Municipality)
   34. Petre Dimov Alcev - Rastani (Veles Municipality)
   35. Nikola Dimitrov Alcinov - Konjsko (Gevgelija Municipality)
   36. Georgi Aljabakov - Obsirina (Lerin/Florina)
   37. Trpo Georgiev Angelkov - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
   38. Tale Dimov Angelevski - Boista (Demir Hisar Municipality)
   39. Mitra Koteva Angeleska - Vardino (Demir Hisar Municipality)
   40. Grujo Ilija Angeleski - Zashle (Demir Hisar Municipality)
   41. Bimbil Jonov Angeleski - Godivje (Debarca Municipality)
   42. Risto Kostov Angeleski - Velgosti (Ohrid Municipality)
   43. Petre Markov Angeleski - Boista (Demir Hisar Municipality)
   44. Angele Micev Angeleski - Vardino (Demir Hisar Municipality)
   45. Stojko Nedanov Angeleski - Prostranje - (Kičevo Municipality)
   46. Spase Novev Angeleski - Godivje (Debarca Municipality)
   47. Micko Stojanov Angeleski - Dolenci (Demir Hisar Municipality)
   48. Stevo Temelkov Angeleski - Gorno Krusje (Resen Municipality)
   49. Risto Trenev Angeleski - Laktinje (Debarca Municipality)
   50. Tasho Angelkov - Vatasa (Kavadarci Municipality)
   51. Bono Kocev Angelkov - Dabniste (Kavadarci Municipality)
   52. Trpo Angelkov - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
   53. Janga Angelkova - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
   54. Petar Najdov Angelkovski - Capari (Bitola Municipality)
   55. Stavre Temelkov Angelkovski - Gorno Krusje (Resen Municipality)
   56. Velko Kostov Angelkoski - Krusevo
   57. Dime Tosev Angelkoski - Vogjani (Krivogaštani Municipality)
   58. Boshe Janev Angelov - Rakovo (Lerin/Florina)
   59. Grujo Kitanov Angelov - Bitola
   60. Milan Milenkov Angelov - Sopot (Sveti Nikole Municipality)
   61. Cande Mitrev Angelov - Krajnici (Veles Municipality)
   62. Lazo Nastov Angelov - Veles
   63. Ivan Nikolov Angelov - Dubrovo (Negotino Municipality)
   64. Stefan Slavev Angelov - Krajnici (Veles Municipality)
   65. Aleksandra Dimitrova (Skodreanu) Angelova - Krusevo
   66. Krste Angelovski - Zlatari (Resen Municipality)
   67. Filip Angelovski - P'lpi - (Lerin/Florina/Prespa)
   68. Anastas Grujov Angeloski - Arbinovo (Debarca Municipality)
   69. Todor Nikolov Andasarski - Ljubanci (Čučer-Sandevo Municipality)
   70. Stojan Ristev Andovski - Vitoliste (Prilep Municipality/Mariovo)
   71. Andon Ananiev Andonov - Kocani
   72. Vasil Atanasov Andonov - Vecista (Ber/Beria)
   73. Jordan Ackov Andonov - Skopje
   74. Koce Donev Andonov - Stip
   75. Trifun Kotev Andonovski - Carev Dvor (Resen Municipality)
   76. Andrija Mitrev Andonovski - Gorno Dupeni (Resen Municipality)
   77. Tale Naumov Andonovski - Drmeni (Resen Municipality)
   78. Mice Necov Andonovski - Carev Dvor (Resen Municipality)
   79. Stojan Andon Andonoski - Brezovo (Demir Hisar Municipality)
   80. Dile Gorgiov Andonoski - Leskovo (Demir Hisar Municipality)
   81. Lazar Ivanov Andonoski - Prilep
   82. Tase Andonoski - Lavcani (Kičevo Municipality)
   83. Risto Nikolov Andonoski - Trebiste (Golo Brdo/Albania)
   84. Risto Ivanov Andreev - Gevgelija
   85. Stojan Ivanov Andreev - Gorno Kratovo (Kratovo Municipality)
   86. Aleksa Iliev Andreev - Gorno Kratovo (Kratovo Municipality)
   87. Ristana Andreevska - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
   88. Jonce Andreevski - Laktinje (Debarca Municipality)
   89. Kirjako Andreevski - D'mbeni (Kostur/Kastoria)
   90. Trajko Anastov Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
   91. Bozin Andreski - Slivovo (Debarca Municipality)
   92. Dimo Andreski - Laktinje (Debarca Municipality)
   93. Ivan Micev Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
   94. Jon Nastov Andreski - Dolenci (Demir Hisar Municipality)
   95. Risto Stepanov Andreski - Kuratica Kuratica (Ohrid Municipality)
   96. Sekula Stojanov Andreski - Velmevci (Demir Hisar Municipality)
   97. Vanco Tanev Andreski - Golemo Crsko (Kičevo Municipality)
   98. Stojan Kostov Angjov - Smolari (Novo Selo Municipality)
   99. Dime Panchev Anicinov - Skopje
   100. Atanas Kotev Ansarov - Monospitovo (Bosilovo Municipality)

   I wrote in which municipalities or regions аre the villages where they come from
   Last edited by stefan559; 07-02-2020, 08:24 AM. Reason: much more informations

   Comment

   • Soldier of Macedon
    Senior Member
    • Sep 2008
    • 13675

    #4
    Originally posted by Liberator of Makedonija View Post
    Keith Brown utilises them in some of his work, he refers to them as the 'Ilinden Dossiers'.
    Yes, he includes the personal statements of 14 individuals in his book, Loyalty unto Death. Interesting reading, albeit a small sample.
    Originally posted by stefan559 View Post
    Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
    Поздрав Стефан и добродојдовте. Вие од Македонија пишувате?

    Сите девет книги од илинденските сведоштва ги имате? Прашувам во случај ако ни треба повеќе информација за некој од личностите во списокот што ќе го објавите.
    In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

    Comment

    • stefan559
     Junior Member
     • Mar 2020
     • 17

     #5
     Originally posted by soldier of macedon View Post
     yes, he includes the personal statements of 14 individuals in his book, loyalty unto death. Interesting reading, albeit a small sample.

     Поздрав Стефан и добродојдовте. Вие од Македонија пишувате?

     Сите девет книги од илинденските сведоштва ги имате? Прашувам во случај ако ни треба повеќе информација за некој од личностите во списокот што ќе го објавите.
     Да во Македонија сум. Ги имам сите книги. Слободно прашајте што ве интересира.

     Comment

     • stefan559
      Junior Member
      • Mar 2020
      • 17

      #6
      101. Anastasija Trpeva Antonova - Skopje
      102. Velko Gavrov Ancevski - Dolno Sonje (Sopište Municipality)
      103. Stroiman Pavlov Anchev - Kundino (Probištip Municipality)
      104. Georgi Andzijev - Pozarsko (Voden/Edessa)
      105. Nikola Gocev Apoleski - Kosel (Ohrid Municipality)
      106. Cvetko Trajanov Apostolov - Ohrid
      107. Georgi Apostolov - Krusoradi (Lerin/Florina)
      108. Ilija Apostolov - Krusoradi (Lerin/Florina)
      109. Petre Apostolovski - Bolno (Resen Municipality)
      110. Ivan Gorgiev Apostoloski - Prilep
      111. Stavre Lazarov Apostoloski - Velmevci (Demir Hisar Municipality)
      112. Lazar Trajkov Apostoloski - Dolno Lakocerej (Ohrid Municipality)
      113. Ordan Cvetkov Apostoloski - Ohrid
      114. Pasko Argirov - Cetirok (Kostur/Kastoria)
      115. Dimitri Georgiev Arzanec - Ohrid
      116. Milan Kostov Arizankoski - Prisad (Prilep Municipality)
      117. Trajan Mircev Arminoski - Cer (Kicevo Municipality)
      118. Lambe Jonov Arnaudov - Ohrid
      119. Vasil Arnaudovski - German (Lerin/Florina/Prespa)
      120. Pano Atanasov Arsov - Mokreni (Caska Municipality)
      121. Tasko Arsov - Ohrid
      122. Gjorgi Arsoski - Dolno Rodivo (Voden/Edessa)
      123. Todor Jovanov Asprovski - Buf (Lerin/Florina)
      124. Nikola Asprovski - Ostima (Lerin/Florina)
      125. Jakim Stavrov Asprovski - Sopotsko (Resen Municipality)
      126. Todor Ancov Atanasov - Jastrebnik (Kocani Municipality)
      127. Stefan Dodev Atanasov - Prikovci (Kratovo Municipality)
      128. Mite Gorgiev Atanasov - Podares (Radovis Municipality)
      129. Petrus Mladenov Atanasov - Turalevo (Kratovo Municipality)
      130. Jove Radev Atanasov - Stip

      Comment

      • Niko777
       Senior Member
       • Oct 2010
       • 1895

       #7
       Originally posted by stefan559 View Post
       Поздрав до сите. ја отварам оваа тема за книгите илинденски сведоштва. во тие книги, вкупно 9 на број, свои сведоштва оставиле преку 4.000 илинденци од сите краишта на денешна Македонија, како и Егејска Македонија, а мал дел и од Мала Преспа и Голо Брдо во Албанија. Тие на македонски власти после Втората светска војна им оставиле сведоштва за борбите во кои учествувале против османлиите. Во една од книгите јас го пронајдов и мојот пра-пра дедо од Врбјани-Дебарца. Ќе напишам за сите апликанти, па можеби некој ќе си го пронајде и својот предок. Ќе ги објавувам по азбучен ред (по презимиња, не имиња). Ќе ги објавувам на латиница, и ќе го вметнувам и нивното место на раѓање.
       Thank you Stefan, I have been searching for these testimonies for years but could not find anything online. Those from the Lerin region are of great interest to me.

       Comment

       • stefan559
        Junior Member
        • Mar 2020
        • 17

        #8
        IMRO members from Lerin region. from the books ''Ilindenski svedostva''

        1. Vane Ristov Avramov - Ovcarani
        2. Ilo Lazov Ajtov - Setina
        3. Georgi Alabakov - Obsirina
        4. Bose Janev Angelov - Rakovo
        5. Filip Angelovski - P'lpi
        6. Georgi Apostolov - Krusoradi
        7. Ilija Apostolov - Krusoradi
        8. Vasil Arnautovski - German
        9. Kote Sterjov Adzioski - German
        10. Atanas Jonev Bajovski - Buf
        11. Petko Jonev Bajovski - Buf
        12. Tanas Krstev Baljov - Krusoradi
        13. Gorgi Kostov Badzarov - Setina
        14. Mice Filipov Bejkov - Setina
        15. Deljo Atanasov Beslijev - Sakulevo
        16. Petre Beslijev - Sakulevo
        17. Kolje Boglev - German
        18. Ilija Bozinov - Armensko
        19. Vasil Stefanov Bojadziev - Lerin
        20. Careva Hristova Bojadzieva - Ovcarani
        21. Nikola Jovanov Boskov - Neokazi
        22. Bozin Trajkov Branov - Buf
        23. Stefo Vasilov Vackov - Setina
        24. Lazo Vesovski - Krusoradi
        25. Vane Gakov - Cegan
        26. Dimitar Vasilev Georgiev - Banica
        27. Dimitar Hristov Geskovski - Sorovic
        28. Risto Kostov Govedarov - Krusoradi
        29. Stojan Dimitriev Gochev - Lagen
        30. Risto Gramov - Krusoradi
        31. Nikola Evtov Davitarov - Buf
        32. Iljo Ristov Dajkov - Banica
        33. Lazo Dalakov - Pesocnica
        34. Vasil Dafovski - Sakulevo
        35. Georgi Kirkov Dafovski - Neokazi
        36. Petre Petre Derlel - Trsje
        37. Todora Jovanova Dimitrova - Rakovo
        38. Ilija Nikolov Dimitrovski - Leskovo
        39. Georgi Tashev Dimov - Krusoradi
        40. Dimitri Vasilev Dinakov - Setina
        41. Stefan Peshov Dinkov - Cerovo
        42. Dimitar Risto Dodov - Neokazi
        43. Risto Ivanov Domazetovski - Vrbeni
        44. Georgi Vasilev Donakov - Setina
        45. Pantil Donakov - Setina
        46. Jordanka Donakova - Setina
        47. Atanas Donovski - Krusoradi
        48. Risto Donchev - Krusoradi
        49. Filip Naumov Dronchev - Buf
        50. Kole Dudev - Krusoradi
        51. German Ristov Dupcinov - German
        52. Nikola Pavlev Gjosev - Krusoradi
        53. Gorgi Zezov - Gornicevo
        54. Ilija Nikolov Ivanov - Ljubetino
        55. Vane Jadrov - Sakulevo
        56. Nikola Janevski - Zabrdeni
        57. Dimitar Stojanov Jankuloski - Petoraci
        58. Risto Pavlev Janchev - Trsje
        59. Koljo Stefanov Kazakov - R'mbi
        60. Risto Stojanov Kanzurov - Popadija
        61. Fana Kirova Karagirova - Ovcarani
        62. Risto Karafilov - Medovo
        63. Lena Kirova - Prekopana
        64. Vasil Stojanev Kozarovski - Setina
        65. Todor Andonov Kostadinov - Sorovic
        66. Dimitrija Shilev Kostadinov - Setina
        67. Lazo Dime Kostencev - Krusoradi
        68. Trajan Kostencev - Setina
        69. Alekso Gastarov Kostov - Setina
        70. Tale Kotev - Krusoradi
        71. Hristo Stoice Kraev - Eksi Su
        72. Tomo Jovanov Krkale - Setina
        73. Delo Petrev Krkacov - Ovcarani
        74. Spiro Petrov Krstov - Kuckoveni
        75. Icho Stojkov Kulibanov - Setina
        76. Done Kufalov - German
        77. Georgi Vasilev Lakarda - Setina
        78. Ilo Stefov Lakordov - Setina
        79. Krste Lamev - Krusoradi
        80. Stefo Stojanov Lebamovski - Setina
        81. Dimitar Toso Lebanov - Setina
        82. Mitre Maljanov - German
        83. Pero Georgiev Malov - Setina
        84. Lazo Malov - Chegan
        85. Mice Janev Mandzov - Eksi Su
        86. Hristo Marinov - Prekopana
        87. Krstin Markovski - P'lpi
        88. Mihail Georgiev Maurdev - Buf
        89. Kosta Dimitrov Mitanovski - Petoraci
        90. Lazar Hristov Michov - Neret
        91. Krste Georgi Nasev - Pesocnica
        92. Todor Nasev - Pesocnica
        93. Lazar Filipov Naumov - Buf
        94. Lazo Dafov Nedelkov - Sakulevo
        95. Dine Ivanov Nedelkov - Banica
        96. Georgi Nikolov - Dolno Kotori
        97. Lazar Nikolov - Sakulevo
        98. Todora Nikolova - Asanovo
        99. Ilija Krstev Opasinov - Buf
        100. Georgi Dimitrov Panov - Buf
        101. Krste Dinev Petkovski - Banica
        102. Atanas Andonov Petrov - Buf
        103. Spiro Novace Petrov - Grazdeno
        104. Dile Mitrev Popov - Setina
        105. Vasil Popov - Boresnica
        106. Risto Stefo Rapovski - Banica
        107. Georgi Stojanov Rickov - Sakulevo
        108. Stefan Atanasov Rolev - Vrbeni
        109. Micko Georgiev Romanov - Eksi Su
        110. Ognen Gorgiev Rusev - Setina
        111. Georgi Micev Rusev - Setina
        112. Despot Simeonov Simidzijev - Ovcarani
        113. Vangel Aleksov Sotirov - Negocani
        114. Alekso Todorce - Krusoradi
        115. Georgi Petrev Torbakov - Setina
        116. Hristo Georgiev Trpceski - Setina
        117. Pando Georgiev Kjurcin - Prekopana
        118. Vangel Filipov - Dolno Kotori
        119. Georgi Petrov Filipov - Setina
        120. Luka Spirov Filipov - Rudari
        121. Risto Petrov Filipovski - Ovcarani
        122. Spiro Fotev - German
        123. Krste Hristov Hadziev - Ovcarani
        124. Petar Krstev Hrisafov - Banica
        125. Trifun Kostov Hristov - Krusoradi
        126. Atanas Cvetkovski - Buf
        127. Vane Kostov Ciculov - Krusoradi
        128. Atanas Dimitriev Cuculov - Setina
        129. Georgi Caldarov - Setina
        130. Tasho Georgiev Cokrev - Setina
        131. Nedelko Stojanov Cocev - Vrbeni
        132. Risto Vanev Dzingov - Krusoradi
        133. Cvetko Trpev Shalapanov - Asanovo
        134. Efto Ivanov Shapazov - Buf
        135. Nikola Pavlov Shapazov - Buf
        136. Pavle Petrov Shapazov - Buf
        137. Spase Kirkov Sekrev - Ovcarani

        Comment

        • stefan559
         Junior Member
         • Mar 2020
         • 17

         #9
         IMRO members from Kicevo region. from the books ''Ilindenski svedostva''

         1. Misajlo Danilov Avramoski - Klenoec
         2. Petre Kitanov Avramoski - Popoec
         3. Gorgija Lazev Avramoski - Patec
         4. Arsena Andonova Aleksoska - Dusegubica
         5. Cvetan Aleksoski - Lavcani
         6. Stojko Nedanov Angeleski - Prostranje
         7. Tase Ilievski Andonoski - Lavcani
         8. Trajko Anastov Andreski - Golemo Crsko
         9. Ivan Micev Andreski - Golemo Crsko
         10. Vanco Tanev Andreski - Golemo Crsko
         11. Trajan Mircev Arminoski - Cer
         12. Jon Aleksov Blazeski - Malo Crsko
         13. Jovan Karafilov Blazeski - Rusjaci
         14. Ilko Blazeski - Klenoec
         15. Mitan Blazeski - Popoec
         16. Genadija Nikolov Blazeski - Dobrenoec
         17. Milan Pavlev Blazeski - Judovo
         18. Trajan Siljanov Bogdanovski - Cer
         19. Milica Josifova Boeva - Kicevo
         20. Stojan Bozinoski - Plasnica
         21. Mito Stojkov Bojoski - Vranestica
         22. Velko Bozinov Borozanoski - Malo Crsko
         23. Kostadin Bozinov Brdaroski - Cer
         24. Angele Naste Bungurov - Kicevo
         25. Naum Simonov Burevski - Cer
         26. Stanko Simjanov Veljanoski - Ivancista
         27. Sofronija Dimov Veljanoski - Sviniste
         28. Janko Veljanoski - Lavcani
         29. Josif Veljanoski - Belica
         30. Alekso Veljanoski - Tuin
         31. Trajan Kostadinov Vlkanovski - Latovo
         32. Ilija Mojsov Vlkanoski - Prostranje
         33. Kosta Vojneski - Prostranje
         34. Stanko Vojneski - Dobrenoec
         35. Perunina (Najdeska) Gavriloska - Ivancista
         36. Angele Todorov Geskoski - Gorno Dobrenoec
         37. Ivan Gorgiev Ginoski - Sviniste
         38. Ilinka Bozinova Gojdaroska - Kozica
         39. Petre Grgoski - Brzdani
         40. Krste Grozdanoski - Sviniste
         41. Trajko Kostadinov Grujoski - Dobrenoec
         42. Naum Damjanoski - Klenoec
         43. Kiro Makrev Damjanoski - Ehloec
         44. Andon Blazev Dejanoski - Lavcani
         45. Micko Stojanovski Dimitrijoski - Manastirsko Dolenci
         46. Misajle Georgiev Dimitrioski - Manastirsko Dolenci
         47. Petko Dimov Dimoski - Malo Crsko
         48. Vasile Stojanov Domazetovski - Cer
         49. Avram Doneski - Judovo
         50. Mane Siljanov Dukoski - Srbjani
         51. Angele Dimov Durtanoski - Cer
         52. Rade Geskoski - Dobrenoec
         53. Mishko Dejanov Gjoreski - Klenoec
         54. Mihaile Georeski - Kladnik
         55. Spiro Stojanov Gjorgeski - Klenoec
         56. Jordan Velkov Gorgijoski - Rastani
         57. Trajko Jovanov Gorgijoski - Rastani
         58. Dimitrija Gjoreski - Orlanci
         59. Jon Gjoreski - Orlanci
         60. Elez Feratov Elezoski - Drugovo
         61. Josiv Zdraveski - Kozica
         62. Cvetan Ivanoski - Prostranje
         63. Bozin Stefanov Ilijevski - Kicevo
         64. Stojan Ilijoski - Manastirsko Dolenci
         65. Vanco Ilioski - Brzdani
         66. Jordan Ilioski - Recani
         67. Georgija Fidanov Iloski - Ivancista
         68. Damjan Jankuloski - Brzdani
         69. Tase Momirov Jankuloski - Ehloec
         70. Delo Spasev Jankuloski - Ehloec
         71. Mino Ristev Jovanoski - Rastani
         72. Bozin Gjurcinov Joveski - Latovo
         73. Genadija Markov Josifoski - Lavcani
         74. Dafince Petkov Karafiloski - Ivancista
         75. Trajce Fidonov Karafiloski - Ivancista
         76. Milan Risteski Kiproski - Knezino
         77. Lazar Tasev Kitanov - Lavcani
         78. Genko Korunoski - Kladnik
         79. Jordan Korunoski - Belica
         80. Trajan Kostadinoski - Svetorace
         81. Sekula Kostadinoski - Lavcani
         82. Dimitrija Kragueski - Prostranje
         83. Spiro Jonov Krpacovski - Cer
         84. Blaze Savev Kuzmanov - Premka
         85. Sajko Matev Kuzmanoski - Podvis
         86. Vangel Simjanov Kuzmanoski - Rusjaci
         87. Krste Lazarevski - Sviniste
         88. Riste Lazareski - Dusegubica
         89. Jordan Sofronijov (Lazorski) - Osoj
         90. Jovan Gorgiev Licoski - Cer
         91. Milosav Kuzmanov Magdenoski - Staroec
         92. Cvetan Magdenov Magdeski - Cer
         93. Stefan Maneski - Osoj
         94. Ivan Markoski - Belica
         95. Genko Mijaileski - Orlanci
         96. Gorgi Damjanov Mijov - Malo Crsko
         97. Bogoja Mileski - Karbunica
         98. Aleksa Mitanoski - Kladnik
         99. Mojsija Mitanov Mitanoski - Kladnik
         100. Blaze Zdravev Mitreski - Golemo Crsko
         101. Serafim Lazarov Mitreski - Ehloec
         102. Tanasko Stefanov Mitreski - Dolno Dobrenoec
         103. Merdzan Stojko Mitreski - Dusegubica
         104. Alekso Mircev Mickoski - Malkoec
         105. Micko Kostev Momiroski - Belica
         106. Jonce Stojanov Momiroski - Belica
         107. Georgi Spasenov Nereski - Vranestica
         108. Spiro Ivanov Nastevski - Prostranje
         109. Todor Nastev Nasteski - Rastani
         110. Gorgi Naumov - Arangel
         111. Ladomir Cvetanov Naumovski - Popolzani
         112. Lube Nastev Naumoski - Podvis
         113. Mile Petrev Naumoski - Rastani
         114. Trajce Sekulov Naumoski - Popoec
         115. Sinadin Nikolovski - Brzdani
         116. Bimbil Mitrev Nikoloski - Ivancista
         117. Gjurcin Mitrov Nikoloski - Ivancista
         118. Spiro Nikoloski - Kicevo
         119. Stevanka Noveska - Rusjaci
         120. Dimo Paunoski - Belica
         121. Milan Pejovski - Kicevo
         122. Ivan Pejoski - Sviniste
         123. Mate Jakovlev Pejoski - Lavcani
         124. Paun Pejoski - Lavcani
         125. Lade Andonov Petkoski - Brzdani
         126. Srbin Bogojev Petreski - Dusegubica
         127. Misail Dukov Petreski - Knezino
         128. Kocho Gjorev Petreski - Osoj
         129. Zaharija Petreski - Sviniste
         130. Milenko Petreski - Belica
         131. Nake Petreski - Recani
         132. Bozin Piperkoski - Kozica
         133. Kocho Stamatov Poposki - Kladnik
         134. Naum Poposki - Dupjani
         135. Ana Cvetkova Risteska - Orlanci
         136. Stojan Risteski - Karbunica
         137. Arso Trpev Risteski - Malkoec
         138. Stojko Anastov Robevski - Cer
         139. Ljube Stojanov Saveski - Premka
         140. Kocho Gerasimov Simjanoski - Vidrani
         141. Mile Spasenoski - Karbunica
         142. Serafil Spasenoski - Karbunica
         143. Jordan Siljanov Spasenoski - Prostranje
         144. Luka (Stepanov) Srbinov - Belica
         145. Bozin Veljanov Stevanov - Cer
         146. Gerasim Stefanovski - Karbunica
         147. Viktor Dojcinov Stefanoski - Popoec
         148. Tashko Stefanoski - Lavcani
         149. Stefan Krstev Stefanoski - Kicevo
         150. Bogoja Stefanov Stojanov - Prostranje
         151. Spiro Donev Stojanoski - Popolzani
         152. Mane Stojanov Stojanoski - Oreovec
         153. Bilbil Ginov Stojkoski - Dupjani
         154. Jakim Ilijev Stojkoski - Dobrenoec
         155. Dragutin Mitanov Stojkoski - Oreovec
         156. Naste Filipov Stojkoski - Rusjaci
         157. Veljan Stojceski - Orlanci
         158. Mijajlo Streoski - Orlanci
         159. Mirce Grujov Tanaskoski - Judovo
         160. Antonija Tanasoski - Brzdani
         161. Vangel Miloshov Tarundzioski - Iziste
         162. Gerasim Tasev - Belica
         163. Krsta Trenkova Tomovska - Kicevo
         164. Jordan Trajanoski - Kozicino
         165. Bogoja Iliev Trajanoski - Prostranje
         166. Trene Tomev Trajkovski - Podvis
         167. Strezo Minov Trojanoski - Gorno Dobrenoec
         168. Mise (Sarafilov) Trpeski - Bigor Dolenci
         169. Paun Trpeski - Popoec
         170. Jovan Dimitriev Trpeski - Malo Crsko
         171. Milan Trenev Trpeski - Dusegubica
         172. Naste Filipov (Simeonov) Filiposki - Krusica
         173. Krste Trenev Filiposki - Dusegubica
         174. Jakov Cvetanovski - Popolzani
         175. Stojko Shosholoski - Vranestica
         176. Nikodin Shumkoski - Cer

         Comment

         • Soldier of Macedon
          Senior Member
          • Sep 2008
          • 13675

          #10
          Благодарам Стефан. Кога можите, објавете ги имињата од битолските села.
          In the name of the blood and the sun, the dagger and the gun, Christ protect this soldier, a lion and a Macedonian.

          Comment

          • stefan559
           Junior Member
           • Mar 2020
           • 17

           #11
           Еве сега ќе објавам за битолско. потоа и за охридско, костурско, преспанско/ресенско, прилепско, струшко, демирхисарско, воденско и останатите.

           IMRO members from Bitola region. from the books ''Ilindenski svedostva''

           1. Iljo Veljanov Altiparmakov - Dolenci
           2. Nikola Veljanov Altiparmakov - Dolenci
           3. Petar Najdov Angelkovski - Capari
           4. Grujo Kitanov Angelov - Bitola
           5. Andon Bozinov Ahtarovski - Mogila
           6. Trajan Talev Acheski - Srpci
           7. Tase Stamatov Bajchev - Bitola
           8. Stojce Barbutoski - Capari
           9. Kosta Bachanov - Bac
           10. Peno Georgiev Bejkov - Gjavato
           11. Tashko Georgiev Belchevski - Capari
           12. Naum Bendev - Gjavato
           13. Mitre Becvarovski - Capari
           14. Lazar Necev Bisakov - Bitola
           15. Nedan Bozinovski - Sekirani
           16. Dimitar Gligorov Bojadziev - Bitola
           17. Riste Markov Bojchevski - Crnicani
           18. Hristo Borimeckov - Capari
           19. Stojan Kotev Botkov - Gjavato
           20. Naum Bochvarov - Capari
           21. Nikola Kitev Bubev - Gjavato
           22. Petre Kitev Bubev - Gjavato
           23. Trene Stojanov Bunev - Gjavato
           24. Ilija Vasilevski - Kociste
           25. Georgi Atanasov (Lavrov) Vasilev - Sovic
           26. Todor Vasile Velev - Bitola
           27. Risto Dimitrov Velev - Bitola
           28. Jovan Talev Velev - Dedebalci
           29. Todor Talev Velev - Bitola
           30. Trajan Hristov Velev - Gjavato
           31. Sekula Janchev Veljanov - Gabalovci
           32. Risto Lozan Veljanovski - Cajlija
           33. Tase Spirov Vrckov - Capari
           34. Naum Vrckovski - Capari
           35. Jane Vrckovski - Capari
           36. Pando Acev Vrshkov - Bitola
           37. Blaze Bozinov Georgiev - Bitola
           38. Petar Bojchev Georgiev - Bitola
           39. Nikola Gikovski - Capari
           40. Naume Trpev Glavincevski - Gjavato
           41. Stefo Gogov - Sovic
           42. Krste Jovanov Gogovski - Velusina
           43. Blaze Dimov Gruev - Poesevo
           44. Gorgi Ilov Grujov - Krstoar
           45. Petre Gruev Grujovski - Srpci
           46. Vele Talev Grujoski - Poesevo
           47. Apostol Nikolov Gulabov - Gjavato
           48. Stojan Nikolov Gulabovski - Gjavato
           49. Lazar Kuzev Damcevski - Srpci
           50. Ilija Damceski - Oblakovo
           51. Tase Cvetkov Dimitrov - Bitola
           52. Velika Hristova Dimitrova - Dolno Aglarci
           53. Nikola Mihajlo Dimov - Bitola
           54. Patris Kostadinov Dinev - Bitola
           55. Georgi Stavrev Dodovski - Gjavato
           56. Naum Stavrev Dodovski - Gjavato
           57. Trajan Temelkov Dodovski - Gjavato
           58. Trpo Lazarov Dolov - Malovista
           59. Mihail Dimov Donev - Bitola
           60. Apostol Gorgiev Durmisov - Gjavato
           61. Georgi Nikolov Georgoski - Ramna
           62. Mihajlo Talev Gorgijevski - Kukurecani
           63. Todor Naumov Gjorevski - Krstoar
           64. Lazo Zabiev - Bitola
           65. Riste Zengoski - Capari
           66. Petre Ilijev Zulumov - Srpci
           67. Siljan Bozinov Ivanov - Bitola
           68. Hristo Mihajilov Ivanov - Bitola
           69. Jovan Gorgiev Ivanovski - Dolna Carlija
           70. Vanco Spirov Ivanovski - Lera
           71. Temelko Lazarov Iliev - Dihovo
           72. Tole Hristov Iliev - Bitola
           73. Mitre Ilievski - Capari
           74. Pero Ilievski - Dihovo
           75. Gorgi Hristov Ilievski - Gjavato
           76. Stevan Naumov Ilioski - Strezevo
           77. Trajan Jadroski - Loznani
           78. Mitre Bosilkov Janakiev - Bitola
           79. Stevan Dimitrov Janakiev - Bitola
           80. Jonce Trajcev Janakioski - Srpci
           81. Stojan Jancevski - Gabalovci
           82. Ilija Trajkov Jovanov - Bitola
           83. Goga Talev Jovanovski - Rotino
           84. Gele Uncev Jovanovski - Rotino
           85. Naum Talev Josheski - Bitola
           86. Georgi Hristov Jurukov - Gjavato
           87. Todor Angelev Jurukovski - Gjavato
           88. Jovan Kapinkov - Capari
           89. Vele Iliev Karadinoski - Mogila
           90. Todor Hristov Karamfilov - Brusnik
           91. Mitre Jovanov Karamfilovski - Capari
           92. Antina Todorova Kepev - Bitola
           93. Stojan Najdov Kepevski - Poesevo
           94. Nikola Gosev Kitin - Capari
           95. Mijal Kitin - Capari
           96. Ilija Cvetkov Kokalovski - Brusnik
           97. Mitre Kondovski - Gjavato
           98. Tashko Petrov Kondovski - Gjavato
           99. Todor Nastov Korovojkov - Gjavato
           100. Nikola Cvetkov Kostov - Lazec
           101. Stevan Kostoski - Ramna
           102. Kote Tashkov Kotev - Dihovo
           103. Dimitrija Talev Kotevski - Dolna Carlija
           104. Apostol Naumov Kocev - Gjavato
           105. Grujo Lozanov Kochevski - Puturus
           106. Todor Dimev Kochov - Bitola
           107. Dimitar Iliev Kochov - Bitola
           108. Janaki Dimitrov Kochovski - Trnovo
           109. Lazar Ristev Kochovski - Svinista
           110. Andon Trchev Kochovski - Porodin
           111. Mitre Simonov Krkovski - Gjavato
           112. Andreja Tasev Krstevski - Bitola
           113. Trajce Paunov Krsteski - Bitola
           114. Georgi Andonov Kuzev - Bitola
           115. Sotir Ristev Kukuloski - Capari
           116. Gorgi Kulevski - Srpci
           117. Gligor Talev Kundevski - Krstoar
           118. Ace Iliov Lazarov - Karamani
           119. Kote Jovanov Lajmanov - Gjavato
           120. Andon Jotev Lajmanov - Gjavato
           121. Jovan Kote Lajcharevski - Bitola
           122. Apostol Gose Lakovski - Capari
           123. Petre Ristov Lamovski - Polog
           124. Mice Laskovski - Logovardi
           125. Naume Laskoski - Capari
           126. Vele Acev Ljakoski - Mogila
           127. Smile Todorov Lozanov - Sekirci
           128. Donka Stojanova Lozanova - Bitola
           129. Santa Tashkova Lozanova - Bitola
           130. Neco Ivanov Malakovski - Krklino
           131. Gorgi Jovan Malakovski - Krklino
           132. Trajan Petrov Markovski - Srpci
           133. Lazor Markovski - Kravari
           134. Nikola Ristev Markovski - Loznani
           135. Petre Dimov Markoski - Gjavato
           136. Stevan Mitrev Macanov - Gjavato
           137. Nedelko Riganov Meshkovski - Mogila
           138. Vasilka Vangeleva Mijakova - Bitola
           139. Mile Petkov Milev - Bitola
           140. Najden Petrov Mircevski - Bitola
           141. Blaze Talev Mitrev - Lisolaj
           142. Georgi Mitrevski - Ramna
           143. Trajan Neskov Mitrevski - Bitola
           144. Vasil Bozinov Micev - Sveto Todori
           145. Mito Vasilev Micov - Bitola
           146. Kosta Talev Micev - Bitola
           147. Blaze Tasev Mrmacoski - Mogila
           148. Veljan Stojkov Murgov - Gneotino
           149. Tashko Trifunov Murgovski - Bitola
           150. Todor Stefanov Murdzev - Gjavato
           151. Riste Kolev Mukev - Capari
           152. Petre Petrov Najdenov - Oblakovo
           153. Jovan Kitanov Naumov - Dedebalci
           154. Stefan Micev Naumovski - Novaci
           155. Joce Cvetkov Naumovski - Lera
           156. Jovan Mitrev Nacovski - Gjavato
           157. Spiro Nikolov Necev - Bitola
           158. Trajko Petrov Necov - Bitola
           159. Petre Dimov Necovski - Metimir
           160. Ilija Talev Necoski - Oblakovo
           161. Jovan Nikolov - Crnicani
           162. Hristo Petrov Nikolov - Brusnik
           163. Hristo Dimitrov Nikolovski - Gopes
           164. Kuze Ristov Nicovski - Metimir
           165. Vasil Ognenov - Bitola
           166. Stojan Markov Odzovski - Logovardi
           167. Dimitrije Pavlovski - Bitola
           168. Bogdan Pavlovski - Lera
           169. Petar Panov - Orehovo
           170. Gorgi Bosev Papalevski - Gjavato
           171. Georgi Hristov Patrulov - Ramna
           172. Vangel Naumov Percevski - Gjavato
           173. Mitre Petrov Petkov - Crnicani
           174. Petko Stojkov Petkov - Bitola
           175. Lazar Nasev Petkovski - Bitola
           176. Atanas Velev Petrov - Beranci
           177. Cvetan Grozdanov Petrov - Beranci
           178. Kosta Dimitrov Petrov - Bitola
           179. Grozdan Ristev Petrov - Dobromiri
           180. Trajce Spasev Petrovski - Capari
           181. Blaze Iliov Pivka - Mogila
           182. Spiro Mitrev Picalov - Gjavato
           183. Naumce Mitrov Picilovski - Mogila
           184. Koste Porkovski - Capari
           185. Ivo Nikolov Prackov - Bitola
           186. Serafim Veljanov Projcev - Bitola
           187. Nikola Naumov Ristev - Egri
           188. Riste Aleksovski Ristevski - Beranci
           189. Naume Sazdanoski - Capari
           190. Blaze Svetiev - Bitola
           191. Lazar Hristov Svetiev - Bitola
           192. Tole Iliev Sokolov - Bitola
           193. Lazar Dimov Sorcev - Capari
           194. Angelina Mihajlova Sotirova - Bitola
           195. Dame Gligorov Srbinov - Bitola
           196. Vele Ristev Srpcanski - Mogila
           197. Vasil Stankovski - Brusnik
           198. Dimitar Nikolov (Stevanov) - Bitola
           199. Eftim Todorov Stevanovski - Capari
           200. Dimitar Sterjoski - Capari
           201. Vasil Kostov Stefanov - Bitola
           202. Spase Krstev Stefanov - Bitola
           203. Mice Angelov Stojanov - Bitola
           204. Nedelko Bogdanov Stojanov - Bitola
           205. Jovan Lazarov Stojanov - Ramna
           206. Spiro Lazarov Stojanovski - Ramna
           207. Lazar Naumov Stojanovski - Velusina
           208. Bogoja Hristov Stojkoski - Gjavato
           209. German Nikolov Stojceski - Bistrica
           210. Stavre Dancov Talev - Bitola
           211. Stojan Markov Talevski - Sekirani
           212. Stojan Talevski - Novaci
           213. Krste (Kotov) Talcevski - Zivojno
           214. Sterjo Krstev Tanev - Bitola
           215. Ilija Nikolov Tanevski - Bac
           216. Mitre Temelkov Tasev - Dragos
           217. Atanas Andonov Terziovski - Gradesnica
           218. Vasil Pavlov Terzievski - Gradesnica
           219. Donco Stojcev Todorovski - Gabalavci
           220. Kosta Hristov Trajanov - Aglarci
           221. Ilija Atanasov Trajkov - Bistrica
           222. Mitre Petrev Trajkov - Capari
           223. Cveta Gorgieva (Kasapovska) Trajkova - Bitola
           224. Milos Lozanovski Trajkovski - Bitola
           225. Mitre Mojanov Trajkovski - Puturus
           226. Ilija Sekulov Trajkovski - Bitola
           227. Apostol Trajkoski - Capari
           228. Stojan Anev Trajcev - Bitola
           229. Risto Dimev Trajcev - Poesevo
           230. Bogdan Nastev Trajcev - Gneotino
           231. Cvetan Naumov Trajcev - Bitola
           232. Mice Ristev Trajceski - Meglenci
           233. Vangel Anastasov Tristovski - Malovista
           234. Lambo Kuzev Trifanovski - Bitola
           235. Delo Hristov Trosev - Bitola
           236. Pandil Ivanov Trpkov - Zivojno
           237. Tase Grozdanov Urdarov - Capari
           238. Ivan Spirov Filipov - Gjavato
           239. Stefan Gorgiev Filiposki - Bitola
           240. Mihail Trajkov Hristov - Bitola
           241. David Trajkov (Cvetanov) - Bitola
           242. Dimko Joshev Cvetkoski - Bitola
           243. Marija Naumova Cingarova - Bitola
           244. Riste Radev Cokov - Bitola
           245. Spiro Stojanov Cokrev - Bitola
           246. Apostol Vasilov Catalov - Gjavato
           247. Risto Petrov Cekanov - Gjavato
           248. Vangel Iliev Cetalevski - Gjavato
           249. Stojan Lazorov Cetalov - Gjavato
           250. Kosta Colakovski - Nizepole
           251. Cvetan Stefanov Dzumkoski - Logovardi
           252. Tase Hristov Saltan - Bitola
           253. Lazar Grozdanov (Shturev) - Gjavato
           254. Kole Gorgiev Shubeski - Mogila

           Comment

           • Niko777
            Senior Member
            • Oct 2010
            • 1895

            #12
            Hi Stefan, one question, for the list of people from the Lerin region, are they all in one volume of the books, or are they spread out across all the volumes?

            Comment

            • stefan559
             Junior Member
             • Mar 2020
             • 17

             #13
             in volume one, part one, people with surnames from А to В. In volume one, part two surnames Г-Д. and etc. If you know macedonia alphabet, you can found on wikipedia more informations. In villages in Debarca you can go to where writes Личности, and click on numbers on people's, and found how is name of books which you are looking for. These books you can found only in Macedonia, as i know.

             Comment

             • stefan559
              Junior Member
              • Mar 2020
              • 17

              #14
              IMRO members from Ohrid region. from the books ''Ilindenski svedostva''

              1. Najde Janev Avramoski - Kuratica
              2. Cvetko Petrev Avramoski - Kuratica
              3. Siljan Avramoski - Godivje
              4. Vojdin Stevanovski Avramoski - Kuratica
              5. Eftim Tanev Avramoski - Kuratica
              6. Risto Cvetkov Avramoski - Kuratica
              7. Sekula Ristov Aleksovski - Sipokno
              8. Gjurcin Matev Aleksoski - Vrbjani
              9. Bogoja Triunov Aleksoski - Brezani
              10. Bimbil Jonov Angeleski - Godivje
              11. Risto Kostov Angeleski - Velgosti
              12. Spase Novev Angeleski - Godivje
              13. Risto Trenev Angeleski - Laktinje
              14. Anastas Grujov Angeloski - Arbinovo
              15. Jonce Andreevski - Laktinje
              16. Bozin Andreski - Slivovo
              17. Dimo Andreski - Laktinje
              18. Risto Stepanov Andreski - Kuratica
              19. Nikola Gocev Apoleski - Kosel
              20. Cvetko Trajanov Apostolov - Ohrid
              21. Lazar Trajkov Apostoloski - Dolno Lakocerej
              22. Dimitri Georgiev Arzanec - Ohrid
              23. Lambe Jonov Arnautov - Ohrid
              24. Tashko Arsov - Ohrid
              25. Klimo Mitrov Adzijoski - Svinista
              26. Gligor Stavre Bakuleski - Pestani
              27. Veljan Ristev Baltakoski - Crvena Voda
              28. Petko Ristov Baltoski - Meseista
              29. Jon Miloshov Belceski - Slivovo
              30. Lambe Pop Bimbiloski - Velmej
              31. Blaze Ivanov Blazeski - Vrbjani
              32. Gjore Jovanov Blazeski - Vrbjani
              33. Ilija Nastov Blazeski - Openica
              34. Temelko Blazeski - Vrbjani
              35. Zmejko Jovev Bozinovski - Brezani
              36. Simjan Dukov Bozinoski - Vrbjani
              37. Jon Bozinoski - Crvena Voda
              38. Lazar Trajcev Bozinoski - Vrbjani
              39. Paun Bogdanov Businoski - Meseista
              40. Mijajle Vasileski - Laktinje
              41. Spase Ivanov Veljanoski - Zavoj
              42. Filip Jolev Veljanoski - Arbinovo
              43. Petko Ristov Veljanoski - Laktinje
              44. Ivan Vojneski - Laktinje
              45. Dimo Vrangaloski - Slatino
              46. Nikodin Matev Gavrilovski - Ozdoleni
              47. Sterijo Zafirov Gegata - Gorno Lakocerej
              48. Trajce Georgiev - Slivovo
              49. Micko Bogdanov Georgievski - Ozdoleni
              50. Veljan Ivanov Georgieski - Kuratica
              51. Risto Grozdanov - Botun
              52. Lazar Ivanov Gruevski - Openica
              53. Seravil Mojsov Gundaleski - Godivje
              54. Sofko Stojkov Gurkoski - Slivovo
              55. Risto Ristov Gurcinoski - Godivje
              56. Janko Dimitrov Debranov - Ohrid
              57. Alekso Kuzmanov Desanoski - Brezani
              58. Desko Gjorshev Deskovski - Zlesti
              59. Milka Despotovska - Godivje
              60. Zugra Gershina Dimitrova - Ohrid
              61. Risto Dimov - Belcista
              62. Sotir Janev Dimoski - Zlesti
              63. Onovrija Petkov Dimoski - Slivovo
              64. Stojan Ristov Dimoski - Mramorec
              65. Gavril Filipov Dimoski - Slivovo
              66. Dimce Dimceski - Slivovo
              67. Trpe Tanev Doneski - Laktinje
              68. Gligor Ristov Dukoski - Plake
              69. Risto Duleski - Lesani
              70. Sandre Anastasov Gorseski - Velestovo
              71. Jonce Stavrev Gorseski - Velgosti
              72. Micko Jakimov Gurkoski - Slivovo
              73. Stojan Donev Gjorgoski - Ozdoleni
              74. Sandre Donev Gjoreski - Kuratica
              75. Paun Cvetkov Gjoreski - Kuratica
              76. Jonce Damjanov Gjorsoski - Slatino
              77. Smile Aleksov Ivanoski - Laktinje
              78. Grozdan Apostolov Ivanoski - Mramorec
              79. Ivan Veljanov Ivanoski - Plake
              80. Mice Kolev Ivanoski - Plake
              81. Mile Naumov Ivanoski - Volino
              82. Risto Naumov Ivanoski - Volino
              83. Stavre Sofiov Ivanoski - Slivovo
              84. Simjan Aleksov Ilijoski - Mramorec
              85. Nikola Ilijoski - Laktinje
              86. Zdrave Maksimov Ilioski - Laktinje
              87. Stojan Maksimov Ilioski - Laktinje
              88. Krstan Petrev Ilovski - Lesani
              89. Gorgija Iloski - Belcista
              90. Andon Ristov Jankovski - Belcista
              91. Rabe Jonov Jancevski - Brezani
              92. Siljan Jonoski - Brezani
              93. Stojan Jonoski - Botun
              94. Gorgija Stojceski (Josifov) - Kuratica
              95. Vanga Kostova Kanevceva - Ohrid
              96. Anastasija Sandreva Kanevceva - Ohrid
              97. Sofronija Gavrilov Karafiloski - Vrbjani
              98. Ilija Dimov (Kitrozoski) Kitrozov - Velgosti
              99. Penco Dimov Klimov - Velestovo
              100. Stojan Mitrev Koleski - Kuratica
              101. Krste Gorgijov Koloski - Zlesti
              102. Naum Stavrev Kosev - Ohrid
              103. Stefan Kosteski - Laktinje
              104. Josiv Ristovski Kostov - Ohrid
              105. Sandre Dimov Koteski - Kuratica
              106. Gorgija Mojsov Koteski - Godivje
              107. Arso Nastev Kochov - Ohrid
              108. Stefan Blazev Krsteski - Slatino
              109. Siljan Kuzmanov Krsteski - Slatino
              110. Stojan Trpev Krsteski - Brezani
              111. Stojan Krsharoski - Brezani
              112. Sandre Veljanov Krshkaroski - Brezani
              113. Jakim Bogoev Kuzmanoski - Turje
              114. Kuzman Krstanov Kuzmanoski - Laktinje
              115. Stojan Mitrev Lazorovski - Ohrid
              116. Risto Iliev Lapajkoski - Velgosti
              117. Spasa Naumova Lekova - Openica
              118. Flora Kostova Leshtorova - Ohrid
              119. Stojan Siljanov Lozanoski - Brezani
              120. Kole Ljusheski - Leskoec
              121. Andre Maksimovski - Turje
              122. Marko Ivanov Markovski - Slatino
              123. Golob Markoski - Zlesti
              124. Trajan Naumov Markoski - Kosel
              125. Ruse Markoski - Slatino
              126. Eftim Stojanov Milenkov - Plake
              127. Menka Dimkova Miloseska - Slivovo
              128. Deva Cvetanova Mitreska - Godivje
              129. Sandre Mojsov Mitreski - Izdeglavje
              130. Angele Mitreski - Recica
              131. Stojan Tanaskov Mitreski - Brezani
              132. Trajko Mojsovski - Orovnik
              133. Andon Hristov Momirov - Ohrid
              134. Gorgi Hristov Murgov - Velgosti
              135. Dime Naumov Murenkovski - Svinista
              136. Naste Sekulov Mutlak - Dolno Lakocerej
              137. Trajce Ristov Nalkoski - Slivovo
              138. Menka Nastoska - Godivje
              139. Krste Ivanov Naumov - Vrbjani
              140. Pavle Petkov Naumov - Ohrid
              141. Spase Trajanov Naumov - Vrbjani
              142. Nikola Krstanov Naumovski - Vrbjani
              143. Trene Krstanov Naumovski - Vrbjani
              144. Trene Nikolov Naumovski - Openica
              145. Stamenko Zdravkov Naumoski - Velmej
              146. Naste Kotev Naumoski - Svinista
              147. Bimbil Markov Naumoski - Ozdoleni
              148. Bimbil Nejkov Naumoski - Belcista
              149. Maksim Trenev Naumoski - Vrbjani
              150. Siljan Petrov Nikoleski - Mramorec
              151. Riste Janev Nikolov - Zavoj
              152. Smile Naumov Nikolov - Godivje
              153. Davince Krstanov Nikoloski - Vrbjani
              154. Josif Nikolov Nikoloski - Volino
              155. Makre Pavlev Nikoloski - Vrbjani
              156. Ilija Ristov Niceski - Laktinje
              157. Siljan Niceski - Botun
              158. Lazar Stevov Niceski - Konjsko
              159. Lazar Angelev Nocev - Velgosti
              160. Gorgi Mitrev Ognenovski - Svinista
              161. Vance Markov Ognenoski - Sredorece
              162. Pasko Parmak - Ohrid
              163. Marija Paskova Parmakova - Ohrid
              164. Eftim Ristov Pacev - Leskoec
              165. Lambe Georgiev Petkoski - Zlesti
              166. Eftim Kotev Petkoski - Kuratica
              167. Ugrin Kotev Petkoski - Kuratica
              168. Nasta Lazarova Petreska - Godivje
              169. Krstana Nestorova Petreska - Crvena Voda
              170. Stevan Dimov Petreski - Vrbjani
              171. Mihailo Petreski - Gorno Sredorece
              172. Vance Naumov Petreski - Zlesti
              173. Tanail Petreski - Crvena Voda
              174. Spase Trajcev Petreski - Velmej
              175. Naum Ristov Petrovski - Dolno Lakocerej
              176. Angel Spirov Petrovski - Ohrid
              177. Ilija Popagjoski - Godivje
              178. Risto Jakimov Popagjoski - Godivje
              179. Angele Poposki - Godivje
              180. Mihajlo (Ristoski) Poposki - Slivovo
              181. Najdenko Potev Poteski - Ozdoleni
              182. Bimbil Prodanoski - Godivje
              183. Stevan Nastev Puftov - Pestani
              184. Tashko Gorev Ristev - Velgosti
              185. Risto Gavrilov Risteski - Mramorec
              186. Gerasim Risteski - Laktinje
              187. Andon Zdravev Risteski - Mramorec
              188. Dejan Ivev Risteski - Vrbjani
              189. Danil Jovcev Risteski - Vrbjani
              190. Dimo Korunov Risteski - Laktinje
              191. Arse Petrev Risteski - Vrbjani
              192. Danajle Smilev Risteski - Vrbjani
              193. Lazar Stanoev Risteski - Recica
              194. Stevan Risteski - Plake
              195. Siljan Ristov - Vrbjani
              196. Risto Trajcev Saveski - Laktinje
              197. Risto Stefanov Sekuloski - Velgosti
              198. Dolja Ilieva Serafimoska - Openica
              199. Damjan Najdev Siljanovski - Lesani
              200. Veljan Stojno Siljanoski - Laktinje
              201. Bozin Stojanov Siljanov - Laktinje
              202. Dojcin Siljanoski - Crvena Voda
              203. Jonce Ristov Siljanoski - Belcista
              204. Bogoja Siljanoski - Belcista
              205. Nikola Vojdov Skeparoski - Volino
              206. Nedan Milenkov Smilevski - Brezani
              207. Gjore Jonov Smileski - Svinista
              208. Veljan Najdev Spaseski - Turje
              209. Stavre Stefov Spirovski - Ohrid
              210. Micko Pavlov Stavreski - Plake
              211. Angele Siljanov Stavreski - Velmej
              212. Dejan Jovanov Stankoski - Godivje
              213. Risto Trajcev Stankoski - Brezani
              214. Bimbil Trpev Stevanov - Brezani
              215. Stamena Stefanoska - Brezani
              216. Golob Ilov Stefanoski - Belcista
              217. Miladin Stojanovski - Dolno Sredorece
              218. Stojan Donev Stojanoski - Vrbjani
              219. Stojan Gjurcinov Stojkoski - Vrbjani
              220. Siljan Jovanov Stojkoski - Slivovo
              221. Risto Slavev Stojkoski - Brezani
              222. Despot Ristev Stojceski - Brezani
              223. Jonce Nedev Strezoski - Arbinovo
              224. Kjazim Saliev Tairovski - Izdeglavje
              225. Gakjo Kostov Tanasko - Brezani
              226. Mitre Taneski - Crvena Voda
              227. Miladin Taneski - Laktinje
              228. Lazar Naumov Taseski - Ljubanista
              229. Gorgi Atanasov Pop Temjanov - Ohrid
              230. Mitre Mihail Temjanoski - Ohrid
              231. Stojan Ristev Temjanoski - Velmej
              232. Sekula Spasev Temjanoski - Velmej
              233. Blaze Ilov Tomeski - Slatino
              234. Tome Stojanov Tomeski - Slatino
              235. Mitre Markov Toromanovski - Meseista
              236. Spase Trpev Trajanoski - Arbinovo
              237. Mitre Trajkov Sirak Trajkoski - Trebenista
              238. Alekso Trajkoski - Slivovo
              239. Najdenko Trajkoski - Ozdoleni
              240. Jane Trajcev - Crvena Voda
              241. Jonce Bogojev Trajceski - Svinista
              242. Stojan Ristev Trajceski - Lesani
              243. Sandre Trajceski - Vrbjani
              244. Tome Trajcev Treneski - Turje
              245. Vojdin Ristov Trpeski - Brezani
              246. Stefo Trajanov Trpceski - Zavoj
              247. Naste Kostov Tushkaloski - Velgosti
              248. Vidan Ugrinoski - Slatino
              249. Jonce Filipov - Godivje
              250. Lazar Filceski - Crvena Voda
              251. Duko Cvetanoski - Laktinje
              252. Milos Sofroniev Cvetkoski - Laktinje
              253. Spase Celakoski - Meseista
              254. Angele Antonov Chobanov - Ohrid
              255. Razme Dzukleski - Skrebatno
              256. Boza Ristova Sandakoska - Kosel
              257. Naste Dimov Sibakov - Velgosti
              258. Andon Veljanov Sibakoski - Ohrid
              259. Jakim Sikaleski - Velgosti
              260. Risto Stevov Sojleski - Elsani
              261. Dimitar Sokaroski - Velgosti

              Comment

              • stefan559
               Junior Member
               • Mar 2020
               • 17

               #15
               IMRO members from Kostur region. from the books ''Ilindenski svedostva''

               1. Tpro Georgiev Angelkov - D'mbeni
               2. Janga Angelkova - D'mbeni
               3. Ristana Andreevska - D'mbeni
               4. Kirjako Andreevski - D'mbeni
               5. Pasko Argirov - Cetirok
               6. Nikola Trajkov Atanasov - Drenoveni
               7. Dimitar Mihailov Balov - D'mbeni
               8. Lazar Naum Bozinovski - Aposkep
               9. Marko Vivkov - D'mbeni
               10. Janaki Vidov - Mokreni
               11. Vasil Vlahov - Zupanista
               12. Apostol Gabrolov - Kumanicevo
               13. Naum Georgiev - Brestani
               14. Naum Vasilev Gecovski - Konomladi
               15. Kosta Kuzov Grezov - Diolista
               16. Sotir Lazarov Gribovski - Konomladi
               17. Trpo Georgiev Gushlov - Kosinec
               18. Nikola Dinev - Mokreni
               19. Joto Petrov Gjoncev - Breznica
               20. Atanas Ilijov Zazajkov - Smrdes
               21. Mitre Zaikov - Bapcor
               22. Gligor Zisov Zelinarov - Zelin
               23. Filip Hristov Zuglov - D'mbeni
               24. Vasil Ristov Zuriev - Bapcor
               25. Grigor Zekov - Ceresnica
               26. Pavle Ivanov - Izlibe
               27. Paskal Janakiev - Manja
               28. Vasil Janakievski - Manja
               29. Zivko Janevski - Drenoveni
               30. Nikola Ivanov Kajushev - Staricani
               31. Pavle Karadza - D'mbeni
               32. Filip Trpov Karandza - Smrdes
               33. Apostol Atanasov Kenkov - D'mbeni
               34. Naum Ilia Kenkov - D'mbeni
               35. Atanas Kiradziev - Pozdivista
               36. Rina Kiradzieva - Pozdivista
               37. Pando Kondov - Nestram
               38. Gorgi Hristov Kondov - D'mbeni
               39. Andrea Dimitrov Kotevski - Kumanicevo
               40. Koljo Kocovski - Manjak
               41. Gligor Krstevski - Cetirok
               42. Dimana Krstovska - Sveta Nedela
               43. Gora Lazova - Zelin
               44. Dinco Lenov - Cetirok
               45. Vane Majnoloski - Cetirok
               46. Toma Manchov - Ceresnica
               47. Stojan Petkov Markov - Zelevo
               48. Lazar Stavrev Markov - Gabres
               49. Vasilka Macanova - Kosinec
               50. Koljo Ristov Mitanov - Smrdes
               51. Vasil Mitrovski - Chuka
               52. Gligor Mitrovski - Chuka
               53. Petar Mihailov - Staricani
               54. Dana Dimitrova (Robovska) Nikovska - Gabres
               55. Georgi Nikolov - Bapcor
               56. Velika Gorgieva Nikolova - Bapcor
               57. Lambe Janev Nikolovski - Konomladi
               58. Dimitar Atanasov Nolev - Staricani
               59. Marija Nolkova - D'mbeni
               60. Stavro Janev Nolchev - D'mbeni
               61. Nikola Pavlov - Ceresnica
               62. Anastas Panchev - Viseni
               63. Docha Parlikovac - D'mbeni
               64. Atanas Paskalov - Nestram
               65. Elena Packova - D'mbeni
               66. Labro Pejov - Drenoveni
               67. Elena Petruseva - Mavrovo
               68. Sotir Atanas Pispilev - Doleni
               69. Apostol Hristov Politov - Smrdes
               70. Gligor Naskov Popazisov - Galiste
               71. Hristo Popov - Konomladi
               72. Stojna Popovska - D'mbeni
               73. Lambro Pop Filipov - D'mbeni
               74. Gligor Pop Hristov - Bobista
               75. Panajot Rashajkov - Viseni
               76. Agnja Romanova - Zuzelci
               77. Alekso Sarafov - Mokreni
               78. Kata Vasil Sarafova - D'mbeni
               79. Doca Iljo Terziovska - D'mbeni
               80. Mito Terziovski - D'mbeni
               81. Lambro Sidorov Todorovski - Konomladi
               82. Krsto Blagoev Tumbovski - Gabres
               83. Georgi Iliev Fotev - Drenoveni
               84. Dimitar Kuzev Dimitrov Hadzi - Gorenci
               85. Vangel Hristov - Ceresnica
               86. Gligor Damjanov Culev - Viseni
               87. Anastas Vasilev Dzambazov - Crnovista
               88. Joto Nikolov Dzatev - Pozdivista
               89. Vana Georgieva Shalvarinova - D'mbeni
               90. Stoja Shaldova - Gabres
               91. Toma Kuzov Shamov - Ceresnica
               92. Lambro Naum Shekrov - D'mbeni
               93. Ivan Panajot Smagranov - D'mbeni
               94. Georgi Smagrenov - D'mbeni
               95. Toma Sholdov - Aposkep

               Comment

               Working...
               X