Macedonian Truth Forum   

Go Back   Macedonian Truth Forum > Macedonian Truth Forum > News and Politics

Reply
 
Thread Tools
Old 01-12-2019, 05:08 AM   #2061
Risto the Great
Senior Member
 
Risto the Great's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 14,686
Risto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond repute
Default

Quote:
Originally Posted by Rogi View Post
There's blame everywhere for this, but the people, the entire population, can be considered collaborators.

1.5 Million people, once known as Macedonians, now nameless, did nothing at all and let 80 people, nobody else, just 80 people, sell out Macedonia, without a complaint, a protest, a fist thrown, a rock hurled, a gun fired, a building burned or a traitor killed. 80 people sold out Macedonia and 1.5 Million people living there, who should care, did nothing at all, didn't even try to stop it.

At this point, it is a nation of traitors who sold everything to gain nothing.
Rogi, perhaps I sensed a blind optimism from you before. But thank you for calling it correctly now. There is no other way to put this. Spot on.
__________________
Risto the Great
MACEDONIA:ANHEDONIA

"Holding my breath for the revolution."
Risto the Great is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 07:19 AM   #2062
Vangelovski
Senior Member
 
Vangelovski's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 8,350
Vangelovski is on a distinguished road
Default

Quote:
Originally Posted by vicsinad View Post
Now we are responsible for every Balkan people's diasporas...
Vic, do you have a link to where we can read the new amendments?
__________________
If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. 2 Chronicles 7:14

The Revolution was in the minds and hearts of the people; a change in their religious sentiments, of their duties and obligations...This radical change in the principles, opinions, sentiments, and affections of the people was the real American Revolution. John Adams
Vangelovski is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 08:54 AM   #2063
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,311
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

Quote:
Originally Posted by Vangelovski View Post
Vic, do you have a link to where we can read the new amendments?
Yes, if you go to the following link, there's a link within the article that opens up a Microsoft Word Document with amendments. I'll copy and paste some of those here, but if you want to read the entire document, I'd click on that link.

https://www.akademik.mk/tekstot-na-p...ranieto-na-rm/

Quote:
ТЕКСТОВИ НА ПРЕДЛОГ - АМАНДМАНИТЕ XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI
НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегување во сила на Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на Протоколот за пристапување во НАТО од Првата страна на Конечната спогодба.


АМАНДМАН XXXIII

1. Во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXIV

1. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите кои живеат во нејзините граници, одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ, по зборот година се додаваат зборовите на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучија да.

2. Со овој амандман се вршат измени во Преамбулата Амандман 4 на Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXV

1. Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави.

2. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија.

АМАНДМАН XXXVI

1. Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ.
Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство.
Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и на другите заедници и ги негува и унапредува врските со татковината.
Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

2. Со овој амандман се заменува членот 49 и амандман 2 од Уставот на Република Македонија.


ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ТЕКСТОВИТЕ НА ПРЕДЛОГ - АМАНДМАНИТЕ XXXIII, XXXIV, XXXV И XXXVI
НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образложение на Амандман XXXIII
Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.
Притоа, согласно Конечната спогодба со Република Грција, се предвидува стапување во сила на амандманите со денот на ратификација на Спогодбата и Протоколот за пристапување во НАТО од страна на Парламентот на Република Грција. Следствено, во случај на невлегување во сила на овие два документи, нема да влезат во сила ниту предвидените амандмани.
Понатаму, во согласност со договорот, со уставен закон ќе биде утврдена примена на одредбата во однос на важноста на веќе постоечките документи и материјали издадени од органите на власт на Република Македонија.
Образложение на Амандман XXXIV
Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.
Заради усогласување на текстот на Преамбулата со Конечната спогодба со Грција, во Преамбулата се вршат соодветни измени. Во Преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат ограничувањата за народите и нивните делови што живеат надвор од нивната матична држава. При наведувањето на државно-правните традиции, се именуваат правните одлуки на АСНОМ, кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Исто така, во Преамбулата се споменува и Охридскиот рамковен договор, кој веќе е вграден со уставните амандмани од 2001 година.
Образложение на Амандман XXXV
Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.
Со Конечната спогодба се потврдува постоечката меѓусебна граница меѓу Република Македонија и Грција како трајна и неповредлива меѓународна граница, при што се презема обврска ниту една од двете држави да нема, ниту да поддржува некакви претензии кон кој било дел од територијата на другата држава, ниту пак претензии за промена на нивната меѓусебна постоечка граница. Покрај тоа, и Република Македонија и Грција се обврзаа дека нема да поддржуваат какви било претензии кои може да ги изнесат трети страни.
Република Македонија и Грција се обврзаа да го почитуваат суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на другата држава и да не поддржуваат какви било активности на трети страни насочени против суверенитетот, територијалниот интегритет или политичката независност на другата држава.
Исто така двете држави презедоа обврска, во согласност со целите и начелата на Повелбата на Обединетите Нации, да се воздржуваат од закани или употреба на сила, вклучително од закани или употреба на сила со намера да се наруши нивната меѓусебна постоечка граница.
Во членот 3 од Уставот е регулирано дека територијата на Република Македонија е неделива и неотуѓива. Постојната граница на Република Македонија е неповредлива. Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави. Границата на Република Македонија може да се менува само во согласност со Уставот, а врз принципот на доброволност и во согласност со општо прифатените меѓународни норми.
Овој член веќе беше изменет во 1992 година со Амандманот I, кога беше додаден принципот на доброволност при промена на границата и согласноста со општо прифатените меѓународни норми. Исто така со овој амандман беше декларирано дека Република Македонија нема територијални претензии кон соседните држави.
Со новиот уставен амандман кој се предлага се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави.
Образложение на Амандман XXXVI
Целта на овие измени на Уставот е имплементација на Конечната спогодба со Грција со што треба да се овозможи пристапување на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.
Согласно Конечната спогодба, Република Македонија и Грција се обврзаа ниту една одредба од Уставот, да не може или не треба да се толкува на начин кој претставува или кога било ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на другата држава, во каква било форма или заради каква било причина, вклучително и заради заштитата на статусот и првата на кои било лица кои не се нејзини граѓани.
Во членот 49 од Уставот е пропишано дека Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката се грижи за културните, економските и социјалните права на граѓаните на Републиката во странство. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.
И овој член беше изменет со Амандманот II во 1992 година кој предвидуваше дека Републиката нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.

Со уставниот амандман кој се предлага се потенцира обврската на Република Македонија за заштита, гарантирање и негување на особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Исто така, со амандманот се гарантира заштита на правата и интересите на државјаните кои живеат или престојуваат во странство. Во амандманот е пропишано дека Републиката се грижи и за дијаспората како на македонскиот народ така и на другите заедници, за негување и унапредување на нивните врски со татковината, без тоа да значи мешање во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 08:57 AM   #2064
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,311
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

Sorry, Vangelovski. These don't include the most recent Albanian amendments. I have just found news articles on those.
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 09:03 AM   #2065
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,311
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

Уставните измени кои произлегуваат од Договорот од Преспа поминаа и во третата финална фаза вечерва во Собранието на Република Македонија, откако претходно седницата три дена беше презакажувана, додека премиерот Зоран Заев преговараше со Беса на Биљал Касами, околу нивните барања во врска со измените.

Пратениците со двотретинско мнозинство од 81 пратеник вечерва во рамки на 75. седница ги донесоа амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија, а потоа и ги прогласија. Усвоен и прогласен е и Уставниот закон за спроведување на амандманите.Владата прифати два видоизменети амандмани. Првиот е за амандманот XXXIV на Уставот и со него Преамбулата на Уставот ќе гласи граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ и дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. Со видоизменетиот амандман на амандманот XXXVI на Уставот новиот текст ќе гласи Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со тактовината.

Државјанството останува македонско/граѓанин на Република Северна Македонија, а прифатен е амандман на Уставниот закон со кој се потврдува државјанството македонско/граѓанин на Република Северна Македонија и се појаснува како ќе гласи за граѓаните Албанци на албански јазик и ќе се утврди во сите закони каде што е тоа потребно.

Со амандманот XXXIII во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во член 36 од Уставот на Република Македонија.

Амандманот XXXIV предвидува во Преамбулата на Уставот на Република Македонија да се бришат зборовите кои живеат во нејзините граници, одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите правните одлуки кои се наведени во Прогласот од Првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ, по зборот година се додаваат зборовите на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучија да.

Амандманот XXXV гласи Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија.

Амандманот XXXVI посочува дека Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Републиката се грижи за дијаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со тактовината. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Со овој амандман се заменува членот 49 и амандман 2 од Уставот на Република Македонија.

Притоа, согласно Конечната спогодба со Република Грција, се предвидува стапување во сила на амандманите со денот на ратификација на Спогодбата и Протоколот за пристапување во НАТО од страна на Парламентот на Република Грција. Следствено, во случај на невлегување во сила на овие два документи, нема да влезат во сила ниту амандманите.

https://www.novamakedonija.com.mk/fe...D%D0%B8%D0%B5/
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 10:08 AM   #2066
Carlin15
Senior Member
 
Join Date: Dec 2017
Location: Canada
Posts: 1,255
Carlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud ofCarlin15 has much to be proud of
Default

Уставните измени денеска ќе се објават во Службен весник

URL:
https://telma.com.mk/ustavnite-izmen...uzhben-vesnik/

Уставните измени со Договорот од Преспа денеска ќе објавени во Службен весник по што веднаш ќе биде известена Грција.

На потег сега е Грција за целосна имплементација на Договорот од Преспа или како што е наведено во Договорот, се очекува таа веднаш да го ратификува. Грчкиот премиер Алексис Ципрас најави дека штом Македонија ја извести Грција дека нејзиниот дел од обврските е завршен, Договорот веднаш ќе се најде за ратификација пред грчките пратеници. Дека Ципрас има обезбедено 151 пратеник денеска тоа го потврди и поранешниот шеф на грчката дипломатија и лидер на ПАСОК Евангелос Венизелос.

„Мислам дека Ципрас беше многу циничен и многу јасен во неговото последно интервју. Очигледно е дека регулирал, направил контакти, го сторил т.н. „грабнување“ на пратеници од Независни Грци, се приклучија и други пратеници од помалите партии, што се без традиција и без вредности, па така има мнозинство и за ратификација на договорот и мнозинство за гласање доверба“, ијавил Венизелос.

Но со усвојувањето не завршува приказната околу Договорот од Преспа, туку започнува процесот на негова целосна имплементација.

Она што претстои по усвојувањето во Грција, како што налага Договорот, е веднаш ратификација на Протоколот за членство на Македонија во НАТО во грчкиот парламент, и Грција да ја информира ЕУ дека дава поддршка за почеток на преговори за членство на земјава во Унија со новото име.

По стапувањето на Договорот во сила Македонија пак е обврзана да ги извести сите меѓународни организации, вклучително и ОН, за тоа и ќе побара од нив да го прифатат употребуваат името и термините утврдени со Договорот. Македонија е обврзана името да го употребува и во домашна комуникација. За важноста на веќе постоечките документи предвидени се два преодни периоди за тоа- технички и политички. Техничкиот преоден период се однесува на сите официјални документи, како пасошите, и материјали на јавната администрација на земјава за меѓународна употреба и за документите за внатрешна употреба, но кои може да се користат и надвор од државата, како личните карти, и нивната важност ќе се обновува во согласност со името и термините од Договорот, најдоцна во рок од пет години. Политичкиот преоден период ќе се однесува на сите документи и материјали, коишто се исклучиво за внатрешна употреба во Македонија. Нивнотот менување ќе започне со отворањето на секое поглавје од преговорите со Европската Унија, кои е релвантно за нив, а ќе биде финализирано во рок од пет години потоа.

Македонија според Договорот во рок од шест месеци мора да ги корегира сите спомениците, јавните згради и инфраструктурата на нејзината територија кои пртендираат на античката историја и цивилизација, а во ист рок ќе треба да го отстрани од сите јавни места симболот со Сонцето од Виргина.

По стапувањето на сила на Договорот двете земји по цели три децении дипломатските претставништва ќе ги подигнат на ниво на амбасади.

Last edited by Carlin15; 01-12-2019 at 10:10 AM.
Carlin15 is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 10:31 AM   #2067
Gocka
Senior Member
 
Join Date: Dec 2012
Location: Ohrid
Posts: 2,146
Gocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud ofGocka has much to be proud of
Default

Quote:
Originally Posted by Rogi View Post
There's blame everywhere for this, but the people, the entire population, can be considered collaborators.

1.5 Million people, once known as Macedonians, now nameless, did nothing at all and let 80 people, nobody else, just 80 people, sell out Macedonia, without a complaint, a protest, a fist thrown, a rock hurled, a gun fired, a building burned or a traitor killed. 80 people sold out Macedonia and 1.5 Million people living there, who should care, did nothing at all, didn't even try to stop it.

At this point, it is a nation of traitors who sold everything to gain nothing.
Sometimes its hard to accept the truth. A mere 1% of the population could have ended this. This was in the making for at least a year, it could have been ended in a few days.

The reason I was so hard on you and others, is because optimism doesn't accomplish anything on its own. Many people stood around and hoped and assumed that someone would take up the fight and lead. Meanwhile the treasonous acts were being perpetrated on a daily basis while everyone waited.

If more people could have been realists from the beginning and acted with more urgency and conviction, I am certain this could have been averted.

I am certain that the reality of what has happened will hit quite a few and they will wish they had done something, but its too little too late.

Now that 1% is not enough, now you need 10% or more and probably one of these to turn things around. If no one had the stomach for much less severe actions before, then there is no chance they will have the stomach for what is required now.
Gocka is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 03:31 PM   #2068
Risto the Great
Senior Member
 
Risto the Great's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Macedonian Colony of Australia
Posts: 14,686
Risto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond reputeRisto the Great has a reputation beyond repute
Default

Operation Boycott was in fact Operation Boycock at a time when men were needed, not little boys.
__________________
Risto the Great
MACEDONIA:ANHEDONIA

"Holding my breath for the revolution."
Risto the Great is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 03:53 PM   #2069
vicsinad
Senior Member
 
Join Date: May 2011
Posts: 2,311
vicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud ofvicsinad has much to be proud of
Default

Let's hope that some of these people turn words into resistance:

https://www.mkd.mk/kolumni/severna-m...lovska-drzhava

Quote:
With 81 votes in favor, the constitutional changes were passed in the Macedonian Parliament yesterday, under which the Republic of Macedonia, according to the Prespa Agreement, will become the Republic of Northern Macedonia. The two-thirds majority of the ruling coalition means a trampling of the will of the people from the September 30th referendum when the vast majority of Macedonian citizens with the act of not attending voting showed that they did not give legitimacy to change their constitutional name.

Already by signing the controversial and Macedonian side, an extremely blackmailing agreement, it became clear that as a state we agreed that somebody else should dictate our internal order, as one of the essential elements under which a state can be called sovereign and independent. History does not know an example where in peaceful conditions, in the 21st century, an independent state agrees to a series of ultimatums on the other, which will bring catastrophic consequences for its existence and will bring the state itself into a state of subjugation to another.

Why does the existence of Northern Macedonia "in the spirit of the Prespa Agreement" mean the actual existence of an Orwellian state? The main features of this country, described in detail in the cult novel "1984" by author George Orwell, include: state propaganda through the fabrication of facts and falsification of history, the rule through terror, and the control of thought through the conversation.

With the very act of amending the constitutional amendments, which among other things is changing, the Preamble of the Constitution is grossly forgery of history by erasing the decisions of ASNOM as the foundation of modern Macedonia and the referendum of September 8, 1991 as a referendum for the Republic of North Macedonia (this is the most punctual example of a forgery on the highest legal act). At the same time, the new state is mincing the contribution of thousands of fighters, knowledgeable and ignorant, who have laid down their lives for an independent and free Macedonian state, without foreign dictates and interferences in the internal affairs. In the spirit, but also according to the word of the Prespa Agreement, the state is obliged to organize a brutal propaganda, with which the term "Macedonia" or "Republic of Macedonia" will be expressly forbidden when it is used by the official state organs.

Governance through terror as one of the foundations of Orwellian state proved even in the process of violent pushing the anti-constitutional and illegitimate Prespa agreement. From the irresponsible, non-transparent and incongruous process in which the president and the opposition were completely excluded for the key concessions, the unauthorized signature of the Minister of Foreign Affairs (only the Macedonian president, under the power of the Constitution, is obliged to do so), through a gross fraud called consular, a mandatory referendum, the failure to recognize the catastrophically low response from the same and unprecedented blackmail of MPs to vote on changing the constitutional name are examples showing the basis on which the new state is created imposed name - Northern Macedonia.

We are talking about a process in which the agreement has not yet entered into force yet, and the government has already applied tyrannical methods to achieve its goal by suppressing any popular resistance and maximum abuse of its position.

Probably one of the most archaic features of the rule in Northern Macedonia will be word manipulation, according to which the betrayal of state interests will be called patriotism, tyranny against its own people will be a democracy, political rape of justice will be called justice, and all three of these words will be jointly called European values.

The above examples illustrate why the artificial bent and forced change in the name in Northern Macedonia will lead to the creation of an Orwellian state, in which the rule of fear, state propaganda and control will become an everyday thing.

Whether and how much we allow the functioning of this artificial creation depends on us all, but it should be remembered that all tyrannical states and projects had a limited shelf life; Thus ended both the USSR and Fascist Italy and Nazi Germany as the most notorious examples of "dungeons for the peoples" despite the fact that "their longevity was guaranteed in the next thousand years".

Our Macedonia, as a pure opposite of their "North" is above all: the ideal of freedom, justice and dignity and as such an ideal it is not subject to compromises and bargains, even less of pressures and blackmails, because against our temporary existence, the ideals are eternal !

Pavel Doneski
(The author is a Master in Public Relations)
vicsinad is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2019, 05:23 PM   #2070
Pelagonija
Member
 
Join Date: Mar 2017
Posts: 532
Pelagonija is on a distinguished road
Default

Interesting article from the leader of the Greek communist party. At the very least they call out the Prespa agreement for what it is.. RAPE

http://www.idcommunism.com/2019/01/d...ement.html?m=1
Pelagonija is offline   Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 3 (0 members and 3 guests)
 
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump