Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > Exposing Lies and Propaganda

Reply
 
Thread Tools
Old 08-25-2018, 05:06 AM   #221
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,337
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

I'm guessing the MPO in the US. Two reasons: the names on the stamps are not written in Cyrillic, and Todor Aleksandrov made the short list of featured revolutionaries.
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 08-25-2018, 07:20 AM   #222
VMRO
Senior Member
 
VMRO's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,317
VMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud of
Default

Quote:
Originally Posted by vicsinad View Post
I'm guessing the MPO in the US. Two reasons: the names on the stamps are not written in Cyrillic, and Todor Aleksandrov made the short list of featured revolutionaries.
Vic is right on the money, seen similar united Macedonia map on MPO brochures. The article stipulates that the stamps are from the US so another indication of MPO origins.

However, i'm surprised they didn't use the "ff" in Deltcheff, Alexandroff and Grueff.
__________________
Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.
VMRO is offline   Reply With Quote
Old 08-27-2018, 08:12 AM   #223
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,337
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

VMRO:

Good point on the -ff endings. However, being that MPO was around only 6 years at that point, perhaps they weren't as attached to the -ff endings yet.

Then again, who knows. My great-grandpa was -off since coming to the States in 1911 and he was anti-MPO.
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 08-27-2018, 05:49 PM   #224
Niko777
Senior Member
 
Niko777's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Posts: 1,890
Niko777 is on a distinguished road
Default

-ff was just the common way of spelling in English before the 1950s.
It has nothing to do with political affiliation.
Niko777 is offline   Reply With Quote
Old 08-27-2018, 05:52 PM   #225
VMRO
Senior Member
 
VMRO's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 1,317
VMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud ofVMRO has much to be proud of
Default

Quote:
Originally Posted by vicsinad View Post
VMRO:

Good point on the -ff endings. However, being that MPO was around only 6 years at that point, perhaps they weren't as attached to the -ff endings yet.

Then again, who knows. My great-grandpa was -off since coming to the States in 1911 and he was anti-MPO.
Different graphics designer/editor i guess.
__________________
Verata vo Mislite, VMRO vo dushata, Makedonia vo Srceto.

Vnatreshna Makedonska Revolucionerna Organizacija.
VMRO is offline   Reply With Quote
Old 08-27-2018, 06:12 PM   #226
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,337
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

Quote:
Originally Posted by Niko777 View Post
-ff was just the common way of spelling in English before the 1950s.
It has nothing to do with political affiliation.
That's true.
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 07-14-2019, 07:00 AM   #227
Carlin15
Senior Member
 
Carlin15's Avatar
 
Join Date: Dec 2017
Location: Canada
Posts: 1,668
Carlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud of
Default

URL:
http://mn.mk/aktuelno/2660-Vo-13-vek...-rod-makedonec

Во 13 век Иван Иеракар се изјаснува - Јас сум по род македонец

Македонија и Македонците не постојат од вчера. Тоа се провлекува низ вековите, па дури и кога земјата е поделена и со неа владеат разни освојувачи. Во историските документи постојот голем број на докази дека името Македонија во континуитет се појавува а населението во Македонија се изјаснувало според територијалната припадност. Во 1891 г. кардиналот Ј. Рitrа објавил зборник на документи, на број 155, кои се однесуваат на Охридската црква во време архиепископувањето на Димитрија Хоматијан во периодот од 1216 до 1235 госина.

Разгледувајќи ги документите од овој период Д. Ангелов (Принос към народностните и поземлени отношениа в Македониа, стр. 11 - 12 и сл.; 43). доаѓа до заклучок дека мнозинството од населението го сочинувале Македонците. До ваков заклучок Ангелов дошол врз база на проучувањето на синодалните акти за народноста на поданиците на Епирската држава. Имено, тој заклучува дека вториот по значење и по бројност народносен елемент во границите на Епирскиот деспотат во даденото време биле Македонците, за кои во актите на Архиепископијата станува збор многу често (повеќе од 50 споменувања)". Всушност според Д. Ангелов, Македонците тогаш го образувале основното, преовладувачко население",

Од синодалните акти на Охридската архиепископија (Ив. Снегаров, во Историа на Охридската архиепископиа, I, стр. 250, - док. бр. 72), ги изнесува доказите во кои се гледа како Иван Иеракар на почетокот на XIII век, се изјаснува дека по род е Македонец и дека потекнувал од с. Власто, сегашното Велесто, во Охридско. Покрај ова охридско село од актите на Архиепископијата Снегаров ги издвоил како села со словенски називи и: Ела (сегашното Елшани?), Езерјани, Роби, како и личните имиња: Братан, Радов, Грида, Дража, Дрвослав, Драгомад, Саракин, Добри, Велкан и др.

Ваквото именување на жителите на Македонија според Д. Ангелов, било со оглед на нивната територијална припадност". Ова може да се види и од словенскиот запис во црквата Св. Ѓорѓи во Горен Козјак, во кое лицето Братан во средината на XIV се потпишал дека е од Македонија. Овој словенски запис е откриен за време на истражувачките работи околу архитектурата и живописот на црквата Св Ѓорѓи во 1967/68 година. (Расолкоска-Николовска, Црквата Св. Ѓорѓи во Горен Козјак во светлината на новите испитувања -Зборник Кирил Солунски". Књ. I. Скопје, МАНУ 1970, стр. 222). Иако 3. Николовска смета дека тоа се однесува најверојатно на оној дел од Македонија што се наоѓал во овој период надвор од границите на српската држава, сепак споредувајќи со другите делови од Македонија, може да се види дека без разлика дали со неа во овој период владееле Византија, Србија или Бугарија населението од Македонија, се изјаснува како Македонци по род.

Сепак писмото од Никифор Григора за јазикот и обичаите на населението од струмичкиот крај во 14 век даваат многу интересни податоци. Инаку Никифор Грегора (р. околу 1295 г.) спаѓа во редот на најважните византиски историчари од XIV век. Во неговата Ромејска историја" се наоѓаат значајни податоци за настаните на територијата на Македонија во првата половина на XIV век. Изводот што овде се дава е земен од писмото што тој го испратил до својот пријател Андроник Зарида во 1326 г.

Од писмото на Никифор Грегора до Андроник Зарида

... Верувам, знаеш дека Стримон е непреодна река и за пешаци и за коњаници, бидејќи е и најголема од сите тие што ја сечат Тракија и Македонија и што се вливаат во Хелеспонт и Егеј...

Овој Стримон, којшто од такви извори настанува станувајќи толку длабок, го минавме на еден сосема мал чун, еден по еден, некако по двајца, а понекогаш и по тројца, со товарните добици дури, па така го поминавме и денот...

Потребни ни беше, всушност, и место за преноќевање и место за одмор, а ние згрешивме и патот го продолживме надевајќи се дека секако ќе сретнеме бргу некоја гостилница пред да минеме петнаесет стадии од патот што се протегаше...

Така ние тргнавме напред кога ненадејно ни излегоа од тамошните карпи и бездни некои луѓе облечени во црни облеки од волна и руно, коишто некогаш биле земени од животни на кои секако им биле потребни, демонски некои прикази, воопшто не беа тешки оружјоносци, туку лесно вооружени со оружје во рацете за борба одблиску, некои копја и секири...

Повеќето од тие предели беа преселеници од Мизите (се однесува на Македонците) и живееја мешано со нашите соплеменици...

Тие со неколку збора ни ја објаснија причината за нивното присуство во тој крај: стражи се на патиштата...

Веќе третината од ноќта мина, во тоа се уверивме по ѕвездите над глава, кога наскоро лаењето на кучиња, што доаѓаше од далеку, ни укажа дека гратчето е населено и дека може да им даде уточиште на измачени луѓе, ако не совршено, тогаш барем полошо од совршено. Забрзано се упативме натаму...

Следното утро по цел ден одење стигнавме во едно гратче, над облаците, што се вели, Струмица, така некако наречено од месното население, сместено на една откината и ѓаволски висока планина, такашто тие што седеа на тврдината, гледани од долината, прилегаа на птици (средновековната тврдина над Струмица)... Таму обично се говорат варварски дијалекти (македонски дијалекти според сличните примери од Теофилакт Охридски и др.) а начинот на животот необично им одговара на луѓе што се служат со мотика. Звуците што ги произведуваа беа полуварварски, но складни како миксолидиските, па ако треба да се каже и миксофригијаските. Јазикот што го зборуваа е јазик на овчари, напоменува на јазик на планинци и на оние што ги водат стадата по карпите и ридиштата.

Во тој крај ние го минавме целиот ден и како што прилега го прославивме тој празник (се однесува на Велигден) оддавајќи се на одмор и разонода...

Три дена по поаѓањето од нашиот крај, дојдовме до гратчето Скопје, кое се наоѓа во Трибалските планини (Скопје во овој период е во власт на Србите). Тука ја видовме реката Аксиос, која го допира гратчето, а најголема ни се стори по Стримон, а од истите планини се спушта и не е толкава од изворот, туку низ низина минувајќи и другите планински потоци прибирајќи ги во својот ток, го менува името во Вардар, пловен веќе понекогаш и понекаде...(Nicephor Gregoras, Correspondance. Paris 1927, p.30-50)

Она што овде го привлекува вниманието е описот во кој Никифор Григора го опишува јазикот на обичното месно население за кој вели дека Звуците што ги произведуваа беа полуварварски, но складни како миксолидиските, па ако треба да се каже и миксофригијаските. Ако ова население зборува на јазик кој потсетува на мешан фригиски јазик, тогаш треба да се навратиме на теоријата која ја дава професорката Наде Проева за потеклото на античките Македонци во кој вели дека се тие биле етнички супстрат на средно-балканските племиња во кои влегуваат Пајонците, Пелагонците и Бригите. За потсетување, дел од Бригите по Тројанската војна се отселуваат од територијата на Ематија(Македонија) во Мала Азија, а лингвистите забележуваат дека во јазикот на овие Бриги, во Мала Азија познати како Фриги (област Фригија), постои голема сродност со главнината на стотината македонски глоси (остатоците од протогениот македонски јазик). Во историјата за Александар Македонски се вели дека кога го зазел градот Гордион (престолнината на фригиските кралеви) и требал да го одврзе гордиевиот јазол тој зборувал на својот мајчин јазик и се разбирал со населението.

Доколку ги поврземе овие податоци, дека Грците честопати го именувале народот во Македонија како Мизи, потоа зборувале на јазик кој наликува на мешан лидиски или фригиски јазик, а на кој зборувале и античките Македонци од времето на Александар, тогаш како да доаѓаме до уште една од нишките кои ги поврзува античките Македонци со Македонците од средниот век, а со тоа и денешните Македонци.

Иако овде се прикажани само мал број на факти, овие податоци се во прилог на континуитетот на името Македонија и македонското население на оваа територија, притоа не оспорувајќи дека во одредени периоди доаѓале освојувачи кои се населувале и подолг период престојувале во земјата. Доколку повеќе од 500 години не успела Турците да го асимилираат домашното население, тоа сигурно не го направиле ниту Римјаните, ниту Грците за време на Византија.

Тихомир Каранфилов
Carlin15 is offline   Reply With Quote
Old 09-27-2019, 08:12 PM   #228
Carlin15
Senior Member
 
Carlin15's Avatar
 
Join Date: Dec 2017
Location: Canada
Posts: 1,668
Carlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud of
Default

Матеј Геров првин живеел во Софија, а потоа кусо време и во Белград, каде што во 1903 година често изјавувал дека: “не е ниту Србин, ниту Бугарин, туку Македонец”. Поради ова бил жестоко напаѓан од страна на големосрпските весници „Србин“ и „Маќедонија“ (Белград, 01.04.1904).

На 27. 11. 1903 година, во организација на Геров и на други македонски студенти од Белград, на железничката станица во Белград и во близина на белградскиот хотелот „Париз“ му бил приреден фанатичен дочек на водачот на Илинденското востание Борис Сарафов. Тука Сарафов пак ја искористил приликата, овојпат пред српските новинари, да изјави дека Македонците не се ни Срби, ни Бугари, туку просто Македонци. На ваквата негова изјава српскиот весник „Маќедонија“ (Белград, 18.04.1904), одговорил:

„Сарафовото создавање Македонци е заблуда... до колку тоа не е политички изговор. Српската младина во никој случај не може да го помага тоа, ниту како српска младина, ниту како југословенска...“
Carlin15 is offline   Reply With Quote
Old 10-12-2019, 10:35 AM   #229
Carlin15
Senior Member
 
Carlin15's Avatar
 
Join Date: Dec 2017
Location: Canada
Posts: 1,668
Carlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud of
Default

1) По задушувањето на Илинденското востание бугарската влада сфатила дека нејзината кауза е загубена во Македонија. Во врска со ова редакторот на угледниот софиски весник „Дневник“ бугарскиот публицист Николов, обраќајќи им се на Србите, меѓу другото рекол:

„Ние треба што побргу да се спогодиме, па со економско-трговските врски да ја опфатиме Македонија, која и вам и нам ни се измолкна од раце. Тоа ние подобро го чувствуваме од вас. Се оддели Македонија, верувајте! Македонците воопшто не се искрени во работата со вас и со нас. Додека да се ослободат, тие ќе бидат и со вас и со нас, но кога тоа ќе стане, тогаш и вам и нам (а особено нам) ќе ни речат да си ги прибереме рацете... Да не мислите дека тие се луди за да се согласат вие или ние да ги присоединиме или да ги поделиме? Не, решително ќе бидат против тоа“. (Подетално кај Блаже Ристовски: „Крсте П. Мисирков...“, стр. 383-384).

2) Во писмото до бугарскиот премиер Петров во врска со зачестените манифестации на македонското национално самосознание во ноември 1903 година Спространов, меѓу другото, пишува:

„Како што гледате господине Министер-претседателе, ваквите идеи што веќе нашироко се прифаќаат од македонското население, не се ни малку за потценување за да не им се посвети големо внимание. Ако притоа додадам дека пропагаторите на македонскиот сепаратизам се зафатиле мошне студиозно и со ентузијазам да печатат книги, речници, читанки, историски учебници и граматика на македонски јазик, тогаш можете да ја сфатите пореално опасноста за бугарштината во Македонија. Убеден сум дека за мошне кратко време, освен тенкиот слој на македонската интелигенција школувана во бугарските училишта, народот ќе го отфрли бугарскиот јазик и ќе го прифати македонскиот, односно мајчиниот, бидејќи ќе нема потреба да го учи, како што со мака го прави тоа со бугарскиот јазик .“
Carlin15 is offline   Reply With Quote
Old 10-16-2019, 10:06 PM   #230
Carlin15
Senior Member
 
Carlin15's Avatar
 
Join Date: Dec 2017
Location: Canada
Posts: 1,668
Carlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud of
Default

Во март 1904 година Павлос Мела ги посетил македонските села Габреш, Черновишта, Руља, Бирма, Желево и Оровник. За посетата на селото Руља во своите Спомени објавени во 1926 година го дал следново сведоштво:

Сите заедно го посетивме училиштето. Учителот зборува доста лошо грчки. Тој ги натера децата да запеат. Не разбравме дали јазикот беше македонски или грчки... Научив и малку македонски зборови и ги кажувам на жените, на мајките особено...
Carlin15 is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump